FRIrom – rom for emosjon

FRIrom – rom for emosjon

Rom for følelser

Når følelsene presser på kan det være godt å kunne være for seg selv. Det lille rommet på taket av St. Olavs hospital er et frirom for pårørende.


Frirom står som en selvstendig konstruksjon på taket av Kvinne-barn-senteret på St. Olavs hospital.

Frirom står som en selvstendig konstruksjon på taket av Kvinne-barn-senteret på St. Olavs hospital.

Frirom is an independent structure, erected on the roof of the Women's and Children's Centre at St. Olavs Hospital in Trondheim.

 
Frirom er et sted der pårørende kan trekke seg tilbake og finne ro og trygghet.

Frirom er et sted der pårørende kan trekke seg tilbake og finne ro og trygghet.

Frirom is a space where relatives of hospital patients can withdraw and find peace and quiet.

Frirom er et sted der pårørende kan trekke seg tilbake og finne ro og trygghet.

Frirom er et sted der pårørende kan trekke seg tilbake og finne ro og trygghet.

Frirom is a space where relatives of hospital patients can withdraw and find peace and quiet.

Plan. 1. Benk, 2. Teknisk skap, 3. Hulrom for føringer, 4. Ventilasjon, 5. Nedløp.

Plan. 1. Benk, 2. Teknisk skap, 3. Hulrom for føringer4. Ventilasjon, 5. Nedløp.

Plan. 1. Bench, 2. Service hub 3. Conduit void, 4. Ventilation.

5. Drain.

Arkitektens beskrivelse

Omgivelsene påvirker oss, og de påvirker mennesker i sårbare livssituasjoner i enda større grad. Gjennom sin jobb som trivselssykepleier på Barneklinikken ved St. Olavs Hospital så Mads Bøhle behovet for et sted hvor pårørende kan trekke seg tilbake. Vi fattet interesse for Mads sine tanker, og utviklet FRIrom gjennom vår masteroppgave ved NTNU 2010/2011. FRIrom skal være et godt sted å være, hvor man som pårørende kan finne ro og trygghet i en sårbar situasjon, et sted hvor man kan nyte stillheten og agere uten å begrenses av omgivelsene. Ingen forpliktelser, ingen forventninger, ingen forstyrrelser.

Mer enn et ferdig produkt

Mange dyktige samarbeidspartnere har bidratt til å realisere prosjektet. Designprosessen har blant annet foregått i samspill med potensielle brukere, og gjennom romlige studier med fokus på trygghet og frihet. Hva kan skape trygghet og frihet i romlig forstand? Kan arkitektur endre vår sinnstilstand og hvordan vi ser på tilværelsen? Vi forsøkte å søke tilbake til ”opprinnelige” kvaliteter som lyset, himmelen og naturlige materialer. 

FRIrom er formet som en spiral med et indre sirkulært rom. Formen er ment å omslutte deg og gi deg kontroll over omgivelsene, samtidig som det alltid er en åpen og tydelig vei ut. Lys, form og materialer skaper ulike sekvenser og lager naturlige overganger. Nedfreste skoavtrykk i gulvet og knagger på veggen oppfordrer brukeren til å ta av seg yttertøy, samtidig som det signaliserer at rommet er i bruk. En madrass trukket i ullstoff fyller hele det innerste rommet. Sammen med en stor pute gir den brukeren frihet til å benytte rommet på ulike måter.

FRIrom er universelt utformet med rampe inn til paviljongen, automatisk døråpner og snusirkel for rullestol.

Opplevelsen av FRIrom varierer gjennom døgnet og året. Når det er lyst ute, blir blikket trukket mot himmelen bak det sentrerte overlyset. Når det mørkner, kommer den lysende, bølgende himlingen med 95 lyspunkt sterkere frem, og man får en opplevelse av at romhøyden senkes. I enden av hvert lyspunkt henger en origamitrane. Origami er en gammel japansk kunstform forbundet med lykke og håp. Barn, pårørende og samarbeidspartnere har brettet tranene, som symbol på å plante et håp i FRIrom.

En lydinstallasjon designet av musikkstudenter ved NTNU ligger som et svakt bakteppe i rommet. Det er også mulighet for å spille av egen musikk.

Materialer og konstruksjon

FRIrom er bygd utelukkende i norsk tre, og er produsert på Snekkeriet Verdal. Ved hjelp av en digital modell er treverket frest ut av 50 mm tykke plater av møbellimtre i furu. De 1500 bitene er montert i forbandt oppover i veggen. Hver bue er frest slik at endeveden alltid vender inn mot rommet, noe som skaper en variasjon i veggens uttrykk, hvor ingen felter er like. Overflaten er behandlet med pigmentert bivoks/linolje. Gulv- og takkonstruksjon er frest ut av heltreplater i furu. Paviljongen er isolert med resirkulerbar trefiberisolasjon, som har en varmelagringskapasitet som er det dobbelte av vanlig mineralull. Fasaden er flettet av ospespiler. Osp er værbestandig, gråner fint og er godt egnet til utvendig kledning da den raskt avgir fuktighet.

Utveksling av kunnskap

Som ferske arkitekter har det vært interessant for oss å erfare kunnskapsutvekslingen og samarbeidet med veiledere, tekniske fag og Snekkeriet. En stor del av prosessen har foregått på deres verksteder, hvor materialer og løsninger har blitt testet i full skala. Gjennom disse forsøkene har vi sammen kommet fram til løsninger som både arkitekt og utførende har stor tro på. 

Vi betrakter prosjektet som en prototype under uttesting. Det langsiktige målet er å skaffe økonomi til å få bygd flere FRIrom og utvikle konseptet videre.

FRIrom har vært et lærerikt springbrett for oss som praktiserende arkitekter. Vi ville lage arkitektur som er til å ta på, til å være i og til å oppleve, og som står i kontrast til mange andre opplevelser på et sykehus. Arkitektur som vi håper kan gjøre en forskjell for de menneskene den er tenkt til. 

English Summary
FRIrom – a room for emotion, St. Olav's Hospital, Trondheim

Architects: Maren Storihle Ødegård og Sunniva Huus Nordbø

People in emotionally precarious situations are especially sensitive to their physical surroundings. Nurse Mads Bøhler saw the need for a place at the hospital where family and visitors can retreat and be alone with their thoughts.

FRIrom was developed as a Master’s thesis at the Norwegian University of Science and Technology. It is a small timber structure, built with digitally produced timber elements, insulated externally with recyclable wood fibre mats and clad with braided aspen strips.

The sky lit interior has a wool-covered mattress and one large cushion, and by leaving your coat and shoes at the door you signal to others that the room is in use.

FRIrom – rom for emosjon
Publisert på nett 14. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2013. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.