Team BIG: Regjeringsfjellet, oversiktsperspektiv sett fra nord. Bygningsvolumene er formet av siktlinjer fra gatene rundt. Foto: ​Team BIG
Foto: ​Team BIG

Folkefjellet

Team BIG

Hva er et demokratisk offentlig rom? “Vi introduserer en helt ny type byrom”, sier Team BIG, “grønt og tett befolket”, en park med kafeer og restauranter, med kontorene i “demokratiske høyhus” der alle arbeidsplassene kan ses fra inngangen på bakkeplan.


Plan Foto: Team BIG

Plan

Plan

Foto: Team BIG
Team BIG: Regjeringsfjellet, oversiktsperspektiv sett fra nord. Bygningsvolumene er formet av siktlinjer fra gatene rundt. Foto: ​Team BIG
Foto: ​Team BIG

Team BIG: Regjeringsfjellet, oversiktsperspektiv sett fra nord. Bygningsvolumene er formet av siktlinjer fra gatene rundt.

Team BIG: The Government Mountain, aerial perspective from the north.

Arkitektens beskrivelse

Siden 22 juli 2011 da Norge ble rammet av terrorisme har Norge og nordmenn stått sammen i troen på at man må møte terror og terrortrusler med mer åpenhet og mer demokrati.

Byggingen av et nytt regjeringskvartal er et viktig steg i denne retningen for Norge, for å gå videre, for å vokse – rent fysisk og mentalt, men også symbolsk.

“De krystallignende formene har utgangspunkt i siktlinjene fra gateplan, samt optimering med tanke på solenergi og vindpåvirkning.”

Det er et par spørsmål som må besvares for å sikre at Oslos regjeringskvartal ikke bare blir et sted for byråkratiet, men også et sted for framtidens demokratiske arkitektur, integrert i den urbane konteksten.

  • Hva er et demokratisk offentlig rom?
  • Hva er en demokratisk arbeidsplass?
  • Hvordan bygger vi i høyden i et historisk område med høy tetthet?

I stedet for et monumentalt og symboltungt regjeringskvartal ønsker vi å skape et byområde som er en forlengelse av den urbane konteksten. Et demokratisk offentlig rom fullt av liv som er lett tilgjengelig fra alle deler av byen. Vi foreslår et regjeringskvartal med en helt ny type byrom, preget både av grønt landskap og et tett befolket bykvartal. En park rundt H-blokka og de verneverdige bygningene blir til et tredimensjonalt landskap som bølger seg opp og ned og gir rom for byliv med kafeer og restauranter.

Y-blokkas minne blir bevart ved at vi gjenskaper den som et skulpturelt byrom som skjærer seg ned i parken og forbinder by og regjering sammen gjennom et nytt inngangsparti som er åpent for offentligheten. Det Y-formede offentlige rommet setter framtiden i dialog med fortiden og gir historien et fysisk avtrykk i området.

På denne måten blir det nye regjeringskvartalet til et urbant landskap som vokser organisk ut av de omkringliggende kvartaler – grønne daler fulle av byliv som gradvis vokser opp og blir til moderne arbeidsplasser i toppene. Fjellkjeden består av en rekke bygninger som ikke er høyhus – snarere høye hus. En form for demokratisk høyhus der man kan se alle arbeidsplassene når man kommer inn på bakkeplan. De ulike departementene er også visuelt knyttet sammen gjennom generøse atrium.

De krystallignende formene har utgangspunkt i siktlinjene fra gateplan, samt optimering med tanke på solenergi og minimering av vindpåvirkning på gateplan. Ved at volumene trekkes tilbake fra gatemiljøet og nabobygningene, minimeres skyggevirkningen på omgivelsene og den visuelle påvirkningen på den umiddelbare konteksten. I nabolaget oppfattes bygningene, til tross for sin størrelse, som tilpasset i skala, samtidig som de framstår som en ny urban fjellkjede i Oslo bys silhuett.

Det er viktig å påpeke at de seks forslagene svarer på to ulike programformuleringer med ulike trafikale og sikkerhetsmessige forutsetninger, hvilket får store konsekvenser for mulig plassering av bygningsmassene. “Folkefjellet” svarer på det scenarioet med større krav til densitet på den sørlige delen av tomten.

Fakta

Team BIG har løst oppgave A: “Kompakt”

English Summary
The Mountain

Proposal by Team BIG – BIG (DK), Hjellnes Consult AS (NO), Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter MNLA (NO), Atelier Ten (UK)

What is a democratic public space? What is a democratic workplace? How do we build high in a dense, low-rise historical situation? Team BIG proposes a new type of urban quarter, characterised by green, densely populated spaces. A park undulates around the preserved H-block, while the footprint of the Y-block, scheduled for demolition, is traced as an imprint in the park. The park is an urban landscape of green valleys, which rise to become the ridge of mountains that contains the office spaces.

Folkefjellet
Publisert på nett 13. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.