Hytte Femunden. Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media
Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media

Hytte Femunden

I møtet ­mellom nytt og gammelt

To gamle og en ny laftekasse er satt sammen og gir nye forhold mellom ute og inne.


Hytte Femunden. Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media

Hytte Femunden.

Cabin at Femunden.

Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media
 
Overdekket uterom i møtet mellom de to bygningskroppene. Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media

Overdekket uterom i møtet mellom de to bygningskroppene.

Covered outdoor space where the two main volumes meet.

Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media
Den nye laftekassen med åpning inn i oppholdsrommet. Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media

Den nye laftekassen med åpning inn i oppholdsrommet.

The new log house.

Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media
 
Laftet stikker ut og blir vanger for møbleringen. Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media

Laftet stikker ut og blir vanger for møbleringen.

Log walls extend to support built-in furniture.

Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media
Laftekassene ligger på utkragende dekker for å spare vegetasjonen. Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media

Laftekassene ligger på utkragende dekker for å spare vegetasjonen.

The log structures are placed on timber decks to preserve vegetation.

Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media
Polykarbonatplatene i taket slipper lys ned i uteområdene under de dype takutspringene.  Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media

Polykarbonatplatene i taket slipper lys ned i uteområdene under de dype takutspringene. 

Polycarbonate sheets in the roof let light down to the covered outdoor areas under the deep roof overhangs.

Foto: Tom Gustavsen og Frontal Media
Aksonometri med byggelementer på tomt. Eksisterende laftekasser i hvitt. Foto: Ill.: Aslak Hanshuus

Aksonometri med byggelementer på tomt. Eksisterende laftekasser i hvitt.

Axonometric of the built elements on the site. Existing log volumes shown solid white.

Foto: Ill.: Aslak Hanshuus
Plan. Foto: Ill.: Aslak Hanshuus

Plan.

Plan.

Foto: Ill.: Aslak Hanshuus
Snitt gjennom nybygg. Foto: Ill.: Aslak Hanshuus

Snitt gjennom nybygg.

Section A-A, through new volume.

Foto: Ill.: Aslak Hanshuus
Arkitektens beskrivelse

Hytta ligger i nordenden av Femunden, ca. 40 km sørøst for verdensarvstedet Røros i Sør-Trøndelag. Tomten ligger rett i utkanten av Femundsmarka nasjonalpark, en del av de største sammenhengende villmarks­områder i Skandinavia.

Prosjektet er et ombyggings- og gjenbruksprosjekt. Opprinnelig bestod bygningsmassen av to mindre tømmerkasser, begge på ca. 15 kvm, koblet sammen med en forbindelse i bindingsverk. Den eldste delen er fra slutten av 1800-tallet, og den nyere tømmerkassen er en kopi av denne, laftet av forrige eier som et selvbyggerprosjekt.

I prosjektet er de opprinnelige volumene flyttet og sammenstilt med et nytt laftebygg. Den nye delen er av tilsvarende bredde og høyde, og det er benyttet samme lafteteknikk og tømmer av samme dimensjoner.

Planen er organisert i to overlappende akser. I nord- og østenden av hver akse er de opprinnelige tømmerkassene plassert. I den andre enden, mot syd og vest, er det nye laftebygget innpasset. De tre volumene har fått et sammenhengende tak, med et overbygd uterom mellom tømmervolumene. 

For å minimere inngrepet og kunne beholde mest mulig vegetasjon inntil huskroppen er hytta punktfundamentert og tømmerkassene er satt på et utkragende dekke, ca. 50 cm over terreng. Dekket beskytter vegetasjonen mot slitasje og trekker bygget visuelt inn i omgivelsene. Takutstikket er på ca. én meter, i flukt med det utkragende dekket, for å gi rause overbygde situasjoner rundt hele hytta. 

Taktekkingen består av en kombinasjon av sinuskurvede stålplater og tilsvarende korrugerte lysplater av polykarbonat. Lysplatene er benyttet i sammenheng med lysåpninger og over det overbygde arealet mellom tømmerkassene, og gir gode lysforhold inne til tross for den betydelige utkragingen.

Det nye tømmervolumet består av to fløyer forbundet via entreen med direkte adkomst fra det overbygde uterommet. I aksen nord-syd ligger soverom og stue/kjøkken, og i fløyen mot vest er de mindre rommene organisert med bad, badstu, teknisk rom og do. De opprinnelige tømmerkassene har fått ny bruk som anneks/gjeste­rom og uthus/vedskjul.

Møblene er i hovedsak integrert i bygget: laft er forlenget til å danne vanger for kjøkken, brisker, senger, skap og hyller.

Materialmessig er hytta en sammenstilling av grovt tømmer og treverk mot bølgeblikk og dører/vinduer av aluminium. Et arkitektonisk mål har vært å lage en harmonisk sammenstilling av det grove/tradisjonelle og det mer presise/moderne.

English Summary

Cabin, Femunden

Architect: Aslak Haanshuus Arkitekter AS

This cabin at the north end of Lake Femunden is both a refurbishment- and a reuse project. Two existing log cabins that stood on the site, both about 15 sq.m., have been relocated and connected with a new log structure of similar proportions.

The plan is organised in two crossing axes, with the old structures to the north and east. A new roof creates a covered outdoor area. The log volumes are placed on cantilevered timber slabs on point foundations, causing minimal disturbance to the existing vegetation.

Translucent sheets in the roof ensure good daylight despite the deep eaves, which create sheltered spaces on all sides. New aluminium windows provide a precise contrast to the course log constructions.

Hytte Femunden
Publisert på nett 28. mai 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
Stikkord Hytter Laft