Friluftsfyret Kvassheim

Friluftsfyret Kvassheim

Nasjonale turistveger / Friluftsfyret Kvassheim

Fyranleggets bevaringsverdige fjernvirkning.

Fyranleggets bevaringsverdige fjernvirkning.

The protected silhouette of the lighthouse 

Friluftsfyret Kvassheim.

Friluftsfyret Kvassheim.

Kvassheim lighthouse and outdoor centre.

Friluftsfyret Kvassheim
Friluftsfyret Kvassheim
Friluftsfyret Kvassheim
 
Kjøkkenet.

Kjøkkenet.

The kitchen. 

Detalj av karnappet i kafeen. 

Detalj av karnappet i kafeen. 

Detail of the bay window in the café.

 
Utstillingsarealet på loftet. Heisen i midten.

Utstillingsarealet på loftet. Heisen i midten.

Exhibition area on the top floor, with central lift core.

 
Nytt mellombygg på kjeller/bakkeplan, sett fra kafeen.

Nytt mellombygg på kjeller/bakkeplan, sett fra kafeen.

New connection at ground level, seen from the café.

Friluftsfyret Kvassheim
Situasjonsplan. 1. Fyrhuset/utstilling, 2. Fyrtårn, 3. Mellombygg, 4. Maskinhus, kafé, 5. Kjøkken, 6. Utstillingsbygg, 7. Tursti.

Situasjonsplan. 1. Fyrhuset/utstilling, 2. Fyrtårn, 3. Mellombygg, 4. Maskinhus, kafé, 5. Kjøkken, 6. Utstillingsbygg, 7. Tursti.

Site plan.1. Exhibition, 2. Lighthouse, 3. Connecting building, 4. Café, 5. Kitchen, 6. Exhibition building, 7. Hiking path.

Fyrhus. Plan kjeller. 1. Resepsjon, 2. Utstilling, 3. Varmestue, 4. Møterom, 5. Kafé og varmestue, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Lager, 9. Utstilling og undervisning, 10. Teknisk rom og lager.

Fyrhus. Plan kjeller. 1. Resepsjon, 2. Utstilling, 3. Varmestue, 4. Møterom, 5. Kafé og varmestue, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Lager, 9. Utstilling og undervisning, 10. Teknisk rom og lager.

Plan of lighthouse. Lower level. 1. Reception, 2. Exhibition, 3. Shelter, 4. Meeting room, 5. Café and hiker‘s shelter, 6. Kitchen, 7. Dishes, 8. Storage, 9. Exhibition and education, 10. Plant room and storage.

Fyrhus. Plan hovedetasje. 1. Resepsjon, 2. Utstilling, 3. Varmestue, 4. Møterom, 5. Kafé og varmestue, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Lager, 9. Utstilling og undervisning, 10. Teknisk rom og lager.

Fyrhus. Plan hovedetasje. 1. Resepsjon, 2. Utstilling, 3. Varmestue, 4. Møterom, 5. Kafé og varmestue, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Lager, 9. Utstilling og undervisning, 10. Teknisk rom og lager.

Plan of lighthouse. Main level. 1. Reception, 2. Exhibition, 3. Shelter, 4. Meeting room, 5. Café and hiker‘s shelter, 6. Kitchen, 7. Dishes, 8. Storage, 9. Exhibition and education, 10. Plant room and storage.

Plan, loft.

Plan, loft.

Plan, upper floor.

 
Friluftsfyret Kvassheim
Arkitektens beskrivelse

Turistveg Jæren skiller seg fra de fleste andre turistvegstrekningene ved at den går gjennom et relativt tett befolket kulturlandskap, hvor det finnes mange meningsberettigede, interessenter, brukere og potensielle samarbeidspartnere. 

Kvassheim fyr ligger ved en rullesteinstrand på den værharde jærkysten. Fyranlegget er omgitt av beitemark og ligger i kontakt med Turistveg Jæren og Nordsjøvegen. Anlegget ble døpt Friluftsfyret Kvassheim i 2004 da Jæren Friluftsråd (JF) overtok forvaltningsansvaret. JF er en kvalitetsbevisst og inspirerende byggherre. Friluftsfyret har vært under utvikling siden overtakelsen og prosessen pågår fremdeles. 

Anlegget

Den opprinnelige bygningsmassen bestod av fem frittstående bygninger, og er verneverdig som et kulturhistorisk element i landskapet. Det nye anlegget består av de opprinnelige bygningene, ett nytt mellombygg, kjøkkentilbygg og nytt utstillingsbygg. Fyrets silhuett og fjernvirkning er bevart i ombyggingen, og det ble gått flere runder med vernemyndighetene for å få aksept for nye vindusåpninger, karnapp og nytt utstillingsbygg. 

I Maskinhuset er hele veggen mot vest erstattet med et panoramavindu/karnapp, en bokstavelig tolkning av byggherrens motto ”Et vindu mot havet”. I selve Fyrbygningen er det utført en omfattende konstruktiv utskifting for å få plass til heis som gjør de tre hovedplanene i utstillingen tilgjengelige for alle. 

På bakgrunn av prinsippløsninger er detaljering og utførelse i stor grad arbeidet frem gjennom drøftinger med dyktige håndverkere på byggeplassen. Det er lagt stor vekt på at materialer og fargebruk innvendig skal spille sammen med landskapet utenfor. Utvendig har det vært fokus på robuste materialer og detaljer, for en stor del i tråd med det som har vært vanlig på fyranleggene.

Aktivitet, innhold, synergier og samarbeid

Friluftsfyret er nå innfallsport til turer og opplevelser i terrenget, og innendørs tilbys det varmestue, kafé og utstillinger. Formålet er å formidle det de nære omgivelsene har å by på: fugleliv, botanikk, redningshistorie, fyrhistorie, arkeologi og friluftsliv. På sikt skal det utvides med overnattingstilbud i Assistentboligen. I tillegg skal de karakteristiske betongrampene som smyger seg rundt byggene modifiseres, formes og utvides og skape sammenheng i anlegget også utvendig.

Fakta

Anlegget er bygget ut i flere byggetrinn. 2006: ny parkeringsplass. 2007: ombygging av Maskinhuset. 2010: del to mellombygg og rehabilitering av Fyrmesterboligen og restaurering av fyrtårnet. 2012: nytt utstillingsbygg for Ingermanlandjigen ferdigstilles. 2014: ombygging av Assistentbolig og uthus til overnatting.

English Summary
Kvassheim lighthouse and outdoor centre, Jæren

Architects: Helge Schjelderup sivilarkitekter AS

Kvassheim lighthouse is located on a stony beach surrounded by fields near one of the National Tourist Routes, and is being developed as a centre for exploring the coastal landscape. The original complex comprised five buildings, which have been connected and added to with three new structures. The protected silhouette of the complex has been respected in the development, which has focused on functional refurbishment. The complex offers a hiker’s shelter, café and exhibitions. There are plans for overnight accommodation.

Friluftsfyret Kvassheim
Publisert på nett 24. januar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.