Nytt fergeleie i Forvik

Ny kai i Forvik

Arkitekt:
Manthey Kula AS

En enkel, åpen hvelvkonstruksjon gir god sikt ut på den nye fergekaia.


Fergekaia og servicebygningen sett fra utsiktsreposet. Foto: Manthey Kula AS

Fergekaia og servicebygningen sett fra utsiktsreposet.

The ferry quay and the service building. 

Foto: Manthey Kula AS
Glassfasaden som vender mot Forvik handelssted. Den nye fergekaia ligger på andre siden av vika.

Glassfasaden som vender mot Forvik handelssted. Den nye fergekaia ligger på andre siden av vika.

The glass facade facing the existing village on the other side of the little bay.

Skjermet overdekket uterom mellom kiosk og venterom.

Skjermet overdekket uterom mellom kiosk og venterom.

Covered outdoor space -between the kiosk and the waiting room.

Fergeleiet sett fra handelsstedet. 

Fergeleiet sett fra handelsstedet. 

New quay seen from the village.

 
Utsikt fra venterommet til anløpende båt.

Utsikt fra venterommet til anløpende båt.

View from the waiting room.

Byggeplassen da hovedkonstruksjonen i betong, tre og stål var på plass. Stålhvelvet hviler på to betongvanger.

Byggeplassen da hovedkonstruksjonen i betong, tre og stål var på plass. Stålhvelvet hviler på to betongvanger.

Building site with the main structure in place. The inverted steel vault rests on two concrete walls.

Situasjonsmodell.

Situasjonsmodell.

Site model.

 
Modell av den plasstøpte betongkonstruksjonen.

Modell av den plasstøpte betongkonstruksjonen.

Model of the in-situ concrete structure.

Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Plan.

Plan.

Plan.

Snitt.

Snitt.

Section.

Snitt.

Snitt.

Section.

Arkitektens beskrivelse

Vi forsøker å gi bygningene vi tegner distinkte romlige og skulpturelle kvaliteter. I utviklingen av prosjektene etterstreber vi synlige konstruksjoner og enkle, lesbare detaljer.

På Helgelandskysten hadde større båter og flere reisende ført til at fergeleiet ved Forvik handelssted ikke lenger holdt mål. Fylkesrådet i Nordland besluttet derfor å etablere en ny fergekai på den andre siden av den lille vika, og med dette mistet handelsstedet fra 1792 – som huser kaffebrenneri, restaurant og overnattingstilbud – den direkte kontakten med de veifarende.

Vår oppgave bestod i å gi form til det omfattende terrenginngrepet og tegne en servicebygning i tilknytning til den standardiserte fergekaia. 

Når det gjelder landskapsutformingen har vårt hovedfokus vært å minimere trafikkarealet (gang- oppholds- og kjøreareal samt oppstillingsplass for 110 biler og tre busser) og å gi det kraftige inngrepet i det sårbare kystlandskapet en tydelig form. For å oppnå dette er det arbeidet med linjeføringen, med å unngå opprinnelig planlagte grøfter og forstøtningsmurer og ved grundig planlegging av skjæringer, fyllinger, overvannsbehandling og vegetasjon.

Når det gjelder servicebygningen har vi lagt vekt på å skape gode ventearealer og visuelle forbindelser. Gjennom den transparente konstruksjonen ser man ikke bare oppstillingsplassen, fergetrafikken og bebyggelsen på den andre siden av bukta, men også hver eneste bygningsdel. På denne måten skal opplevelsen av naturen, handelsstedet og det nye fergeleiet smelte sammen til ett inntrykk.

Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise og med unntak av grunn- og betongarbeider er alle bygningsdeler prefabrikkert med tanke på kontrollert montering på byggeplassen. Bygningens primærkonstruksjon består av to plasstøpte vegger som bærer et omvendt galvanisert stålhvelv. Hvelvet stabiliserer glass- og limtrekonstruksjonen som utgjør den isolerte delen av bygningen. For å redusere direkte sollys inn i kiosk, venterom og toalett er konstruksjonen asymmetrisk med utkragende tette tak mot syd. Utenfor rommene danner hvelvet overdekkede uterom. 

Til tross for ønsket om at servicebygningen skulle fremstå som en del av infrastrukturen på stedet var ikke bygningens noe tekniske uttrykk et mål i seg selv. Det er snarere et resultat av ønsket om en naken konstruksjon og om å utnytte det store hvelvets statiske potensial. 

English Summary

Forvik ferry port

Architects: Manthey Kula AS

The brief called for the design of extensive groundworks surrounding a new ferry quay, as well as a new service building for passengers. The response has been to try to minimise the circulation area, whilst giving the quay and its structures a clear sculptural form.

The project has been a design-and-build contract, and most elements have been prefabricated. The service building consists of two in-situ concrete walls, supporting an inverted steel vault. The vault stabilises the rest of the glass and timber structure, and covers the outdoor waiting areas.

Nytt fergeleie i Forvik
Publisert på nett 27. oktober 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.