Fiskebruene Myrbærholmen

Fiskebruene Myrbærholmen

Nasjonale turistveger / Fiskebruene Myrbærholmen, Atlanterhavsvegen

Arkitekt:
Manthey Kula AS


Fiskebruene på Myrbærholmen.

Fiskebruene på Myrbærholmen.

The fishing bridges at Myrbærholmen.

Fiskebruene Myrbærholmen
 
Fiskebruene Myrbærholmen

Detail of the structural steel railing and main supporting beams.

Sitteplasser i enden av en av bruene.

Sitteplasser i enden av en av bruene.

Seating at the end of one of the bridges.

Atkomsttrapp i platestål med bærende rekkverk.

Atkomsttrapp i platestål med bærende rekkverk.

Access stair in sheet steel with structural railing.

Før byggingen av fiskebruene var det veldig farlig å fiske langs veien.

Før byggingen av fiskebruene var det veldig farlig å fiske langs veien.

Fishing on the road before the construction of the fishing bridge. Dangerous...

I dag.

I dag.

Today.

Fiskebruene på Myrbærholmen langs Atlanterhavsvegen
 

Fiskebruene på Myrbærholmen langs Atlanterhavsvegen

The fishing bridges at Myrbærholmen, on the spectacular Atlanterhavsvegen road.

Situasjonsplan. 

Situasjonsplan. 

Site plan.

Konstruksjonsplan.

Konstruksjonsplan.

Structural plan.

Kortsnitt av bro med gangbaneelementer på sidene.

Kortsnitt av bro med gangbaneelementer på sidene.

Cross section of bridge with the new walkways on both sides. 

Detalj av håndløper og broelementer.

Detalj av håndløper og broelementer.

Detail of handrail and bridge elements.

Arkitektens beskrivelse

Den gode fiskeplassen ved Myrbærholmen, like ved den velkjente Storseisundbroen langs Atlanterhavsvegen, har vært mye brukt til tross for dårlige adkomstforhold og at det har vært risikofylt å oppholde seg i veibanen. Fjellskjæringen, veikanten og brobanen dannet et godt utgangspunkt for utvikling av plassen som Nasjonalt turistvegprosjekt.

Prosjektet er utviklet i to omganger. Først ble parkeringen mot fjellveggen utvidet, og noen år senere ble fiskebruene etablert på begge sider av veibroen. Tiltaket var et samarbeid mellom Statens vegvesen og flere kommuner. 

Situasjon

De to utkragete gangbanene er utformet som to store sirkelsegmenter med ulik radius. Intensjonen er at fiskebruene skal bidra til opplevelsen av lange ubrutte linjer og på den måten forsterke veganleggets karakter. Ved å frigjøre gangbanene fra brobanen ble det mulig å føre dem inn på terreng over de eksisterende landkarene og dermed etablere en kontinuerlig bevegelse langs hele konstruksjonen. Mellomrommet mellom veien og de nye gangbanene er også en sikringssone for å unngå at en evt. påkjørsel på veirekkverket påvirker de utkragete konstruksjonene.

Den eksisterende brobanen heller i lengderetningen og vrir seg i tverretningen. De to nye gangbanene er horisontale, slik at forholdet mellom de nye gangbanene og den eksisterende broen varierer, mens forholdet mellom gangbanene og vannflaten er konstant i hele broens lengde. 

Konstruksjon og materialbruk

Fiskebroene er rene prefabrikkerte stålkonstruksjoner. Gangbanene består av elementer som ligger an på kraftige stålbjelker. Bjelkene spenner mellom konsoller som krager ut fra den eksisterende broens pilarer og landkar. 

Gangbaneelementene består av kontinuerlige stålrammer med gulv og sider av gitterrister. Adkomstrampene, trappene og snuplassen for endene av den ene gangbanen er utformet i platestål. I disse elementene er det rekkverket som tar spenn og utkragninger. Oppheng for livbøyer er integrert i rekkverksutformingen.

Mot parkeringen danner landingspunktene i betong terskler som holder grusfyllingen fra parkeringsplassen og adkomststiene på plass. 

Fiskebruene er universelt tilgjengelige. Rekkverkenes kontrastfarge er midtstripegul og fiskeplassene er utstyrt med et særskilt rekkverk som letter snørefiske fra rullestol.

English Summary
Fishing bridge, Myrbærholmen, Atlanterhavsvegen – the Atlantic Coast Road

Architects: manthey kula

To make the road bridge safe for people taking advantage of the excellent fishing, two pedestrian bridges were added to the side of the existing bridge structure. The new bridges are attached to the existing as prefabricated steel cantilevers, structurally separate to allow separate landing points and to avoid damage in the event of a road bridge collision. The bridges are universally accessible.

Fiskebruene Myrbærholmen
Publisert på nett 31. januar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.