Kjøkken og konserthus. Videre ned ligger sovehusene og kaia.

Fordypningsrommet Fleinvær

Røft og værbitt

På en forblåst øy utenfor Bodø har Rintala Eggertsson Arkitekter og TYIN tegnestue laget arbeidsrom som skal bidra til ro og kreativitet. Konseptet er små bygningsvolumer og enkel, men bevisst fundamentering.


Veien fra kaia går mellom sovehusene. 

Veien fra kaia går mellom sovehusene. 

The road from the quai runs between the bedroom cottages.

Kjøkken og konserthus. Videre ned ligger sovehusene og kaia.

Kjøkken og konserthus. Videre ned ligger sovehusene og kaia.

Kitchen and concert space. Further down the hill are the bedroom cottages and the quai.

Hus med kjøkken og konsertrom. De skrå stålsøylene gjorde det mulig å tilpasse konstruksjonen til terrenget på byggeplassen, selv uten tilgang til verksted.

Hus med kjøkken og konsertrom. De skrå stålsøylene gjorde det mulig å tilpasse konstruksjonen til terrenget på byggeplassen, selv uten tilgang til verksted.

Kitchen and concert space. The slanting steel pillars could adjust to the terrain, even without access to a workshop.

Hus med kjøkken og konsertrom. De skrå stålsøylene gjorde det mulig å tilpasse konstruksjonen til terrenget på byggeplassen, selv uten tilgang til verksted.

Hus med kjøkken og konsertrom. De skrå stålsøylene gjorde det mulig å tilpasse konstruksjonen til terrenget på byggeplassen, selv uten tilgang til verksted.

Kitchen and concert space. The slanting steel pillars could adjust to the terrain, even without access to a workshop.

I skumringen, arbeid pågår i kjøkkenhuset. I byggefasen fungerte gulvet i konsert- og kjøkkenhuset. som et godt verkstedgulv. 

I skumringen, arbeid pågår i kjøkkenhuset. I byggefasen fungerte gulvet i konsert- og kjøkkenhuset. som et godt verkstedgulv. 

At dusk, work goes on in the kitchen building. This was also the workshop during construction.

Fra et av sovehusene.

Fra et av sovehusene.

One of the bed­room cottages.

Njalla. Foten til njallaen ble støpt mot grunnfjellet.

Njalla. Foten til njallaen ble støpt mot grunnfjellet.

The foot of the niall was cast against the rock.

 
Fra innsiden av njalla.

Fra innsiden av njalla.

Inside the niall.

 
Fra skissefasen. Plan, hus for kjøkken og konsert.

Fra skissefasen. Plan, hus for kjøkken og konsert.

Sketch plan of the kitchen and concert space.

Situasjonssnitt.  1. Badstue, 2. Overnattingsenhet og baderom, 3. Overnattingsenheter, 4. Kjøkkenhuset, 5. Konsertrommet, 6. Njalla (arbeid og overnatting).

Situasjonssnitt.  1. Badstue, 2. Overnattingsenhet og baderom, 3. Overnattingsenheter, 4. Kjøkkenhuset, 5. Konsertrommet, 6. Njalla (arbeid og overnatting).

Site section. 1. Sauna, 2. Sleeping unit and bathroom, 3. Sleeping units, 4. Canteen, 5. Concert room, 6. Niall (workspace & sleeping).

Situasjonsplan. 1. Badstue, 2. Overnattingsenhet og baderom, 3. Overnattingsenheter, 4. Kjøkkenhuset, 5. Konsertrommet, 6. Njalla (arbeid og overnatting).

Situasjonsplan. 1. Badstue, 2. Overnattingsenhet og baderom, 3. Overnattingsenheter, 4. Kjøkkenhuset, 5. Konsertrommet, 6. Njalla (arbeid og overnatting).

Site plan. 1. Sauna, 2. Sleeping unit and bathroom, 3. Sleeping units, 4. Canteen, 5. Concert room, 6. Niall (workspace & sleeping).

Kart som viser Bodø og Fleinvær.  

Kart som viser Bodø og Fleinvær.  

Map of Bodø and Fleinvær. 

Arkitektens beskrivelse

For tre år siden sto Håvard Lund på kontoret til TYIN tegnestue. Musikeren fra Gildeskål presenterte en visjon om å lage verdens vakreste arbeidsrom på øya Fleinvær utenfor Bodø. Arbeidsrommet skulle bli et sted hvor musikere, kunstnere og andre kreative sjeler kunne leie seg inn i kortere eller lengre perioder. Den vesle øya byr på arbeidsro og inspirerende naturskjønnhet, omgitt av vilt hav.

Skjønnhet, sjøluft og skjørhet

Å arbeide på et naturidyllisk øyvær med Lofot-veggen som bakteppe kan høres ut som en arkitekts ønskedrøm. Det var likevel store utfordringer knyttet til et prosjekt i arbeidsrommets omfang på et så lite sted, som samtidig er røft, forblåst og værbitt. 

“Hensynet til naturomgivelsene reflekteres i små bygningsvolum som er nøye tilpasset terrenget.”

Det var naturlig for oss å invitere Sami Rintala og kontoret hans, Rintala Eggertsson Arkitekter, til å bli en del av laget, da han har erfaring med arbeid i denne skalaen, og er en kapasitet på praktisk, arkitektonisk feltarbeid under røffe forhold. 

Prosjektet ble delt opp i flere små og mer overkommelige biter. Først ble byggeplassen 3D-skannet i samarbeid med arkitektstudenter fra NTNU. Dette førte til et datagrunnlag som gav en god oversikt over tomta, og ble styrende for prosjektets videre utvikling. Forholdet til bakken utmerket seg som en viktig grunntone i prosjektet. Mose og annen bakkevegetasjon bidrar til Fleinværs naturprakt. Dersom denne rives opp under byggingen, tar det flere tiår før den kommer tilbake. Øya er også hekkeplass for måker og andre sjøfugler, som bygger rede på bakken. Hensynet til naturomgivelsene reflekteres i små bygningsvolum som er nøye tilpasset terrenget. Den lette kontakten prosjektet har med bakken vil også gjøre det mulig å fjerne byggene uten for store skader på omgivelsene. Ved å skape gode stier, rom mellom husene og en felles bålplass er trafikken styrt vekk fra øyas skjøre og sensitive områder.

Logistikk og arkitektonisk logikk 

De to arkitektkontorene samarbeidet tett i idéfasen av prosjektet. Byggene har funnet sin endelige form gjennom en åpen prosess, hvor bidrag fra studentene og de frivillige har vært uunnværlige. Saunaen ligger nede ved sjøkanten, og er det gjestene ser først ved ankomst. Kaias gamle venterom er bygd om til å huse overnattingsgjester, og har også sanitærfunksjoner. Videre oppover i prosjektet ligger fire små soveenheter. To av disse er lave og brede med dobbeltseng, mens de to andre er høye og smale, med to enkeltsenger i høyden. Gangstien leder gjennom disse og inn til hjertet i fordypningsrommet; konsertrommet og kjøkkendelen. 

Her er fundamenteringen holdt minimal, og består av stålsøyler i 15 graders vinkel. Vi fant ut at om de hadde denne vinkelen, traff de bakken godt uansett, gitt at høyden kunne tilpasses terrenget. Slik fikk vi til presis punktfundamentering uten store inngrep. 

Å heve bygget fra bakken skaper et interessant rom på undersiden som er synlig fra gangstien. Fasadene er bygd med avkapp fra kledningen brukt i de andre byggene. Slik oppnår prosjektet god materialutnyttelse, et praktisk poeng når man bygger på et sted hvor logistikk er en utfordring. 

“De to arkitektkontorene samarbeidet tett i idéfasen av prosjektet.”

Byggene i hjertet av fordypningsrommet er monofunksjonelle, med konsertrommet på den ene siden og kjøkkenet på den andre. Det ene bygget er tilbaketrukket i forhold til det andre. Slik får kjøkkenet et større uteareal mot havet, mens konsertrommet har uterommet mot gangstien opp bakken fra sovemodulene. Dette skaper et naturlig amfi i forkant. Fordypningsrommets njalla huser prosjektets refleksjonsrom, og er en moderne tolkning av det tradisjonelle, samiske stabburet som ble bygd på avhugde trestammer. Njallaen bæres av et lakkert stålskjelett, prefabrikkert i Trondheim av Arnt Waaberg og studenter fra NTNU. Søylen gir det en spektakulær utsikt over Norskehavet, og en følelse av isolasjon og frihet. 

Fordypningsrommet kan leies på det åpne markedet, og er dermed tilgjengelig for alle som ønsker å oppleve Fleinværs naturprakt og ro. 

English Summary
Fordypningsrommet, Fleinvær, Nordland

Architects: Rintala Eggertsson Architects og TYIN tegnestue Arkitekter

Though the brief for a creative retreat in one of the most dramatically beautiful landscapes in the world seemed like an architect’s dream, the project of building in such a small place with such rough weather conditions posed severe challenges. The task was approached in manageable stages. First, the site was 3D-scanned, to allow for precise adjustments of the buildings to the fragile terrain. The buildings were then designed and located in a collaborative process involving students and volunteers. The series of monofunctional buildings from the concert room to the sleeping modules, are built with a minimum of material waste, and raised on point foundations or steel columns to protect the natural ground.

Fordypningsrommet Fleinvær
Publisert på nett 22. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.