1. etasje mot syd, soverom.

I-box

I-box passivhus

 
Den nordvendte fasaden er nesten uten åpninger.

Den nordvendte fasaden er nesten uten åpninger.

The north-facing facade has very few openings.

 
Sydvendt fasade med store glassåpninger og solkollektor.

Sydvendt fasade med store glassåpninger og solkollektor.

South-facing facade with solar collector at roof level.

 
Nordvendt inngangsdør.

Nordvendt inngangsdør.

North-facing entrance

 
Nordvendt vindusstripe.

Nordvendt vindusstripe.

North-facing strip window.

1. etasje mot syd, soverom.

1. etasje mot syd, soverom.

Ground floor facing south, bedroom.

Modell av den tenkte gruppebebyggelsen med fire boenheter, fellesrom og overdekket atkomstsone.

Modell av den tenkte gruppebebyggelsen med fire boenheter, fellesrom og overdekket atkomstsone.

Model of the planned cluster of four dwelling units, common utility- and workspaces and covered entrance area.

Planer

Planer

Planes

 
Snitt som viser byggets energisystemer. 1. Varmtvannsbereder., 2. Solkollektor. Sirkulasjon starter når topp av kollektor er varmere enn bunn av bereder. 3. Vannbåren gulvvarme. 4. Ventilasjonsaggregat med motstrømveksler. 5. Luft/vann varmepumpe. 6. Jordvarmekollektor. 7. Termostatstyrte persienner. 

Snitt som viser byggets energisystemer. 

1. Varmtvannsbereder., 2. Solkollektor. Sirkulasjon starter når topp av kollektor er varmere enn bunn av bereder. 3. Vannbåren gulvvarme. 4. Ventilasjonsaggregat med motstrømveksler. 5. Luft/vann varmepumpe. 6. Jordvarmekollektor. 7. Termostatstyrte persienner. 

Section through the energy systems. 1. Hot water tank. 2. Solar collector. 3. Water-borne underfloor heating. 4. Fan unit with heat exchanger. 5. Air-to.water heat pump. 6. Ground heat collector. 7. Thermostatically controlled blinds.

 
Øverst: Prinsippdetalj. Vertikalsnitt gjennom yttervegg med vindusåpning. Nedest: Horisontalsnitt.

Øverst: Prinsippdetalj. Vertikalsnitt gjennom yttervegg med vindusåpning. Nedest: Horisontalsnitt.

Top: Typical detail. Vertical section through wall showing detailing of window opening. Bottom: Horizontal section.

Arkitektens beskrivelse

I-BOX var planlagt som 1. byggetrinn av en gruppebebyggelse på fire boenheter med fellesfunksjoner i form av overdekket adkomstsone mellom carporter, sportsboder, sløyeskur, avfallsrom og felleskjøkken/»sportskafé». Felleskjøkkenet og felles oppholdsrom var en strategi i forhold til å kunne tilby «universell» tilgjengelighet på førsteetasjeplan. I tillegg er det satt av plass for mulig fremtidig felles bioenergisentral. Tomten faller svakt mot vest og ligger i grensesonen mellom et etablert eneboligfelt og et næringsområde med kontorbebyggelse. 

Mot nord har huset fått en lukket karakter, med ett volum i tre etasjer, og en vindusspalte for innslipp av midnattssol samt utsikt mot adkomst. Dette gir plass for bygningsintegrert solkollektor. Uteoppholdsrom er lagt skjermet fra innsyn i form av en takterrasse. De store glassflatene er lagt mot sør.

Strategier for bærekraft

Siktemålet var et bygg med minimalt energiforbruk. Vi ville forsøke å gjennomføre et passivhuskonsept i Tromsø med en økologisk vinkling på materialbruk. Vår målsetting var videre å utvikle et kondens- og fuktsikkert konstruksjonsprinsipp for varig og godt inneklima, med kort byggetid. 

Løsningen ble å kombinere ny treteknologi i form av krysslimte kompakttreelementer med superisolering, ekstrem lufttetthet og høyteknologisk energigjennvinning. Beregninger viste at det også i Tromsø var mulig å bygge hus uten behov for oppvarmingssystem.

For å redusere muligheten for kondensskader har vi lagt konstruktivt trevirke på varm side av isolasjonssjiktet. Kun ett tettesjikt er montert direkte utenpå kompakttrestammen. Isolasjonssjiktet er helt uten organiske materialer og uten kuldebroer, og er montert utenpå tettesjiktet. Det er ikke montert vindsperre utenpå mineralullplatene. Isolasjonen er beskyttet med luftet kledning av malmfuru. 

Løsningene gir enkle, plane, fugefrie innvendige overflater uten listverk. På vegger og i tak har vi et materiale som – uten annen behandling av treverket enn vasking – puster, tar opp fuktighet og avgir fuktighet etter behov.

Prosjekterings- og byggeprosess

Prosessen fra idéskisse/konsept til ferdig bygg strakk seg over 5 år. Mangel på byggherre til et forsøksprosjekt og manglende kompetanse og interesse hos tekniske konsulenter gjorde prosessen med å komme videre i forstudie og konseptutvikling tidkrevende. En symbolsk økonomisk støtte fra Husbanken avd. Hammerfest gjorde det mulig å sluttføre forstudien.

Det ble videre etablert et eget selskap, Passivhus Norge AS med sikte på å bygge en prototyp / forsøkshus på bakgrunn av forstudien. Eierne i Passivhus Norge AS bidro med egnet tomt. Tilsagn om tilskudd fra Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat bidro til at vi kunne gå i gang.

Grunnarbeidene startet 2. mai 2005. Vi hadde inngått et samarbeid med elementprodusent i Østerrike og fikk levert elementer i Tromsø 18. mai 2005. Kompakttrekonstruksjonen i fire plan sto ferdig etter to arbeidsdager!

Manglende tilgang på snekkere førte til at montasjen ble utført ved hjelp av ansatte ved arkitektkontoret, familie og gode venner, samt en dyktig ung montasjeleder fra fabrikken i Østerrike. I perioder stoppet byggingen helt opp på grunn av mangel på arbeidskraft. Med en teknisk prosjektering med tilnærmet samme detaljeringsgrad og presisjon som arkitektprosjekteringen, er det et betydelig potensial for reduksjon av byggetid og byggekostnader.

Tekniske hovedprinsipper

 • Materialbruk/overflater innvendig av ubehandlet tre (gran) og bjørk – lavt emisjonsnivå av helseskadelige/allergifremkallende gasser. 
 • Fugefrie flater. 
 • Sentralstøvsuger.
 • Eget omluftsystem for temperaturutjevning og støvutskilling (pollenfilter).
 • Energisentralen er bygget opp rundt en 250-liters varmtvannsbereder. Denne er tilknyttet 5 kvm solkollektor, montert vertikalt mot sør (takterasse). Solkollektoren dekker ca. 50% av behovet for oppvarming av vann. Sirkulasjonspumpe til solkollektor starter når temperaturen på toppen av solkollektoren er høyere enn temperaturen i bunnen av varmtvannsbereder.
 • Vannbåren golvvarmekrets fra bereder for komfortoppvarming av badgolv og tørking av snø/vann i inngang.
 • Ventilasjon tilsvarer ca. 0,5 luftvekslinger/time, fraværsventilasjon ca. 0,2 luftvekslinger/time og partyventilasjon ca. 1,0 luftvekslinger/time. Ventilasjonsaggregat med motstrømveksler med temperaturvirkningsgrad større enn 0,7.
 • Luft til vann – varmepumpe senker temperaturen på avkastluft etter veksler og avgir energi til bereder. Virkningsgrad på varmepumpe er ca. 2,7.
 • Jordvarmekollektor under kjellergolv forvarmer friskluft når utetemperaturen er lavere enn +5º. Friskluftinntak er høytsittende, bak utvendig panel, med pollenfilter.
 • Automatiske utvendige persienner i sør-fasade, som styres via termostat i oppholdsrom. God luftgjennomstrømming bak lukket persienne.
 • - Belysning styres av nærværsdetektor og innstilt ønsket lysnivå. I oppholdsrom er det montert dagslyskompensert belysning med nærværsdetektor.
English Summary
i-box passive house, Tromsø

Architects: Steinsvik Arkitektkontor AS

I-box is the first part of a larger complex of live-work dwellings. The aim was to minimise energy consumption and achieve passive house standards with ecologically sound materials even in the harsh climate of northern Norway.

The northern façade is almost closed, whilst the south side has large glazed areas and incorporates a solar collector for pre-heating hot water. To avoid condensation problems, the building combines a structure of cross-laminated compact timber elements with a high level of insulation and sophisticated heat recovery systems. The load-bearing elements are on the warm side of the insulation, protected by a single-layer damp-proofing membrane. The insulation is clad with ventilated heartwood pine panelling. Internally, the compact timber elements give simple, jointless surfaces that breathe and help regulate humidity levels.

The project was realised with some support from the State Housing Bank, the local municipality and from the limited company formed for this project, Passivhus Norge AS (www.passivhus.no). The project was periodically stopped due to lack of professional carpenters, but it was eventually completed with considerable help from the architect’s office, family and friends.

I-box
Publisert på nett 17. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.