Studiesenterets åpne forsamlingsrom, med barnehjemmet i bakgrunnen.

Gjenoppbygging etter tyfonen Haiyan – studiesenter, barnehjem og kontor for Streetlight i Tagpuro, Tacloban

Etter tyfonen

I 2013 raserte tyfon Haiyan det lille studiesenteret som NTNU- studentene bygget tre år før. Men Alexander Eriksson Furunes og hans samarbeidspartnere har vært på Filippinene og bygget det opp igjen.


Takbeslagene på det nye studiesenteret legges på plass.

Takbeslagene på det nye studiesenteret legges på plass.

Standing seam sheet roof is laid on the new study centre.

Studiesenterets åpne forsamlingsrom, med barnehjemmet i bakgrunnen.

Studiesenterets åpne forsamlingsrom, med barnehjemmet i bakgrunnen.

The open function hall of the study centre, with the orphanage in the background.

Det første studiesenteret i Tacloban, før tyfon Haiyan traff. 

Det første studiesenteret i Tacloban, før tyfon Haiyan traff. 

The first study centre in Tacloban, before typhoon Haiyan hit.

Etter tyfonen. Folk har begynt gjenoppbyggingen. Etterhvert ble hele anlegget flyttet til en tomt lenger fra kysten.

Etter tyfonen. Folk har begynt gjenoppbyggingen. Etterhvert ble hele anlegget flyttet til en tomt lenger fra kysten.

After the typhoon

Oppholdsrom i barnehjemmet.

Oppholdsrom i barnehjemmet.

Living room in the orphanage. 

Det ble avholdt over 100 dugnader der folk bidro til planlegging og gjennomføring. 

Det ble avholdt over 100 dugnader der folk bidro til planlegging og gjennomføring. 

From a local design workshop, from model to drawing.

Praktiske forsøk med ulike skjermer og dører. 

Praktiske forsøk med ulike skjermer og dører. 

Workshop. Describing doors and windows.

Barnehjemmet sett fra det åpne forsamlingsrommet.

Barnehjemmet sett fra det åpne forsamlingsrommet.

Orphanage seen from the open function room.

Situasjonsplan. 1. Hovedinngang, 2. Studiesenter, 3. Kontor, 4. Barnehjem, 5. Hønsehus, 6. Fremtidig klinikk.

Situasjonsplan. 1. Hovedinngang, 2. Studiesenter, 3. Kontor, 4. Barnehjem, 5. Hønsehus, 6. Fremtidig klinikk.

Site plan. 1. Main entrance, 2. Study Centre, 3. Office, 4. Orphanage, 5. Chicken shed, 6. Future clinic.

Plan og snitt, studiesenter. 1. etasje

Plan og snitt, studiesenter. 1. etasje

Plan and section, study centre, ground floor. 

Plan, barnehjem. 1. og 2. etasje.

Plan, barnehjem. 1. og 2. etasje.

Plan, orphanage, ground floor and first floor.

Plan, kontorbygget. 1. og 2. etasje. 

Plan, kontorbygget. 1. og 2. etasje. 

Plan, office building, ground floor and first floor.

Arkitektens beskrivelse

For syv år siden tok tre arkitektstudenter fra NTNU initiativ til å bygge et studiesenter i Tacloban, Filippinene. Senteret var et resultat av et samarbeid med Streetlight, en organisasjon i Tacloban som hjelper barn fra slumområdet Seawall inn i skolen, foruten å tilby et hjem for byens gatebarn. Arkitektstudentene Trond Hegvold, Ivar Tutturen og undertegnede hadde et tett samarbeide med familiene fra Seawall for å utforme og bygge studiesenteret. Familiene beskrev dette samarbeidet som bayanihan, en filippinsk tradisjon som handler om å gjøre en samlet innsats for å nå et felles mål. Begrepet ”dugnad” har en tilsvarende betydning i Norge.

Da supertyfonen Haiyan i 2013 traff byen Tacloban på Filippinene, ble også studiesenteret totalt ødelagt. Fordi de lokale myndighetene bestemte at bosettingen langs kystlinjen skulle relokaliseres, besluttet Streetlight seg for å følge med. Jeg var nå ferdigutdannet og ble invitert tilbake for å gjenoppbygge byggene som hadde gått tapt sammen med mine to partnere Sudarshan Khadka fra Leandro V Locsin Partners, Filippinene og Jago Boase fra Ramboll, UK.

Erfaringen fra prosessen med det første studiesenteret hadde skapt så sterke bånd mellom familiene som deltok, at til tross for at tyfonen raserte alt de hadde, ble dette grunnlaget for at de i felleskap igjen kunne samles, gjenoppbygge sine liv og gjenreise studiesenteret, barnehjemmet og Streetlights kontor.

Mer enn hundre dugnader ble holdt med familiene for å utvikle utformingen av bygningene. Flere av familiemedlemmene ble ansatt på byggeplassen for å bygge fullskalamodeller, og til slutt for å bygge det endelige prosjektet. Ved hjelp av tegninger, modeller og fysiske prototyper utviklet familiene de to konseptene ”åpent og lett” og ”lukket og trygt”, basert på opplevelsene fra tyfonen. Disse konseptene ble til et ”felles språk” for familiene, men også en guide for ingeniørene og arkitektene som deltok i prosjektet. Den ventilerte og lette en- og to-etasjes trekonstruksjonen forholder seg til de tunge og forsterkede betongvolumene. Trekonstruksjonen gir ventilasjon og gjennomlufting, mens betongvolumene bidrar med tilfluktsrom under de mange tyfonene som rammer regionen.

Barnehjemmet består av tre slike betongvolumer med kontor, kjøkken og bad på grunnplanet og soverom i andre etasje. Mellom betongvolumene er det ventilerte oppholdsrom for bruk på dagtid. Studiesenteret har lærerrom, musikkrom, kjøkken og bibliotek i de tyngre betongvolumene og klasserom med områder for dans, sang og teater i arealene imellom. Kontoret består av tre betongvolumer som inneholder møterom og vaktmesterkontor. Det er felles arbeidsplasser i de åpne og ventilerte arealene. Bygget vil også fungere som voksenopplæringssenter.

Det tok tre år og 100 dugnader å utforme og bygge opp igjen det som gikk tapt. Det nye studiesenteret, barnehjemmet og kontoret er nettopp ferdigstilt. Det er for tidlig å konkludere med hvilken virkning prosjektet har hatt, men tiden vil vise om selve byggeprosessen vil gjøre familiene og Streetlight i stand til å fortsette å skape, transformere og tilpasse bygningene til sine endrende behov.

English Summary
Streetlight Study Centre, Tacloban, The Philippines

Architects: Alexander Eriksson Furunes, Sudarshan V. Khadka, Jago Boase

In 2013, typhoon Haiyan destroyed the study centre in Tacloban initially erected by a group of Norwegian architecture students in 2010 in collaboration with Streetlight, a local aid organisation.

The centre had been constructed as what local people call bayanihan – a community effort. So even when the centre was destroyed, the social bonds created during the project remained as a basis for reconstruction.

The authorities decided to relocate the coastal communities, and Streetlight followed. Through more than 100 bayanihan gatherings, a new study centre was designed and built, containing the study centre, an orphanage and offices for Streetlight. The light and open parts of the structure allow winds to pass through, while the heavy concrete base provides protection from future typhoons.

Gjenoppbygging etter tyfonen Haiyan – studiesenter, barnehjem og kontor for Streetlight i Tagpuro, Tacloban
Publisert på nett 20. november 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.