Kirkerommet.

Kimen Kulturhus

Lange linjer i Stjørdal

Det har tatt 20 år å gjøre ideen om et kulturhus i Stjørdal til virkelighet. Men så har prosjektet fått tid til å slå rot, og resultatet er blitt desto mer rikholdig.


 
Foajeen med bibliotek og amfi.

Foajeen med bibliotek og amfi.

The foyer with the library and an amphitheatre.

Reiulf Ramstads skisse av anlegget.
 

Reiulf Ramstads skisse av anlegget.

Reiulf Ramstad’s sketch of the complex.

Fasaden mot forplassen er åpen og gir innsyn til ferle av hovedfunksjonene.

Fasaden mot forplassen er åpen og gir innsyn til ferle av hovedfunksjonene.

The facade towards the entrance plaza is open and gives a view of several of the main functions.

Fra foajeen og amfiet.

Fra foajeen og amfiet.

Foyer and amphitheatre.

 
Fra foajeen og amfiet.

Fra foajeen og amfiet.

Foyer and amphitheatre.

 
Fra foajeen og amfiet.

Fra foajeen og amfiet.

Foyer and amphitheatre.

 
Hovedtrappen er et skupturelt blikkfang i foajeen. Biblioteket i bakgrunnen.

Hovedtrappen er et skupturelt blikkfang i foajeen. Biblioteket i bakgrunnen.

The main spiral stair is the sculptural focus of the foyer.

 
Til venstre store sal, til høyre øvingsrom i to etasjer, med butikk og kafé i første etasje.

Til venstre store sal, til høyre øvingsrom i to etasjer, med butikk og kafé i første etasje.

To the left the main autitorium, to the right two levels of rehearsal rooms above café and shop on ground floor.

Biblioteket. 

Biblioteket. 

The library.

 
Biblioteket.

Biblioteket.

The library.

Kirkerommet.

Kirkerommet.

The church.

 
Plan 1. etasje. 1. Hovedinngang 2. Resepsjon 3. Bibliotek 4. Ungdommens hus 5. Store sal 6. Garderobe 7. Butikk 8. Kafé 9. Galleri 10. Kinovestibyle 11. Kammersal 12. Innlasting, lager 13. Sceneteknikk 14. Kirkerom 15. Vestibyle 16. Dåpsrom- og sakristi 17. Digisal 18. Greenroom 19. Garderobe 20. Servering 21. Slagverk 22. Vokal og messing 23. Blåsere 24. Gitar 25. Samspill 26. Kontorer 27. Newton-rom 28. Elektro 29. Dans 30. Kjøkken 31. Fiolin 32. Verksted 33. Teknisk rom 34. Møte 35. Kontor, butikk 36. Lager.

Plan 1. etasje. 1. Hovedinngang 2. Resepsjon 3. Bibliotek 4. Ungdommens hus 5. Store sal 6. Garderobe 7. Butikk 8. Kafé 9. Galleri 10. Kinovestibyle 11. Kammersal 12. Innlasting, lager 13. Sceneteknikk 14. Kirkerom 15. Vestibyle 16. Dåpsrom- og sakristi 17. Digisal 18. Greenroom 19. Garderobe 20. Servering 21. Slagverk 22. Vokal og messing 23. Blåsere 24. Gitar 25. Samspill 26. Kontorer 27. Newton-rom 28. Elektro 29. Dans 30. Kjøkken 31. Fiolin 32. Verksted 33. Teknisk rom 34. Møte 35. Kontor, butikk 36. Lager.

Ground floor plan. 1. Main entrance 2. Reception 3. Library 4. Youth centre 5. Big auditorium 6. Cloakroom 7. Shop 8. Café 9. Gallery 10. Cinema foyer 11. Chamber auditorium 12. Goods delivery, storage 13. Stage tech 14. Church 15. Vestibule 16. Christenings and sacristy 17. Digitorium 18. Green room 19. Cloakroom 20. Servery 21. Percussion 22. Vocal and brass 23. Wind instruments 24. Guitar 25. Group rehearsal 26. Offices 27. Newton room 28. Electro 29. Dance 30. Kitchen 31. Violin 32. Workshop 33. Plant room 34. Meeting 35. Office, shop 36. Storage

 
Plan 2. etasje. 1. Hovedinngang 2. Resepsjon 3. Bibliotek 4. Ungdommens hus 5. Store sal 6. Garderobe 7. Butikk 8. Kafé 9. Galleri 10. Kinovestibyle 11. Kammersal 12. Innlasting, lager 13. Sceneteknikk 14. Kirkerom 15. Vestibyle 16. Dåpsrom- og sakristi 17. Digisal 18. Greenroom 19. Garderobe 20. Servering 21. Slagverk 22. Vokal og messing 23. Blåsere 24. Gitar 25. Samspill 26. Kontorer 27. Newton-rom 28. Elektro 29. Dans 30. Kjøkken 31. Fiolin 32. Verksted 33. Teknisk rom 34. Møte 35. Kontor, butikk 36. Lager.

Plan 2. etasje. 1. Hovedinngang 2. Resepsjon 3. Bibliotek 4. Ungdommens hus 5. Store sal 6. Garderobe 7. Butikk 8. Kafé 9. Galleri 10. Kinovestibyle 11. Kammersal 12. Innlasting, lager 13. Sceneteknikk 14. Kirkerom 15. Vestibyle 16. Dåpsrom- og sakristi 17. Digisal 18. Greenroom 19. Garderobe 20. Servering 21. Slagverk 22. Vokal og messing 23. Blåsere 24. Gitar 25. Samspill 26. Kontorer 27. Newton-rom 28. Elektro 29. Dans 30. Kjøkken 31. Fiolin 32. Verksted 33. Teknisk rom 34. Møte 35. Kontor, butikk 36. Lager.

First floor plan. 1. Main entrance 2. Reception 3. Library 4. Youth centre 5. Big auditorium 6. Cloakroom 7. Shop 8. Café 9. Gallery 10. Cinema foyer 11. Chamber auditorium 12. Goods delivery, storage 13. Stage tech 14. Church 15. Vestibule 16. Christenings and sacristy 17. Digitorium 18. Green room 19. Cloakroom 20. Servery 21. Percussion 22. Vocal and brass 23. Wind instruments 24. Guitar 25. Group rehearsal 26. Offices 27. Newton room 28. Electro 29. Dance 30. Kitchen 31. Violin 32. Workshop 33. Plant room 34. Meeting 35. Office, shop 36. Storage

 
Plan 3. etasje. 1. Hovedinngang 2. Resepsjon 3. Bibliotek 4. Ungdommens hus 5. Store sal 6. Garderobe 7. Butikk 8. Kafé 9. Galleri 10. Kinovestibyle 11. Kammersal 12. Innlasting, lager 13. Sceneteknikk 14. Kirkerom 15. Vestibyle 16. Dåpsrom- og sakristi 17. Digisal 18. Greenroom 19. Garderobe 20. Servering 21. Slagverk 22. Vokal og messing 23. Blåsere 24. Gitar 25. Samspill 26. Kontorer 27. Newton-rom 28. Elektro 29. Dans 30. Kjøkken 31. Fiolin 32. Verksted 33. Teknisk rom 34. Møte 35. Kontor, butikk 36. Lager.

Plan 3. etasje. 1. Hovedinngang 2. Resepsjon 3. Bibliotek 4. Ungdommens hus 5. Store sal 6. Garderobe 7. Butikk 8. Kafé 9. Galleri 10. Kinovestibyle 11. Kammersal 12. Innlasting, lager 13. Sceneteknikk 14. Kirkerom 15. Vestibyle 16. Dåpsrom- og sakristi 17. Digisal 18. Greenroom 19. Garderobe 20. Servering 21. Slagverk 22. Vokal og messing 23. Blåsere 24. Gitar 25. Samspill 26. Kontorer 27. Newton-rom 28. Elektro 29. Dans 30. Kjøkken 31. Fiolin 32. Verksted 33. Teknisk rom 34. Møte 35. Kontor, butikk 36. Lager.

Second floor plan. 1. Main entrance 2. Reception 3. Library 4. Youth centre 5. Big auditorium 6. Cloakroom 7. Shop 8. Café 9. Gallery 10. Cinema foyer 11. Chamber auditorium 12. Goods delivery, storage 13. Stage tech 14. Church 15. Vestibule 16. Christenings and sacristy 17. Digitorium 18. Green room 19. Cloakroom 20. Servery 21. Percussion 22. Vocal and brass 23. Wind instruments 24. Guitar 25. Group rehearsal 26. Offices 27. Newton room 28. Electro 29. Dance 30. Kitchen 31. Violin 32. Workshop 33. Plant room 34. Meeting 35. Office, shop 36. Storage

Skisse.
 

Skisse.

Sketch.

Snitt.

Snitt.

Section.

Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Arkitektens beskrivelse

Allerede i 1994 startet historien om det nye kulturhuset i Stjørdal, da kommunen vedtok utredning av et større kulturanlegg. I 2010, da Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter AS og JST Arkitekter AS vant kommunens plan- og designkonkurranse, tok planene for alvor form. 

Oppdraget fra kommunen var omfattende. Bygget skulle ikke bare romme kulturhusets ulike funksjoner, som bibliotek, fritidsklubb, kultursaler, kino, verksteder og øvingsrom for kunst, dans, musikk, media og mer, men dette skulle også forenes med en ny kirke og et hotell. Videre var det ikke bare viktig at de ulike funksjonene i det nye bygget spilte sammen på en god måte, men også at bygget forholdt seg til resten av byen. 

Den nye kirken på 300 kvm er en integrert del av kulturhuset. Veggene, himlingen og gulvene er kledd i tre. I tillegg inkluderer bygget et nytt bibliotek over to etasjer. Et av byggets viktigste enkeltelementer er hovedtrappen, en spiraltrapp i stål som knytter de ulike planene i bygget sammen. 

Byggets storstue er konsert- og teatersalen med plass til 555 personer, med sitteplasser i amfi. Bygget huser også en mindre sal med 200 sitteplasser, som er ment for mindre og intime konserter og arrangementer.

Kulturskolen er på 280 kvm og har doble vegger, tak og gulv for optimal lydisolasjon. Det er også tre dansesaler for byens unge talenter. Kimen har tre kinosaler, hvor de to største har 133 sitteplasser hver, og den minste har 111 sitteplasser. 

Bygget huser ca. 50 kontorplasser for kulturetaten i kommunen, kirken og diverse leietakere knyttet til de ulike aktivitetene. Kontordelen, som utgjør 700 kvm, er plassert i tredje og øverste etasje.

Kimen er inspirert av Værneskirken, en steinkirke fra 1100, og av den historiske trehusbebyggelsen som er en viktig og vakker del av kulturarven i Stjørdal. 

Nybygget er kledd i et slør av svart pulverlakkert strekkmetall i stål. Strekkmetallet fungerer som solavskjerming der det er store bakenforliggende glassfelt. De tunge massive konstruksjonene er utført i plasstøpt betong, og slanke stålsøyler bærer dekkene.

Det har vært viktig å ha en konsekvent fargepalett i bygget. I fellesrommene er det betong og glass med sortlakkerte søyler og strekkmetallhimling. Inne i lukkede romsoner, som for eksempel dansesalene, lukkede trapperom og enkelte møterom, er det brukt sterke kontrasterende farger, som også gir god orientering for alle brukere, inkludert synshemmede.

Alle bokhyller og store sitte-møbler i biblioteket og foajéområdet er tegnet spesielt for prosjektet og produsert på en lokal snekkerfabrikk. Møblene er utført i hvitlasert furufinér med trekk i naturlig ullstoff og skinn.

Fakta

Les også Gaute Brochmann omtale av kulturhuset: Kulturen bak kulturhuset

English Summary
Kimen Cultural Centre, Stjørdal

Architects: Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter AS, JSTArkitekter AS

The story of Stjørdal’s new cultural centre has been going on since the 1990’s, but the plans did not take shape until the design competition in 2010, won by Reiulf Ramstad, Lusparken and JSTArkitekter. The brief is comprehensive: library, youth club, performance spaces, three cinemas, workshops, rehearsal rooms, as well as a 300 sq.m. church and a hotel. And all of this needed to be combined into one complex that also related to the surrounding town.

One of the main elements of the new building is a spiral stair, which connects all levels. The main space is the 555-seat concert hall. The adjoining culture school and rehearsal facilities have double walls for acoustic separation, and the building also contains office space for about 50 people on the top floor.

Kimen Kulturhus
Publisert på nett 28. oktober 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.