Avaldsnes kirke / Olavskirken

Gjenreisingen av Avaldsnes kirke

Arkitekt: Eyvind Moestue

Avaldsnes kirke ligger på østsiden av Karmøy og like ved Karmsundet, høit og fritt på Avaldsnesset og synlig lang vei i leden. Om kirken står det i Håkon Håkonsøns saga : «Han lot en stenkirke bygge på Avaldsnes, som er den fjerde fylkeskirke i størrelse i Norge.» I sin glanstid var den et av landets fjorten kongelige kapeller og fikk dessuten rang av kollegiatkirke hvorav der var fire i landet : Apostelkirken i Bergen, Mariakirken i Oslo, Mikaelskirken i Tønsberg og Olavskirken på Avaldsnes. I dansketiden begynner forfallet, og dette varte inntil kirken i 1830-årene nødtørftig blev satt i stand. Den fikk da det utseende som den hadde til 1922. I 1919 blev der utskrevet arkitektkonkurranse, og efter resultatet av denne blev arbeidet overdratt undertegnede. Tårnet var ferdig i 1923, og i 1929 blev kirken innviet. 

Avaldsnes kirke / Olavskirken
Avaldsnes kirke / Olavskirken
Avaldsnes kirke / Olavskirken
1
Avaldsnes kirke / Olavskirken
Avaldsnes kirke / Olavskirken
2
Avaldsnes kirke / Olavskirken
Avaldsnes kirke / Olavskirken
3
Avaldsnes kirke / Olavskirken
Fakta

Ingen av inventardelene fra middelalderen er bevart. Nytt alter, prekestol og benker er tegnet av arkitekt Eyvind Moestue, som foresto kirkens restaurering i 1920-årene. Kirken er også kjent som Olavskirken. Arbeidsledelse: ingeniørfirmaet Staltz & Røthing. Ingeniør (Orgel): Olaf Platous. Kunstnerisk utsmykning: Thorleif Solberg, Sigurd Forchammer, Bernhard greve, Tormod Sjåmo. 

Avaldsnes kirke / Olavskirken
Publisert på nett 10. januar 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1931. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
4