Fasade mot syd

Generasjonsbolig med verksted

Generasjonsbolig med verksted, Asker

Tomten ligger i Nordengkollen, på et høydedrag mellom Slependen og Billingstad i Asker. Tomten er flat et stykke inn fra veien, men faller så bratt ned mot øst og utsikten over Oslofjorden.


Huset sett fra vest
 

Huset sett fra vest

The house seen from the west

Fasade mot syd

Fasade mot syd

South facing facade

 
Fra fasaden mot syd

Fra fasaden mot syd

South facing facade

Utsnitt av fasade mot nordvest

Utsnitt av fasade mot nordvest

Partial facade to the north-west

 
Situasjonsplan. 

Situasjonsplan. 

Site plan.

Snitt

Snitt

Section

 
Øverst: 1. etasje. Over: Underetasje. 1: Terrasse, 2: Paviljong, 3: Arbeidsrom, 4: Stue, 5: Kjøkken, 6: Spisestue, 7: Garderobe, 8: Soverom, 9: Garasje, 10: Verksted, 11: Lekerom, 12: Kjellerstue, 13: Bod, 14: Vaskerom

Øverst: 1. etasje. Over: Underetasje. 1: Terrasse, 2: Paviljong, 3: Arbeidsrom, 4: Stue, 5: Kjøkken, 6: Spisestue, 7: Garderobe, 8: Soverom, 9: Garasje, 10: Verksted, 11: Lekerom, 12: Kjellerstue, 13: Bod, 14: Vaskerom

Upper plan: Ground floor. Lower plan: Basement. scale - 1:100 1. Terrace 2. Pavilion 3. Study 4. Living room 5. Kitchen 6. Dining room 7. Wardrobe 8. Bedroom 9. Garage 10. Workshop 11. Playroom 12. Basement lounge 13. Store room 14. Utility/wash room

 
Fra stuen mot vest i 
1. etasje

Fra stuen mot vest i 

1. etasje

View of the ground floor, west facing living room 

Fra stuen mot vest i 
1. etasje

Fra stuen mot vest i 

1. etasje

View of the ground floor, west facing living room 

Kjøkken og stue sett fra spisestue

Kjøkken og stue sett fra spisestue

The kitchen and living room seen from the dining room

Fra 1. etasje. Ved trappehuset

Fra 1. etasje. Ved trappehuset

Ground floor, stairway

 
Spisestuen

Spisestuen

The dining room

Arkitektens beskrivelse

Huset er planlagt med to avdelinger, en stor hoveddel for en familie med to voksne og tre barn, og en mindre leilighet for et besteforeldrepar. Den største avdelingen har hovedinngang og hovedoppholdsrom i første etasje, og med soverom, kjellerstue og birom i sokkeletasjen. Den minste leiligheten er i sin helhet planlagt i første etasje med egen inngang. Det er også forbindelse mellom leilighetene.

Mot veien er et verksted/garasjebygg plassert. Verkstedet er både for fruen i familien, som er kunsthåndverker, og for mannen, som har snekkerier som hobby. Verkstedet har en stor skyvedør mot garasjen for at  plassen skal kunne utvides når det bygges større ting. Bygningene er gruppert om et torv. Foreløpig mangler en liten paviljong som skal definere dette torvet  på en sterkere måte.

Tanken er at de forskjellige volumene og deres sammenstilling skal danne en variert og levende organisme som bygger på et helhetlig tema: en landsby i miniatyr, som kan leve sitt eget liv i et ellers uinteressant og lite harmonisk boligmiljø. Jeg finner det svært positivt at Asker kommune godtok brudd på reguleringsbestemmelsene fordi man bedømte prosjektet som interessant. Vanligvis kan slike reguleringsbestemmelser bli mer hemmende enn positive. Det skal mer til enn bestemmelser om taktyper, takvinkler og retninger for å skape arkitektonisk sett meningsfylte boligmiljøer.

Huset er konstruert med bærende vegger i Leca. Gulvet mellom underetasjen og første etasje er utført med Lecaelementer med oppforet furugulv eller keramiske fliser. Ytterveggene er utført med Leca-vange på innvendig side, 15 cm mineralull  og ytre vange i tegl. Tønnehvelvstakverk er utført med primærkonstuksjon av stålfagverk. Derpå luftet trekonstruksjon. Alle innvendige vegger er pusset med grå, gjennomfarget puss. Himlinger er kledd med furufinér. Utvendig er takene tekket med falset rheinzink.

Generasjonsbolig med verksted
Publisert på nett 13. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 1997. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.