Den nye veiprofilen: veibanen er hevet, og de slake skråningene på begge sider erstatter bruken av rekkverk.

Fylkesveg 98, Ifjordfjellet

Over Ifjordfjellet

Tredve kilometer vei over Finnmarksfjellet er bygget om. Nå er det vintervinden som holder den nennsomt plasserte veien fri for snø.


Veien over Ifjordfjellet kunne tidligere være stengt i flere måneder om vinteren på grunn av snø. Etter ombyggingen er det vinden som holder veien snøfri. 

Veien over Ifjordfjellet kunne tidligere være stengt i flere måneder om vinteren på grunn av snø. Etter ombyggingen er det vinden som holder veien snøfri. 

The road across the Ifjordfjellet mountain has been rebuilt so the wind keeps it free of snow.

Fylkesveg 98, Ifjordfjellet
Den nye veiprofilen: veibanen er hevet, og de slake skråningene på begge sider erstatter bruken av rekkverk.

Den nye veiprofilen: veibanen er hevet, og de slake skråningene på begge sider erstatter bruken av rekkverk.

The road has a new profile: the roadway has been raised, and the low-gradient slopes on either side eradicated the need for railings.

Den nye veiprofilen: veibanen er hevet, og de slake skråningene på begge sider erstatter bruken av rekkverk.

Den nye veiprofilen: veibanen er hevet, og de slake skråningene på begge sider erstatter bruken av rekkverk.

The road has a new profile: the roadway has been raised, and the low-gradient slopes on either side eradicated the need for railings.

Fylkesveg 98, Ifjordfjellet
Fylkesveg 98, Ifjordfjellet
Arbeidstegning. Snitt gjennom vei. 

Arbeidstegning. Snitt gjennom vei. 

Working drawing. Section through road.

Prinsippsnitt gjennom vei, utforming av normalprofil. Avrunding av fylling mot terreng for trafikksikker og god landskapsmessig utforming. Store steiner i fyllingsfoten fjernes eller graves ned. Avrunding av skuldre for god snøtransport. Avrunding av skjæringstopp for god snøtransport og tilpasning til terrenget.

Prinsippsnitt gjennom vei, utforming av normalprofil. Avrunding av fylling mot terreng for trafikksikker og god landskapsmessig utforming. Store steiner i fyllingsfoten fjernes eller graves ned. Avrunding av skuldre for god snøtransport. Avrunding av skjæringstopp for god snøtransport og tilpasning til terrenget.

Section through road, scheme for design of normal road profile. Rounding the junction of fill and terrain to ensure continuity with landscape. Large rocks at the foot of the fill are removed or buried. Shoulders are rounded off to improve snow clearance. Top of cutting is rounded for snow clearance and good adjust­ment to terrain.

Arkitektens beskrivelse

Vegen over Ifjordfjellet har en viktig rolle i å knytte Finnmark sammen – mellom øst og vest og mellom kysten og innlandet. Vegen er viktig for eksporten av fersk fisk fra Norkyn til utenlandske markeder, for transporten av varer og mennesker i Finnmark og for turister.

Ifjordfjellet er en særpreget høyfjellstrekning med åpne vidder med elver og vann. Området har vernede vassdrag og samiske kulturminner og brukes til reindrift og aktivt friluftsliv sommer som vinter. Dette er verdier som det var viktig å ivareta da vegen skulle planlegges og bygges.

Vegen over Ifjordfjellet ble påbegynt på 1920-tallet, og sto ferdig i 1937. Fram til E6 gjennom Tanadalen åpnet i august 1973, var Ifjordfjellet den eneste forbindelsen mellom Øst-Finnmark og resten av landet. Statens vegvesen startet utbedringer av de verste punktene på vegen i 2008 og 2009.

“Fram til E6 gjennom Tanadalen åpnet i 1973, var Ifjordfjellet den eneste forbindelsen mellom Øst-Finnmark og resten av landet.”

Tidligere kunne vegen være stengt i opptil flere måneder hver vinter. Utfordringene med snø i det åpne landskapet er løst ved å heve veglinja, slik at vinden feier vegbanen fri for snø, og det er laget slake skråninger for å unngå bruk av rekkverk. En slik endring er svært krevende i et åpent og -visuelt eksponert høyfjellslandskap.

Skjæringer og fyllinger er utført med tilpassing til det naturlige sideterrenget. På deler av strekningen ligger det samiske kulturminner som det er tatt hensyn til ved den endelige plasseringen av veganlegget.

I juni 2010 startet arbeidet med den første strekningen fra Ifjord til Skadjajávri og Estour, og strekningen fram til Giilas ble avsluttet høsten 2015. Prosjektet ble tildelt Vakre Vegers Pris 2016.

English Summary
County road no. 98, Ifjordfjellet, Finnmark

Norwegian Public Roads- -Administration

The road across the Ifjordfjellet mountain plateau is an important infrastructure connection within the sparsely populated county of Finnmark. For years, this road has been closed for long periods in the winter, when snow drifts and bad weather made it impossible to keep open.

Now the road has been rebuilt to a new design that enables the wind to clear the snow: an elevated roadway with shallow slopes on either side. Cutting and filling has been carefully done in accordance with the surrounding natural landscape.

Fylkesveg 98, Ifjordfjellet
Publisert på nett 19. juni 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.