Servicebygg på Jektvik fergekai.

Jektvik fergekai

Nasjonale turistveger / Fergekai, Jektvik

Jektvik fergekai
Servicebygg på Jektvik fergekai.
 

Servicebygg på Jektvik fergekai.

Service building at Jektvik ferry landing.

Detalj fasade. Fiberglass forsterket med polyester.

Detalj fasade. Fiberglass forsterket med polyester.

Detail of the outer skin of fibreglass reinforced polyester resin.

 
Inngang til toalettene.

Inngang til toalettene.


Entrance to the public toilets.

 
Venterommet.

Venterommet.

Inside the waiting room shelter. The facade is tuned "inside out", with the glazing panels hung off an aluminium structure and facing in, covered externally with a fibreglass skin on timber battens.

Jektvik fergekai
Jektvik fergekai
Jektvik fergekai
Situasjonsplan og situasjonssnitt (fremtidig).

Situasjonsplan og situasjonssnitt (fremtidig).

Site plan and site section (future plan marked in grey). 

Utsnitt av plan. Arbeidstegning. 

Utsnitt av plan. Arbeidstegning. 

Part of working drawing.

Detaljsnitt. 

Detaljsnitt. 

Detail section. 

Prefabrikasjon.

Prefabrikasjon.

Prefabrication of the structure.

Arkitektens beskrivelse

Tiltakene på Jektvik fergekai består foreløpig av et nytt servicebygg (toaletter og venterom) samt opprusting av en eksisterende kioskbygning med utearealer. En mulig utvidelse av prosjektet er under planlegging for å gi rom for gatekjøkken, utvidet informasjonstjeneste, lagerplass og seks små overnattingsenheter.

Det lille servicebygget har – kanskje nettopp på grunn av det begrensede arealet – gitt mulighet for flere eksperimenter. I tillegg til å løse de pragmatiske funksjonene har prosjektet vært en studie i konstruksjon, transparens og byggemetode.

Den prefabrikkerte, modulbaserte og bærende aluminiumskonstruksjonen har en “vrengt” fasade av isolerglass: et SG-fasadesystem (“Structural Glazing”) er montert med utsiden innover. Innvendige vegger og en horisontal himling blir på denne måten helt slette glassflater med fugede skjøter. Isolerglasset, som er satt sammen av “frostet” og farget glass, gir ulik transparens og gjennomskinnelighet mellom rommene og mot omgivelsene.

På utsiden av den bærende aluminiumskonstruksjonen er det montert et lekteverk (48x48 furu c/c ca. 250 mm) som danner underlag for en sømløs ytterhud av glassfiberarmert polyester. Glassfiberen er ikke støpt mot en jevn form, men hengt opp på lekteverket som et vått klede før herding. Glassfiberarbeidene ble i likhet med hovedkonstruksjonen utført i en produksjonshall på Hamar, før huset ble fraktet i seks deler på bil til Helgeland. De viktigste delentreprenørene har vært en glassentreprenør og et båtbyggerfirma. Alle tekniske installasjoner og belysning er lagt i sonen mellom glasset og glassfiberen. Rommet over den flate glasshimlingen blir således et kaldt loft som rommer ventilasjonsaggregat, tekniske føringer og belysning. En arbeidstittel for prosjektet var “reka”, fordi konstruksjon og indre organer ble delvis synlige gjennom de transparente lagene av glass og glassfiber.

Den spesielle byggemetoden har gitt et hus med mange krevende detaljer. Bygget er universelt tilgjengelig med rullestoladkomst i nivå med arealet omkring. En grube med ristgulv omgir hele bygget, slik at de transparente veggene kunne føres helt ned til bakken. Gruben er også innsugningskammer for ventilasjon og lufting av den doble konstruksjonen. Husets allmenbelysning består av LED-lister som er montert på loftets takstoler. Her er det også montert lysarmaturer som gir mer konsentrert belysning mot installasjonene i rommene under. Det er benyttet farger og kontraster tilrettelagt for synshemmede. 

Man kan neppe påstå at bygget er bærekraftig etter vanlige beregningsmetoder for energiforbruk. Den gjennomsnittlige temperaturen i bygget er forholdvis lav, med hurtigvirkende stråleovner som utløses av bevegelsessensorer når man kommer inn i rommet. Også punktbelysningen er koblet til bevegelsessensorer, mens LED-belysningen, som fungerer både som innendørs og utendørs belysning, styres av fotoceller.

English Summary
Jektvik ferry landing, Helgeland

Architects: Carl-Viggo Hølmebakk AS with manthey kula

The project includes a new service building with toilet and a waiting room, as well as refurbishment of an existing kiosk and the outdoor areas. The limited available area has allowed for a number of experiments on the structure, transparency and construction of the building. The aluminium structure is turned inside out, giving it an internal surface of structural glazing protected externally by a timber structure clad with translucent fibreglass sheeting, which covers services and lighting installations.

The temperature inside is low, but convector heaters with movement sensors are triggered on entry. The building has full universal access.

Jektvik fergekai
Publisert på nett 31. januar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.