Øvre hovedinngang i byggets 2. etasje, fra the Oval. 

James B. Hunt Jr. Library

Snøhetta introduserer nye retninger på Centennial Campus i North Carolina, og med utgangspunkt i landskapet utfordrer de den monumentalarkitekturen som preger mange nordamerikanske universiteter.


James B. Hunt Jr. Library
Lesesal, 2. etasje. I midten står to av de få bokhyllene. I den ene er det referansebøker for ingeniørfagene, i den andre – science fiction.

Lesesal, 2. etasje. I midten står to av de få bokhyllene. I den ene er det referansebøker for ingeniørfagene, i den andre – science fiction.

Reading lounge, first floor.

Øvre hovedinngang i byggets 2. etasje, fra the Oval. 

Øvre hovedinngang i byggets 2. etasje, fra the Oval. 

Upper entrance to the first floor level, from the Oval. 

Lesesalen i 2. etasje. 

Lesesalen i 2. etasje. 

First floor reading room. 

Trappen fra nedre hovedinngang opp til 2. etasje. Nedre inngangshall har vinduer inn til boklageret og robotsystemet. 

Trappen fra nedre hovedinngang opp til 2. etasje. Nedre inngangshall har vinduer inn til boklageret og robotsystemet. 

The stair leading from the ground floor entrance to first floor level.

 
Trappen opp fra nedre hovedinngang, sett ovenfra.

Trappen opp fra nedre hovedinngang, sett ovenfra.

Stair from ground to first floor, seen from above.

 
Nederste hovedinngang, fra bilatkomst og bussholdeplass.

Nederste hovedinngang, fra bilatkomst og bussholdeplass.

Lower entrance at ground floor level, vehicle access and bus stop.

Terrassen utenfor lesesalen i 5. etasje, med utsikt mot Lake Raleigh og skogen rundt.
 

Terrassen utenfor lesesalen i 5. etasje, med utsikt mot Lake Raleigh og skogen rundt.

The terrace outside the skyline reading room on the fourth floor, with a view of Lake Raleigh.

Fra det åpne studiearealet utenfor kreativitetsstudioet, 3. etasje. På lysskjermene på veggen vises skiftende bilder av det som foregår i biblioteket, eller bare av pene ting.

Fra det åpne studiearealet utenfor kreativitetsstudioet, 3. etasje. På lysskjermene på veggen vises skiftende bilder av det som foregår i biblioteket, eller bare av pene ting.

From the open study area outside the Creativity Studio, second floor. The screens on the wall advertise events going on in the library, or just show cool stuff.

Lærings- og visualiserings-laboratoriet, 3. etasje.

Lærings- og visualiserings-laboratoriet, 3. etasje.

Teaching and Visualisation Lab, second floor.

Første etasje: 1. Inngang, 2. Inngangshall, 3. Café, 4. Auditorium, 5. Automatisk bokhentingssystem, 6. Lasterampe.

Første etasje: 1. Inngang, 2. Inngangshall, 3. Café, 4. Auditorium, 5. Automatisk bokhentingssystem, 6. Lasterampe.

Ground floor: 1. Entrance, 2. Lobby, 3. Café, 4. Auditorium, 5. Automated book delivery system, 6. Loading dock.

Andre etasje: 1. Flerbruksrom, 2. Galleri, 3. Inngang, 4. Automatisk bokhentingssystem, 5. Inngang til biblioteket, 6. Teknologiutstilling, 7. Fordypningspunkt, 8. Servicepunkt, 9. Lesesal, 10. Stille lesesal, 11. Grupperom, 12. Den gule trappen.

Andre etasje: 1. Flerbruksrom, 2. Galleri, 3. Inngang, 4. Automatisk bokhentingssystem, 5. Inngang til biblioteket, 6. Teknologiutstilling, 7. Fordypningspunkt, 8. Servicepunkt, 9. Lesesal, 10. Stille lesesal, 11. Grupperom, 12. Den gule trappen.

1st floor: 1. Multi-purpose room, 2. Gallery, 3. Entrance, 4. ARS, 5. Library entrance, 6. Tech showcase, 7. Immersion theater, 8. Service point, 9. Reading lounge, 10. Quiet reading room, 11. Group study room, 12. Yellow stair.

Tredje etasje: 13. Åpent studieareal, 14. Spillaboratorium, 15. Grupperom, 16. Den gule trappen.

Tredje etasje: 13. Åpent studieareal, 14. Spillaboratorium, 15. Grupperom, 16. Den gule trappen.

2nd floor: 13. Open study area, 14. Game lab, 15. Group study rooms, 16. Yellow stair.

Fjerde etasje: 1. Studiearealer for forskningsstudenter, 2. Læringsarealer, 3. "Akvariet", grupperom, 4. Kreativitetsstudio, 5. Lærings- og visualiseringlaboratorium, 6. Kontorer for tenketank, 7. Lesesal med åpne hyller, 8. Mediaproduksjon, 9. Videoseminarrom, 10. Grupperom, 11. Den gule trappen / trapp, 12. Åpent ned.

Fjerde etasje: 1. Studiearealer for forskningsstudenter, 2. Læringsarealer, 3. "Akvariet", grupperom, 4. Kreativitetsstudio, 5. Lærings- og visualiseringlaboratorium, 6. Kontorer for tenketank, 7. Lesesal med åpne hyller, 8. Mediaproduksjon, 9. Videoseminarrom, 10. Grupperom, 11. Den gule trappen / trapp, 12. Åpent ned.

3rd floor: 1. Graduate commons, 2. Learning commons, 3. Fishbowl, 4. Creativity studio, 5. Teaching & visualization lab, 6. Offices for think tank, 7. Reading lounge with open stacks, 8. Media production, 9. Video seminar, 10. Group studies, 11. Yellow stair, 12. Open to below.

Femte etasje: 13. Bibliotekspersonal, 14. Studieareal for vitenskapelig ansatte, 15. Lesesal, 16. Terrasse, 17. Kontorer for universitetssentrene, 18. Grønne tak.

Femte etasje: 13. Bibliotekspersonal, 14. Studieareal for vitenskapelig ansatte, 15. Lesesal, 16. Terrasse, 17. Kontorer for universitetssentrene, 18. Grønne tak.

4th floor: 13. Library staff, 14. Faculty research commons, 15. Skyline reading room, 16. Terrace, 17. Offices for university centers, 18. Green roof.

Langsnitt: 1. Stille lesesal, 2. Læringsareal, 3. Lesesal, 4. Bibliotekspersonal, 5. Åpent studieareal, 6. Automatisk bokhentingssystem, 7. Studieareal for forskningsstudenter, 8. Galleri, 9. Flerbruksrom, 10. Lobby, 11. Auditorium.

Langsnitt: 1. Stille lesesal, 2. Læringsareal, 3. Lesesal, 4. Bibliotekspersonal, 5. Åpent studieareal, 6. Automatisk bokhentingssystem, 7. Studieareal for forskningsstudenter, 8. Galleri, 9. Flerbruksrom, 10. Lobby, 11. Auditorium.

Long section: 1. Quiet reading room, 2. Learning commons, 3. Skyline reading room, 4. Library staff, 5. Open reading area, 6. Automated book retrieval, 7. Graduate commons, 8. Gallery, 9. Multi-purpose room, 10. Lobby, 11. Auditorium.

Kortsnitt: 4. Bibliotekspersonal, 8. Galleri, 10. Lobby, 12. Lesesal, 13. Videoseminarrom, 14. Studieareal for vitenskapelig ansatte.

Kortsnitt: 4. Bibliotekspersonal, 8. Galleri, 10. Lobby, 12. Lesesal, 13. Videoseminarrom, 14. Studieareal for vitenskapelig ansatte.

Long section: 4. Library staff, 8. Gallery, 10. Lobby, 12. Reading lounge 13. Video seminar 14. Faculty research commons.

Landskapsplan, The Oval, Centennial Campus. 1. The Oval, 2. Fordrøyningsdammer, 3. Åpen plass, 4. Østre inngangsplass, 5. Vestre inngangsplass, 6. James B. Hunt Jr. Library, 7. Fremtidig bebyggelse.

Landskapsplan, The Oval, Centennial Campus. 1. The Oval, 2. Fordrøyningsdammer, 3. Åpen plass, 4. Østre inngangsplass, 5. Vestre inngangsplass, 6. James B. Hunt Jr. Library, 7. Fremtidig bebyggelse.

Site plan, The Oval, Centennial Campus. 1. Oval, 2. Biorentention ponds, 3. Town green, 4. East entry plaza, 5. West entry plaza, 6. James B. Hunt Jr. Library, 7. Proposed buildings.

Arkitektens beskrivelse

Biblioteker er dynamiske og i stadig endring. Hunt Library balanserer velkjente eksisterende behov med nye behov, behov som er i ferd med å oppstå. Samtidig som det åpenbart er et moderne bygg i en tradisjonell kontekst, gir det en positiv plattform for å påvirke stemningen rundt. Både tekniske og programmatiske nyvinninger blir fremhevet som en del av læringsprosessen, og gir brukerne et allsidig og stimulerende miljø. 

Bygningen inkluderer også tilleggsfunksjoner som ikke er relatert til bruken av biblioteket. Disse inkluderer lokaler for en politisk tenketank, i tillegg til akademiske kontorfasiliteter og et auditorium. Bibliotekets hovedfunksjoner inkluderer samlingene, felles læringsarealer, grupperom, kreativitetslaboratorier og et stillerom.

Innføringen av et automatisk bokleveringssystem (automated book delivery system/ ABDS) for samlingen på to millioner bind har vært både plass- og kostnadsbesparende, i tillegg til å være en innovativ måte å maksimere brukerarealene på. Systemet støttes av brukervennlige søkeprogrammer som matcher eller til og med overgår den gode følelsen av å lete gjennom en fysisk boksamling. ABDS-systemet reduserte bygningens totale areal med 18 000 kvm, og ga dermed mer plass for samarbeid og annen teknologi. 

Store, åpne rom binder alle etasjene sammen, og åpne trapper fremhever et interaktivt og sosialt miljø, ved siden av mer fokuserte studieområder. Området for de ansatte er samlet i én etasje heller enn å være spredt utover hver etasje. Et bredt utvalg av ulike studie- og læringsmiljøer og teknologifokuserte eksperimentelle laboratorier bryter med den vanlige modellen for læringsområder. “Disruptive” rom for læring med fargerik, dynamisk møblering ligger side om side med mer tradisjonelle studiesaler. Utformingen anerkjenner betydningen av tilfeldige møter og hvordan fysiske rom kan stimulere brukerne intellektuelt. 

Teknologirike soner er fordelt gjennom bygget. Interaktive digitale flater og digitale visningsskjermer gir både forhåndsprogrammert og direktesendt informasjon. Spilllaboratoriet er et samarbeidsrom for å utforske kollektiv spillutvikling og rollen dataspill kan ha i læringsprosesser. Bibliotekets visualiseringslaboratorium har et verksted for 3D-printing med omfattende produksjonsfasiliteter for digitale medieformater, som gir studenter og lærere mulighet til å raskt lage prototyper, modeller og visualiseringer. Toppmoderne utstyr for videokonferanser og annen fjernkommunikasjon gjør at man enklere kan samarbeide med kolleger andre steder i landet og i verden. Studenter fra militæret kan til og med øve seg på å styre en ubåt i et simulert miljø utviklet i samarbeid med marinen. Teknologiutstillingen i inngangssonen gir brukerne mulighet til å prøve ut de nyeste elektroniske verktøyene. 

Biblioteket har fått rikelig med dagslys og uterom, og vid utsikt over innsjøen Lake Raleigh. Bygget holder LEED Sølvstandard. Mønstret glass og et system av fast utvendig solavskjerming i aluminium reduserer solvarmen og gir mulighet for utsikt og innslipp av naturlig lys. Interiørene er utformet med robuste materialer og trapper av treverk malt i sterke farger gir god orientering i alle etasjer. Aktive kjøleelementer og radiatorer montert i taket tar seg av oppvarming og avkjøling. ”Regnhager” og grønne tak bidrar til fordrøying av nedbør. Mange av Snøhettas bygg inkluderer kunstverk som er laget spesielt for prosjektet. Til Hunt Library har den Brooklynbaserte kunstneren José Parlá laget et veggmaleri med tittelen ”Nature of Language”.

English Summary

James B. Hunt Jr. Library, Raleigh, North Carolina

Architects: Snøhetta

Libraries are dynamic and continually changing. This library balances well-understood preexisting needs with the emerging needs of the present and future. Main library functions include collections, learning commons, group study rooms, graduate commons, creativity labs, and a quiet reading room. The building also integrates complementary functions not specifically related to library use. These include a political think tank as well as facilities for academic offices and an auditorium. 

The use of an automated book delivery system (ABDS) for the two million volume collection was a cost and space saver as well as an innovative way to maximize user space. Generous open spaces connect all floors of the library and open stairs emphasize an interactive and social environment alongside more focused study areas. The building has been designed to LEED Silver requirements.

James B. Hunt Jr. Library
Publisert på nett 06. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2014. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.