Oversikt over Geoparken.

Geoparken

Kultur for gjenbruk

Arkitekt:
Helen & Hard AS


Parken er formet med utgangspunkt i de sedimentære lagene i gass- og oljereservoaret Troll i målestokk 1:500. Foto: helen & hard

Parken er formet med utgangspunkt i de sedimentære lagene i gass- og oljereservoaret Troll i målestokk 1:500.

The park design is based on the sedimentary layers of the oil- and gas reserves in the Troll field, in a 1:500 scale.

Foto: helen & hard
Fig. 1. Olje-vann kontakten, parkens øvre og nedre sjikt.

Fig. 1. Olje-vann kontakten, parkens øvre og nedre sjikt.

The oil-water interfcae, the upper an lower layers of the park.

Fig. 2. Sedimentlagene har ulike programmer.

Fig. 2. Sedimentlagene har ulike programmer.

The sedimentary layers carry different programmes.

Fig. 3. Gjenbrukte gjenstander.

Fig. 3. Gjenbrukte gjenstander.

Reuse of objects and equipment.

Oversikt over Geoparken.

Oversikt over Geoparken.

Overview of the Geopark.

«Solhull» laget av 
paraboldeksler. 

«Solhull» laget av paraboldeksler. 

«Sun hole» made from parabolic covers. 

 
Hoppelandskap med trampoline. Arkitektene til høyre i bildet. 

Hoppelandskap med trampoline. Arkitektene til høyre i bildet. 

Jumping landscape with trampoline. The architects to the right in the picture.

«Programmeringen ble utarbeidet og dokumentert i et workshop-samarbeid med ungdomsgrupper og kompetansemiljøer innenfor oljeindustrien.»

«Programmeringen ble utarbeidet og dokumentert i et workshop-samarbeid med ungdomsgrupper og kompetansemiljøer innenfor oljeindustrien.»

Arkitektens beskrivelse

Geoparken har gått gjennom en turbulent tilblivelsesprosess over flere år. Etter gjennomføring av flere prosjekter som gjenbruker ressurser fra oljeindustrien, startet Helen & Hard i 2002 et studieprosjekt med arbeidstittelen «Offshore Culture». Vi ville rette søkelyset mot offshore-industriens materielle og kunnskapsmessige hushold og muligheten for kunnskapsoverføring og bruk i forhold til arkitektur og byutvikling. Deler av dette arbeidet ble stilt ut i galleri 0047 i Berlin og senere i utstillingen «Industry» i DogA i Oslo. I 2004 ble «Offshore Culture» tatt med som et hovedprosjekt i Stavangers søknad om europeisk kulturhovedstad i 2008. 

I 2005 startet vi et samarbeid med Norsk Oljemuseum og flere ungdomsmiljøer for å omsette ideer i Offshore Culture til en 2500 kvm stor ungdomspark på plassen foran Norsk Oljemuseum. Byens befolkning og politikere viste stor interesse for parken, og viderutvikling sammen med Stavanger kommune ble vedtatt, med mål om å ferdigstille parken i 2008. Etter et og et halvt år med frustrerende byråkratiske prosesser, og med en prislapp som steg mot 100 millioner, avsluttet vi samarbeidet med Stavanger kommune og tok i 2007 kontakt med ledelsen i Stavanger 2008 for å redde deler av prosjektet. Vi foreslo en ny midlertidig lavbudsjettversjon med en prislapp på 6 mill. kr under navnet «Geoparken». Prosjektet ble utviklet, finansert og bygget i løpet av ett år. 

Intensjonen var, som før, å gjøre avfall og skrap, petroleumsindustriens enorme dimensjoner, men også kunnskap, ressurser og teknologi, til en sanselige og lekende opplevelse midt i Stavanger sentrum.

Hovedkonsepter

«Geoparken» ble utviklet gjennom sammenveving av tre hovedkonsepter som ble utarbeidet i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

  1. Geologi og seismikk. Parkens nye topografi er formet med utgangspunkt i den geologiske modellen av gass- og oljereservoaret Troll i målestokk 1:500. Digitale 3-D modeller, såkalte «Basin models», bygget ut fra avansert seismikk og simulasjonsprogrammer, gir mulighet for å gjenskape de spesifikke sedimentære lagene som i dag ligger ca 2–3000m under sjøbunnen. Strukturgeologiske fenomener, sedimentering og komplekse brønnbaner i oljedelen av reservoaret danner et nytt interaktivt landskap i parken.
  2. Gjenbruk. Parken er bygget opp av spesiallaget utstyr fra Friggfeltet, samt resirkulerte og omformede elementer fra baser og fra leverandørindustrien generelt. De er bearbeidet ved hjelp av oljeindustriens egen teknologi og produksjonsmetoder til et parklandskap, og til møbler, lekeutstyr og paviljonger.
  3. Ungdomskultur og medvirkning. Programmeringen ble utarbeidet og dokumentert i et workshop-samarbeid med ungdomsgrupper og kompetansemiljøer innenfor oljeindustrien.

Utforming

De tre konseptene er kombinert og oversatt til et landskap i flere utviklingstrinn:

Trollfeltet er plassert på plassen, i henhold til overordnede reguleringsmessige føringer og brukerhensyn. Toppen av reservoaret og reservoarets nedre del (olje/vann-kontakten) er utgangspunktet for parkens øvre og nedre sjikt (se. fig. 1).

Den unike lagvise oppbygningen av sedimentære bergarter i reservoaret blir synliggjort gjennom kutt og avskrelling. Slik dannes det et amfilignende landskap med ulike materialoverflater og lune bakker orientert mot midten av plassen. De ulike sedimentene er programmert av ungdomsmiljøene til «skate-, hoppe-, sykle-, kultursediment» etc. Forkastninger er bygd som betongvegger for graffiti (se fig. 2).

«Programmeringen ble utarbeidet og dokumentert i et workshop-samarbeid med ungdomsgrupper og kompetansemiljøer innenfor oljeindustrien.»

De sedimentære lagene er bygget opp av gjenbrukte installasjoner og gjenstander for ulik aktivitet og vitensentereksperimenter (se fig. 3). Blåser danner et hoppelandskap, ankerbøyer blir til tak over scenen og ulike sittemøbler. Brønnbaner bygget av resirkulerte borestrenger blir sammen med stålankere og kjettingfangere til skateinstallasjoner. Et «template cover» blir til kafé, en gammel ventilasjonshette til utekino, og en «Personellkurv» til klatreinstallasjon. Betongmatter som normalt brukes for å beskytte undervannsinstallasjoner, gjenbrukes som armeringsmatter og som overflater i bratte bakker, mens fibertau til fortøyning av plattformer holder sanden ved volleyballbanen og sykkelhoppet på plass.

Etter et halvt år i drift foregår det langt mer i parken enn planlagt. Småbarnsforeldre er stadig innom, det arrangeres graffittifestivaler og konserter, skoleklasser er på omvisning eller legger gymtimen her, og mange bruker parken spontant.

Parken er bygget for lett å kunne fjernes. Eierskapet til parken tas over av Stavanger kommune når kulturbyåret er over – parkens fremtid er fra dette tidspunkt uviss.

English Summary

The Geopark, Stavanger

Architects: Arkitektfirma Helen & Hard AS

The Geopark is a result of a study project, «Offshore Culture», started by Helen & Hard in 2002, which looks at the material housekeeping of the oil industry. In 2007 parts of the project was included in Stavanger Capital of Culture 2008, and a small activity park was constructed outside the Petroleum Museum in Stavanger, from the leftovers of the offshore oil industry.

The Geopark is based on three main concepts: a geological model, the re-use of elements from the field, and youth culture and user participation. These are combined in the design of the park, where the shifting ground level is programmed for different activities and knowledge-based experiments. Drill pipes are reused as skating rails, a «template cover» becomes a café, an old «personnel carriage» a climbing installation.

After six months of use, there is a lot more going on in the park than planned. Children play, there are graffiti festivals and concerts, and schools take their gym classes here. The municipal future of the park, however, is uncertain.

Geoparken
Publisert på nett 28. april 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2008. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.