Fargesetting for Selegrend borettslag

Fargesetting for Selegrend borettslag

Arkitekt:
Nils Roar Øvsthus


Fargesetting for Selegrend borettslag
Fargesetting for Selegrend borettslag
Fargesetting for Selegrend borettslag

Selegrendprosjektene startet våren 1970, etter initiativ fra Edvard Vogt, som hadde engasjert seg sterkt i sosial boligbygging, med sterkt fokus på brukermedvirkning. Vogts målsetting var at Selegrendbevegelsen Boligbyggelag skulle bli et aktivt korrektiv til de etablerte, heller tungrodde boligbyggelagene som den gang dominerte boligbyggingen. 

Undertegnede, sammen med kolleger Odd Løvset, Helge Borgen, Bertram Brochmann, Axel Sømme, som alle kort tid etterpå skulle komme til å danne Arkitektgruppen Cubus AS, ble hyret av Selegrendbevegelsen til å lage en reguleringsplan for området. Denne prosessen har vært dokumentert og omtalt før, både i Byggekunst og andre medier. 

92 hus ble regulert inn. Husene er på 8,25 x 8,25 m grunnflate, og var tenkt å kunne være på en eller to etasjer, med eller uten kjeller. Konstruksjonen er yttervegger av 25 cm lettklinkerbetongblokker.

Husene var fritt forskyvbare i plan så vel som i snitt, slik at en til enhver tid kunne tilpasse seg så vel terrengfall som ønsket om å skape intime møteplasser mellom husene i det vi kalte for smauene. De øvrige utearealene ble til felles grøntarealer. 

På ettersommeren 1997 ble Cubus kontaktet av borettslaget på Hesthaugen, og jeg ble spurt om jeg ville påta meg oppgaven med å lage en samlet fargesettingsplan for husene. Det meste av kledningen på husene var etter hvert skiftet ut, husene trengte maling, og man ville unngå et «Klondyke». 

Via skisseforslag lanserte jeg tanken om å gi hvert smau sitt eget fargespekter, med én farge, helst i flere nyanser som dominantfarge ut mot adkomstpassasjene (den offentlige sonen), og andre farger mot grøntarealene. Dette skulle gi identifikasjon til smauene (det blå/grønne smauet, det gule/røde smauet etc.). 

Innkalt allmøte ga et knepent flertall for at mine skisser skulle legges til grunn for det videre arbeid, der jeg, smau for smau, skulle konkretisere forslagene og innkalle til smaumøte der kun de som hørte til smauet, skulle delta.

Slik gikk vi gjennom hele området smau for smau, og etter hvert var hele planen ferdig. Det handlet ikke bare om å fargesette de store veggflatene, men at også belistninger, vannbord, vinduer og dører ble fargesatt. Et skjema ble laget for hvert enkelt hus, der alle de flater som skulle males, var ført opp, og i løpet av hvert smaumøte ble samtlige farger på hvert hus fastlagt. 

English Summary

Colour scheme for Selegrend housing

Architect: Nils Roar Øvsthus, sivilarkitekt MNAL

The Selegrend housing projects were started in 1970, as an alternative to the established housing associations, with a great deal of user participation. The Cubus architecture group was hired to do a master plan for the area, with a total of 92 housing units. The houses were designed with a variable plan and section, with narrow lanes giving intimate meeting places between units and large green areas.

In 1997 the area needed to unify a variety of external renovations carried out over the years, and Cubus was approached to do a colour scheme. The suggested solution gave each lane its own spectrum of colours, with a single colour facing the main access roads and communal areas. This solution was accepted at a general meeting, and the scheme was developed further with the inhabitants of each lane. Windows and doors as well as the external walls were all discussed and described in a colour chart for each house, until every colour had been decided.

Fargesetting for Selegrend borettslag
Publisert på nett 11. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2002. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.