Gornitak rasteplass, Nesseby

Arkitekt:
Margrethe B. Friis


Gornitak rasteplass, Nesseby
 
Gornitak rasteplass, Nesseby
Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Location plan.

Gornitak er første stoppsted på Varangervegen. Strekningen løper langs vår eneste østvendte fjord, Varangerfjorden, gjennom et åpent landskap som forteller om isens og havets tilbaketrekninger i grensesonen der hav har forlatt land. Prosjektet tar utgangspunkt i og ønsker å rendyrke de horisontale platåene i et av våre eldste landskap samtidig som det vil fremheve og sette de karakteristiske elementene som står igjen fra 2.verdenskrig i en arkitektonisk sammenheng. Anlegget har tre hovedelementer:

Rastebrygga med parkering definerer anleggets øvre platå. Den er av plasstøpt betong med lyse tilslag og har alle rasteplassens hovedfunksjoner samlet under ett tak, lett tilgjengelig fra parkeringsplassen. Utgangspunktet er et kubisk natursteinhus fra siste krig, som fungerte som ammunisjonslager. De vertikale betongformene gir le for vind, utsyn over fjorden, og fungerer sammen med de to toalettene som bæring for overdekning, samt info-vegger. 

Sommerenga definerer nedre platå, og er et minne om den slåttenga som var her da Gornitak var et lite samfunn med posthus, butikk, molo, jordbruk og dyrehold. Den fungerer som arena for lek og hvile.

Moloen er rast sammen, og er vurdert -restaurert av Turistvegprosjektet, men da den blir tatt av isen hvert år, har prosjektet nøyd seg med å trekke stien til foten av moloen med bålplass og rastebord.

Stien med elvegrus fra Tana passerer de karakteristiske betongskivene som står igjen og var bæring for store drivstofftanker under krigen, og binder sammen de tre hovedelementene i anlegget.

English Summary
National Tourist Routes
Gornitak, Varanger

Architects: Margrethe B. Friis, sivilark. MNAL with Berg & Dyring landscape architects AS

Gornitak lies on Norway’s only east-facing fjord, in an open post-glacial landscape. The project consists of three elements: the conc-rete rest pier by the car park, based on an old WW2 ammunition store; the summer meadow, a reminder of the former agricultural community; and the existing brea-water, reached by a gravelled path.

Gornitak rasteplass, Nesseby
Publisert på nett 30. august 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.