Kafeen

Hole bo- og rehabiliteringssenter

Arkitekt:
Arch Uno AS


 
Plan 1. et. og utomhus. 1. Hovedinngang,2. Kafé,3. Hovedkjøkken, 4.  Administrasjon, 5. Hjemmetjenesten, 6. Rehabilitering, 7. Sykehjemsavdeling, 8. Omsorgsboliger, 9. Parkering.

Plan 1. et. og utomhus. 1. Hovedinngang,2. Kafé,3. Hovedkjøkken, 4.  Administrasjon, 5. Hjemmetjenesten, 6. Rehabilitering, 7. Sykehjemsavdeling, 8. Omsorgsboliger, 9. Parkering.

Gr. fl. plan. 1. Main entrance, 2. Café, 3. Main kitchen, 4.  Administration, 5. Home services, 6. Rehabilitation, 7. Residential care, 8. Serviced flats, 9. Parking.

Sykehjemmet sett fra øst.

Sykehjemmet sett fra øst.

Residential home, east view.

Sykehjemmet fasade øst. 

Sykehjemmet fasade øst. 

Residential home, east-facing facade.

Sykehjemmet fasade øst. 

Sykehjemmet fasade øst. 

Residential home, east-facing facade.

 
Bygning med kafé og hovedkjøkken fra øst.

Bygning med kafé og hovedkjøkken fra øst.

Café and main kitchen.

Kafeen

Kafeen

The café

 
Omsorgsbolig. Plan

Omsorgsbolig. Plan

Serviced flats. Plan.

Sykehjemsavdeling. Planutsnitt. 

Sykehjemsavdeling. Planutsnitt. 

Residential home. Partial plan.

Sykehjem.
Fasade øst.
Fasade Vest.
Snitt.
 

Sykehjem.

Fasade øst.

Fasade Vest.

Snitt.

Residential home.

East-elevation.

West-elevation.

Section.

Omsorgsbolig. Sør-fasade, vest-fasade og snitt. 

Omsorgsbolig. Sør-fasade, vest-fasade og snitt. 

Serviced flats. South-elevation, west-elevation and Section.

Snitt gjennom beboerrom.
 

Snitt gjennom beboerrom.

Hole residential care home. Section.

Arkitektens beskrivelse

Tomten ligger på oversiden av et eksisterende sykehjem med nydelig beliggenhet og utsikt over Tyrifjorden. Prosjektet skulle romme tre vanlige sykehjemsavdelinger med åtte enerom i hver og en rehabiliteringsavdeling med seks rom og kontorer for hjemmetjenesten i kommunen. I tillegg skulle det bygges to grupper med omsorgsboliger for pleietrengende yngre beboere. Vår målsetting var å forme et prosjekt med noe av det samme småhuspreget som preger bebyggelsen i Hole kommune. Prosjektet skulle ha en målestokk som gir beboerne opplevelsen av et hjem.

Situasjonen 

Sykehjemmet ligger ytterst på kanten av skråningen ned mot fjorden. Åkerlandskap grenser inn til tomten mot vest, blandingsskog av høye trær fyller skråningen nedenfor. Terrenget er småkupert. Situasjonen tilbyr fritt utsyn øst- og sydover. Hovedadkomsten til anlegget er fra nord. 

Sykehjemmet er organisert i forhold til avgrensede uterom som er henvendt mot fjorden og utsikten. Boligdelene har tradisjonelle bygningskropper, mens fellesfunksjonene er gitt et mer offentlig preg. Omsorgsboligene er samlet i to grupper, hver med fem enheter. Oppdelingen bidrar til bryte ned opplevelsen av institusjon.

Parkeringsanlegget er oppdelt og skjermet med vegetasjon for å framstå mer diskret i landskapet.

Bygningene

Sykehjemmet ligger orientert nord-syd og er organisert langs en serviceakse. Vestsiden av aksen er den offentlige med adkomst, besøksfunksjoner og kontorer. Administrasjon, kafé og dagsenter ligger sentralt ved hovedinngangen. Rehabiliteringsenheten er delvis integrert i denne med fellesrommene ut mot korridoren. Sykehjemsavdelingene ligger mer tilbaketrukket. Stuene er plassert inn mot korridoren slik at beboerne etter ønske kan følge med i det som foregår.

Omsorgsboligene er samlet i to frittliggende bygninger, hver med fem boenheter samlet rundt tilhørende fellesfunksjoner. Boligene framstår som en del av anlegget, men har tilstrekkelig avstand til sykehjemmet til at beboerne kan oppleve selvstendighet. 

Hovedkonstruksjoner

Bygningene er oppført med kantforsterket betongplate på mark og vanlige trekonstruksjoner i vegger og tak. Unntaksvis kreves supplerende stålkonstruksjoner. Det er benyttet enkle byggeprinsipper for å åpne for bruk av lokale entreprenører eller sammenslutninger av håndverkere ved oppføring.

Materialer

Uttrykksmessig er anlegget brutt ned i mindre enheter tilpasset omgivelsenes skala og farger. Den utadvendte og offentlige delen av anlegget er i hovedsak bygget med flate tak og kledd med korngul teglstein for å gi situasjonen pondus, samtidig som anlegget skal kunne tåle den slitasjen som følger av mye trafikk. I boligdelen av anlegget er det i hovedsak tradisjonelle pulttak og panelkledde vegger i en tjæresort farge. Tilhørende adkomstsoner og uteoppholdsplasser er holdt i en okergul tone. 

Taket er hovedsakelig belagt med betongtakstein. Enkelte takflater er båndtekket med sink.

Innvendige gulv er kledd med vinyl i enkle mønster av to farger. Det er lagt naturstein i hovedinngangspartiene og parkett i kafeen.

English Summary
Hole residential care home

Architects: Arch Uno AS

The site is adjacent to an existing care home, with a magnificent view of Tyrifjorden. The new complex, comprising three care wards and two groups of serviced flats, is located on the brink of a wooded slope, and relates to the scale of the existing residential buildings in the area. The outdoor spaces face the fjord and the view.

The care wards are given a traditional residential form, whilst the communal functions are treated more as public buildings. The care wards are more private, with common sitting rooms along the main corridor.

The serviced flats are gathered into two freestanding buildings of five units and their communal functions.

Simple constructional principles allow for the use of local contractors. The more public areas are accentuated with yellow brickwork, whilst the residential areas have traditional panelled walls.

Hole bo- og rehabiliteringssenter
Publisert på nett 14. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2005. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.