Bygget har redusert parkeringsdekning for biler, men er godt tilrettelagt for parkering av sykler og sykkelvogner. 

​Kistefossdammen Barnehage

Plusshus for de minste

Kistefossdammen Barnehage er Norges første kommunale plusshus og skal lage mer fornybar energi enn den forbruker.


Kistefossdammen barnehage skal romme 100 barn og 30 ansatte. Kommunene har etablert et frivillig prøveprosjekt for å motivere familer og ansatte til å bruke miljøvennlig transport. 

Kistefossdammen barnehage skal romme 100 barn og 30 ansatte. Kommunene har etablert et frivillig prøveprosjekt for å motivere familer og ansatte til å bruke miljøvennlig transport. 

Kistefossdammen kindergarten will house 100 children and 30 staff members. The municipality has started a volunteer trial project to motivate families and employees to use use environmentalfriendly transportation.

​Kistefossdammen Barnehage
 
Det er lagt vekt på en miljø- og klimavennlig materialbruk, med utstrakt bruk av tre og minimal bruk av betong. 

Det er lagt vekt på en miljø- og klimavennlig materialbruk, med utstrakt bruk av tre og minimal bruk av betong. 

The architects have emphasized environmental-friendly material use, with extensive use of timber and minimal use of concrete.

Vinduer i takhattene og store fasadevinduer i barnehøyde skal sikre optimale dagslysforhold inne i barnehagen. 

Vinduer i takhattene og store fasadevinduer i barnehøyde skal sikre optimale dagslysforhold inne i barnehagen. 

The roof windows and large windows in the façades will secure optimum daylight conditions inside the kindergarten.

Vinduer i takhattene og store fasadevinduer i barnehøyde skal sikre optimale dagslysforhold inne i barnehagen. 

Vinduer i takhattene og store fasadevinduer i barnehøyde skal sikre optimale dagslysforhold inne i barnehagen. 

The roof windows and large windows in the façades will secure optimum daylight conditions inside the kindergarten.

Bygget har redusert parkeringsdekning for biler, men er godt tilrettelagt for parkering av sykler og sykkelvogner. 
 

Bygget har redusert parkeringsdekning for biler, men er godt tilrettelagt for parkering av sykler og sykkelvogner. 

The building has reduced parking for cars, but large areas for bicycle parking.

​Kistefossdammen Barnehage
 
​Kistefossdammen Barnehage
​Kistefossdammen Barnehage
Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

 
1. Inngang, 2.Grovgarderob, 3. Fingarderobe, 4. Ytterklær ansatte, 5. Vognrom,6. Aktivitetsrom 7. Undervisningsrom, 8. Samlingsrom 9. Storstue med backstage 10. Torg 11. Peisrom 12. Stellerom 13. Kjøkken 14. Kontor/arbeidsrom 15. Personalrom 16. Lager 17. Tekniskrom 18.Dusj/garderobe 19.HC WC 20. WC 21. Hvilerom 22. Renholdssentral/vaskerom

1. Inngang, 2.Grovgarderob, 3. Fingarderobe, 4. Ytterklær ansatte, 5. Vognrom,6. Aktivitetsrom 7. Undervisningsrom, 8. Samlingsrom 9. Storstue med backstage 10. Torg 11. Peisrom 12. Stellerom 13. Kjøkken 14. Kontor/arbeidsrom 15. Personalrom 16. Lager 17. Tekniskrom 18.Dusj/garderobe 19.HC WC 20. WC 21. Hvilerom 22. Renholdssentral/vaskerom

1.Entrance 2.Cloakroom 3.Locker room 4.Staff cloakroom 5.Stroller room 6.Activity room 7.Lecture room 8.Common room 9.Venue room with backstage 10.Plaza 11.Fireplace room 12.Nursery room 13.Kitchen 14.Office 15.Staff room 16.Storage 17.Plant room 18.Shower room 19.Accessible WC 20.WC 21.Resting room 22.Laundry/cleaning room

Energisnitt.

Energisnitt.

Energy section.

Snitt.
 

Snitt.

Scetion.

Arkitektens beskrivelse

I landskapet ved Heggedal står Kistefossdammen Barnehage som et skulpturelt plussenergi-bygg med sine markante takformer. I prosjektet har det vært viktig for oss å tilpasse bygningens arkitektur og volum til landskapet og bebyggelsen i området. Barnehagens tre avdelinger er brutt ned og forskutt i forhold til hverandre for å tilpasse bygningen til topografien. Bygningen er organisert i et sammenhengende volum, som skaper gode muligheter for aktiviteter på tvers av barn og ansatte, og som samtidig sikrer en energieffektiv og kompakt bygning.

Barnehagen er en del av FutureBuilt-programmet. En av de sentrale utfordringene i prosjektet viste seg i prosjekteringsfasen, hvor vi skulle innfri ambisjonene om CO2-reduksjon. Vi måtte derfor gå fra et tradisjonelt trehus med betongfundament til et fullblodstrehus med punktvis fundamentering og trebasert terrengdekke, hvor “takhattene” er laget av prefabrikerte massivtreelementer (CLT).

Vi har valgt enkle materialer til barnehagen, som er kledd med gran som over tid vil patinere og fremstå sølvgrå. Fasaden har vinduer innrammet i galvanisert stål. De store vinduene i barnehøyde skal skape en tett relasjon mellom ute og inne, og trekke dagslyset langt inn i huset for å sikre optimale dagslysforhold. 

Bygningen er oppdelt i tre avdelinger: En for små barn, en for store barn og en fleksibel avdeling, som gir barna mulighet til å utvikle seg i et individuelt tempo. Her er interiøret organisert som en liten landsby med gater og torv, som utgjør et univers for barna. Kroker, nisjer og rom i barneskala skal stimulere nysgjerrigheten og lysten til å gå på oppdagelsesferd.

“216 solcellepaneler gjør at bygget er mer enn selvforsynt med energi.”

“Takhattene” skaper gode forutsetninger for et godt inneklima, god akustikk og naturlig ventilasjon i fellesrommene. I samspill med fasadevinduene skaper vinduer i takformene ekstra gode dagslysforhold. De geometrisk optimerte sydvendte takformene har 216 solcellepaneler, som gjør at bygget er mer enn selvforsynt med energi. For å sikre optimal utnyttelse av solen har vi skapt et forskutt volum, hvor alle vinduer og takkomponenter er plassert slik at de ikke skygger for hverandre.

English Summary
Kistefossdammen Kindergarten

Architects: Christensen & co. Architects

The characteristic roof shapes of Kistefossdammen Kindergarten in Heggedal make the building stand out in the surrounding landscape. The three sections of the building are adjusted to fit the topography. The building is organized as one continuous volume, creating meeting-places for children and staff throughout and securing an energy-efficient, compact building.

The kindergarten is a pilot project in the FutureBuilt programme. One of the central challenges of the project was to meet the ambitions for CO2 reduction. Therefore, the project was changed from a traditional wooden house with concrete foundations to a full wooden structure. The roof shapes are made from cross-laminated timber elements.

The roof shapes provide good conditions for indoor climate, acoustics, daylight conditions and natural ventilation in the common areas. The roof shapes have 216 solar cell panels, making the building more than self-sufficient in terms of energy use.

​Kistefossdammen Barnehage
Publisert på nett 13. november 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.