Hardangerviddahallen

Hardangerviddahallen

Hardangerviddahallen ligger i Øvre Eidfjord ved oppstigningen i Måbodalen til Hardan­ger­vidda og representerer 2. hovedutbygging av visningsenteret Hardangervidda Natursenter Eidfjord AS.


Hardangerviddahallen
Hardangerviddahallen
 
 
1. Inngang, 2. Steinvegg, 3. Utgang mot fjellet/vidden, 4. Restaurant/kafé, 5. Kjøkken, 6. Overlys, 7. Ildsted, 8. Souvenirsalg, 9. Eget toalettbygg, 10. Møte/undervisning, 11. Garderobe/utstilling, 12. Administrasjonssenteret, 13. Administrasjon SNO, 14. Kontor, 15. Atrium, 16. Garasje, 17. Ventilasjon.

1. Inngang, 2. Steinvegg, 3. Utgang mot fjellet/vidden, 4. Restaurant/kafé, 5. Kjøkken, 6. Overlys, 7. Ildsted, 8. Souvenirsalg, 9. Eget toalettbygg, 10. Møte/undervisning, 11. Garderobe/utstilling, 12. Administrasjonssenteret, 13. Administrasjon SNO, 14. Kontor, 15. Atrium, 16. Garasje, 17. Ventilasjon.

 
Hardangerviddahallen
 
Hardangerviddahallen
 
Hardangerviddahallen
Hardangerviddahallen
Hardangerviddahallen
Hardangerviddahallen
Arkitektens beskrivelse

Under den store takflaten ved steingarden ligger «Gildehallen» med kafe/restaurant for 200 gjester, souvenirbutikk, toaletter, kontorer samt et møte- og undervisningsrom for Statens Naturoppsyn for Hardangervidda på til sammen 1 264 kvm.

En jakt- og fiskebu i 1 400 meters høyde på Hardangervidda er vist som et eksempel på en måte å tenke på i oppbygningen av et hus: en kløft mellom to fjellsider, tre gamle årer som takbjelker, bølgeblikk som undertak, torv, trevegg med dør, et lite vindu med lys og utsikt, huggestabben, øks, ovn, fjøl til å sitte på, reinsdyrfell til å ligge på, hylle til stearinlys, et lite bord, kaffekanne, mus, mm. Samlet blir disse elementene en bu med ly for natten og uværet.

På tilsvarende måte er slike «byggelementer» lagt til grunn for den fysiske utformingen av Hardangerviddahallen: 

- Byg­get ligger ved foten av fjellet på morenesanden. 

- Bølgebevegelsen i taket blir forsterket av den horisontale moreneflaten. Taket ligger som landskap på vidda. Det går geiter på taket. Geitene er med på å levendegjøre gressflaten på vidda og lede oppmerksomheten bort fra «turist-/trollkulturen».

- En steingard (geil) går som sti under taket og gjennom bygget.

- Et seterhus med levende dyr er tenkt rekonstruert på sydsiden av bygget.

- I Gildehallen under taket tilberedes og spises maten. Det er dempet belysning, god akustikk, to ildsteder, lite utsikt, overlys.

- Materialet er tre i vegger og tak inne og ute. Steinvegger og bruddheller fortsetter gjennom bygget.

- Byggets fysiske form forsterkes som en kontrast til visningssenteret. 

Hardangerviddahallen er bygget opp omkring følelsene på stedet, med tre, stein, ild, mat, fjell og dyr, i kontrast til visningsenteret, som er bygget opp omkring den teoretiske tanken: vitenskapelige utstillinger i montre; plansjer, kunstig fjell, utstoppede dyr, Caprino-film med visninger av andres oppfatninger og opplevelser.

Trekonstruksjonene – søyler, dragere, skråstag, sperr og sutak av heltre – er samlet blitt en stor treskulptur på 1 527 kvm. Bruk av heltre (ikke laminert) fremtvinger en mindre skala med en søylemodul på 3,5 x 4,0 m, som har gitt den store hallen intime steder.

Hvert eneste knutepunkt har forskjellige vinkler, laget i modell, tegnet på data, prefabrikkert og satt sammen på byggeplassen. De tydelige og lett gjenkjennelige elementene fra denne byggeskikken fører Hardangerviddahallen inn i en større sammenheng – som sted og som tanke.

English Summary
Hardangerviddahallen

Architect: Arkitektgruppen CUBUS AS

The building is part of the Hardangervidda visitor’s centre, and contains a café and restaurant for 200 people, souvenir shop, offices and meeting/teaching rooms for the local nature management authority.

The building is conceived as a simple structure, located in the sand at the bottom of the hill, the undulating roof offset by the flatness of the moraine. Goats ­graze on the roof, bringing the grassy mountain plain to life. A stone wall runs under the roof and through the building. Food is prepared and eaten in the large hall, which has dim lighting, good acoustics, two fireplaces and a limited external view.

The building is built around an emo­tional response to the place, to wood, ­stone, fire, food, mountains and animals, and forms a deliberate contrast to the existing visitor’s centre. Walls and ceiling are in wood, a large timber sculpture of some 1 500 sq.m. Using whole timbers, not laminated, gives a smaller scale with a column grid of 3,5 x 4 metres, creating intimate places within the large hall. Every structural node has different angles: test­ed in physical model, transferred to computer, prefabricated and assembled on site. The recognition of this construction method brings Hardangerviddahallen into a larger context – as a place and as a thought.

Hardangerviddahallen
Publisert på nett 04. september 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.