Gudbrandsjuvet utsiktsplattform

Plattformen over juvet.

Plattformen over juvet.

The platform above the gorge.

 
Det krumme rekkverket sikrer mot klatring.

Det krumme rekkverket sikrer mot klatring.

Curved railing prevents climbing.

Dekke i stål og betong.

Dekke i stål og betong.

Steel and concrete floor.

 
Plan utsiktsplattform.

Plan utsiktsplattform.

Plan of the platform.

Arkitektens beskrivelse

Gudbrandsjuvet er en serie fosser, stryk og juv noen kilometer syd for Trollstigplatået. Stedet har i mange år hatt ca. 250 000 besøkende hver sommer. Prosjektet har hatt som hovedmål å gjøre opplevelsen av attraksjonen tryggere og tilgjengelig for alle. Det er tilføyd en konstruktiv krans rundt en eksisterende kolle, delvis i betong og delvis i stål. Denne gjør det mulig å se mer av fossen enn tidligere. Den innovervendte kurven øverst på rekkverket gjør at det er mulig å lene seg trygt utover fossen; dess-uten gjør den rekkverket klatresikkert. Det er flere forskjellige samvirkende konstruktive prinsipper i rekkverket, spesielt på grunn av geometrien i plan; dermed får rekkverkets enkeltdeler relativt små dimensjoner. Utsiktsplattformen er første byggetrinn i et større prosjekt der blant annet et kafé-/toalettbygg og en broforbindelse til et tilliggende parkeringsområde inngår.

English Summary
National Tourist Routes
Gudbrandsjuvet viewpoint

Architects: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS

Gudbrandsjuvet is a series of waterfalls and pools running though a narrow gorge, and the place receives about 250 000 visitors every summer. This project makes the gorge accessible and safe by encircling a small hillock in a steel and concrete structure with a slender steel railing.

Gudbrandsjuvet utsiktsplattform
Publisert på nett 30. august 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.