Hytte på Åkerøya

Hytte på Åkerøya

Hytte Bjercke

Arkitekt:
Per Olaf Fjeld


Hytte på Åkerøya
Hytte på Åkerøya
Hytte på Åkerøya
Hytte på Åkerøya
Hytte på Åkerøya
 
Hytte på Åkerøya
 
Hytte på Åkerøya
 
Hytte på Åkerøya
Hytte på Åkerøya
Hytte på Åkerøya
Hytte på Åkerøya

Tomta stilte to klare arkitektoniske utford­ringer. Mot sør tilbød stedet en maksimal åpenhet med en fantastisk utsikt mot det åpne havet, en tilstand i sterk kontrast til det bakenforliggende kulturlandskapet med dets varierte og fargerike øyflora.

Hytta utnytter disse stedsegenskaper i sitt romforløp ved å åpne hele sørfasaden mot havet, et ytre sjikt bestående av store glasskyvedører som i åpen tilstand skaper en direkte kontakt mellom natur og arkitektur. Overgangen mellom landskapets naturgulv og hyttegulvet blir på gode solværsdager en ubetydelig grense. De to anneksrommene inntar en annen holdning til sitt nære landskap. Rommene opptrer mer isolert. Små lysåpninger rammer her inn den særegne vegetasjonen så åpningene framstår som utvalgte bilder. Lyset fra de knappe åpningene i veggene blandes sammen med et overlys fra sør, som først treffer himlingen og deretter kastes ned mot gulvet i de høye rommene.

Hele hyttegulvet er utformet for å virke som en sammenhengende flate, bare avbrutt av de sprang som tilhører tomtas topografi. Rommenes enkle og frie samspill med hverandre kan stemmes opp gjennom store og små skyvedører. Det eneste som begrenser et kontinuerlig romforløp i det langstrakte rommet mot sør, er to peiser som ved sin vertikalitet skaper tre forskjellig romsoner.

Søylekonstruksjonen mot sør står utenfor vegglivet for å gi full konstruktiv frihet til den kontinuerlige glassfasaden innenfor takåsene, og sperrene er som søylene av furu limtre. Taket skal opptre som et romlig samlende element som viser husets konstruktive holdning og oppbygning. Gulvet har varmekabler og skifer som sitt gjennomgående materiale. Ytter­kledningen er av ubehandlet osp, vegger og tak innvendig av kvistfri ubehandlet ospepanel. Taket signaliserer en stedstilhørighet i forhold til de omliggende hyttene ved bruken av gammel rød takstein.

Alle detaljer var tiltenkt en presisjon basert på materialenes egenart og samspillet mellom dem. Et gjennomgående godt håndverk var nødvendig for å oppnå denne presisjonen.

English Summary
Summer house Bjercke

Architect: Per Olaf Fjeld

The island site offered two clear challenges: the open sea to the south, and the rich farmed landscape behind. The house 

meets this situation by opening the entire southern façade towards the ocean with large sliding glass doors, and isolating the two small annex rooms with small windows framing the details of the surround­ing vegetation.

The floor is designed to work as one continuous surface, only differentiated by the level changes dictated by the natural topography. The interplay of the rooms can be tuned by the use of sliding doors, two fire places the only fixed elements. Exte­rior and interior cladding is untreated aspen panelling. The tiled roof gives a connection to the surrounding houses.

Hytte på Åkerøya
Publisert på nett 30. august 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.