Kongensgate 1

Kongensgate 1

Med historien som metode

Arkitekt:
Asplan Viak AS

Anlegget i Kvadraturen har røtter tilbake til 1600-tallet, og mye av den fredede bygningsmassen er gjenbrukt i Asplan Viaks nye kontorer.


De gamle trehimlingene er malt okergule. 

De gamle trehimlingene er malt okergule. 

The old timber ceilings have been painted ochre. 

Messingkledd toalettboks i garderoben i 1. et. 

Messingkledd toalettboks i garderoben i 1. et. 

Toilet box in the ground floor cloak room, covered in polished brass.

Trappehallen har fått en romantisk nybarokk stil i Arnstein Arnebergs tidligere restaurering. 

Trappehallen har fått en romantisk nybarokk stil i Arnstein Arnebergs tidligere restaurering. 

The staircase was given a neo-baroque character by Arnstein Arneberg in a previous restoration.

Resepsjonen, et nytt element med messingkledning. 

Resepsjonen, et nytt element med messingkledning. 

The reception, a new element clad in polished brass.

Fellesrom og verksted har utgang mot Øvre Slottsgate. 

Fellesrom og verksted har utgang mot Øvre Slottsgate. 

Street level entrances to common room and workshop.

 
Kongensgate 1
 
Vrimleareal med prosjektbord, 3. etasje.

Vrimleareal med prosjektbord, 3. etasje.

Common area with project table, second floor.

 
Hagerommet om sommeren

Hagerommet om sommeren

Garden in the summer.

 
Deler av bygningsmassen går tilbake til 1600-tallet. 

Deler av bygningsmassen går tilbake til 1600-tallet. 

Parts of the building are from the 17th century. 

Plan 1. etasje. 1. Portrom, 2.Fellesrom, 3. Verksted, 4. Kjøkken, 5. Kantine, 6. Garderobe, 7. Resepsjon, 8. Entré, 9. Hall, 10. Hage, 11.Brønn, 12. Glassgang, 13. Kontor, 14. Fleksible plasser, 15. Møterom, 16. Kopirom, 17. Stillerom, 18. Lager.

Plan 1. etasje. 1. Portrom, 2.Fellesrom, 3. Verksted, 4. Kjøkken, 5. Kantine, 6. Garderobe, 7. Resepsjon, 8. Entré, 9. Hall, 10. Hage, 11.Brønn, 12. Glassgang, 13. Kontor, 14. Fleksible plasser, 15. Møterom, 16. Kopirom, 17. Stillerom, 18. Lager.

Ground floor plan. 1. Lodge, 2. Common room, 3. Workshop, 4. Kitchen, 5. Canteen, 6. Cloakroom, 7. Reception, 8. Entrance, 9. Hall, 10. Garden, 11. Well, 12. Glazed corridor, 13. Office, 14. Flexible workspaces, 15. Meeting room, 16. Printer room, 17. Quiet room, 18. Storage.

Plan 2. etasje. 13. Kontor, 15. Møterom, 16. Kopirom, 17. Stillerom, 18. Lager, 19. Kontor, tegnesal, 20. Trappehall, 21. Prosjektkontor, 22. 	Møterom med kaffebar, 23.	Møterom med bibliotek.

Plan 2. etasje. 13. Kontor, 15. Møterom, 16. Kopirom, 17. Stillerom, 18. Lager, 19. Kontor, tegnesal, 20. Trappehall, 21. Prosjektkontor, 22. Møterom med kaffebar, 23. Møterom med bibliotek.

First floor plan. 13. Office, 15. Meeting room, 16. Printer room, 17. Quiet room, 18. Storage, 19. Office, studio, 20. Stairway, 21. Project office, 22. Meeting room with coffee bar, 23. Meeting room with library.

Plan 3. etasje. 18. Lager, 24. Seminarrom, 25. Teknisk rom, 26. Prosjektbord, 27. Gjesteplasser, 28. 	Hvilerom, 29. IT-rom

Plan 3. etasje. 18. Lager, 24. Seminarrom, 25. Teknisk rom, 26. Prosjektbord, 27. Gjesteplasser, 28. Hvilerom, 29. IT-rom

Second floor plan. 18. Storage, 24. Seminar room, 25. Plant room, 26. Project desk, 27. Guest workspaces, 28. Rest room, 29. IT-room

Snitt.12. Glassgang, 13. Kontor, 18. Lager, 19. Kontor, tegnesal, 24. Seminarrom, 25. Teknisk rom.

Snitt.

12. Glassgang, 13. Kontor, 18. Lager, 19. Kontor, tegnesal, 24. Seminarrom, 25. Teknisk rom.

Section. 

12. Glazed corridor, 13. Office, 18. Storage, 19. Office, studio, 24. Seminar room, 25. Plant room.

Arkitektens beskrivelse

Kongens gate 1 er et arkitektonisk- karakteristisk anlegg i Oslos kvadratur. Bygningsmassen har fasade mot både Kongens gate, Revierstredet og Nedre Slottsgate. Den er i bare to etasjer, med kun én etasje ved garasjen ut mot Nedre Slottsgate, samtidig som det er uvanlig bratte tak over det hele. Fasadens enkle, rustikke preg skiller seg ut blant de omkringliggende bygningene. Innvendig består bygningen av godt proporsjonerte rom i ulike størrelser, organisert på rekker langs ytterfasadene, med samlende korridorer som innbygde svalganger mot et solfylt indre hagerom.

Deler av bygningsmassen går tilbake til 1600-tallet. Stilmessig framstår bygningen som en sammensetning av ulike epoker, men med et klart hovedpreg fra Arnstein Arnebergs ombygging på 1920-tallet.

Innvendig ser vi et spenn fra de enkle, rene rommene og overflatene til mer historiske, og også historistiske, romuttrykk. De mer prominente rommene som inngangshall og trappehall har av Arneberg fått en romantisk nybarokk stil, deler med hvelvformet himling og rustikk materialbruk: malt, men grovmønstret puss, mørk marmorstein og rød tegl.

Siden anlegget er under fredning, er det å betrakte som allerede fredet. Fredningsstatusen ga oss mulighet til gjennom samarbeid med Byantikvaren å kunne sikte mot arkitektoniske løsninger som var kvalitetsmessig forsvarlige og relevante for et bygg av denne art. Oppgaven ble å rense bort ikke-relevante lag og komme tilbake til de rene, enkle romlige grunnformene fra Arnebergs modernisering, i tråd med Byantikvarens direktiv. Dersom eldre lag ikke ble skadet, kunne nye, reversible, lag og elementer legges til. De elementene vi har tilført er særlig den frittstående glassgangen som forbinder de to langfløyene, nye glassdører utenpå de eksisterende garasjedørene mot Nedre Slottsgate, en ny trapp mellom andre etasje og loftsetasje i fløyen mot Revierstredet, en heis mellom alle tre etasjer på samme sted, nye toalettvolumer (artikulert som messingbekledde møbelelementer) samt en rekke moderne glassdører i gamle døråpninger.

Prosjektets metode har vært praktisk og direkte å gjenbruke gamle elementer som innvendige dører og skifersteinen i hagen. Til dels har vi også gitt nye elementer, som gulvlister og gerikter, i en stilmessig tilnærmet, men fortolkende form. For dette bygget føyer slike mer glidende overganger seg godt inn i tradisjonen for hvordan dette bygget har fungert gjennom flere hundre år. Bygget er rett og slett en komplisert og tidsmessig sammensmeltet struktur, der det er naturlig å bygge videre på en hybrid identitet.

Også materialvalg og fargepalett er styrt av en intensjon om å ha glidende overganger mellom nytt og gammelt, i tråd med Arnebergs metode. De originale tregulvene er slipt og malt i en varm mellomgrå farge. Dører og gerikter er holdt i en tilsvarende, men vesentlig mørkere gråtone, korresponderende med Arnebergs steinbruk. Generelt er veggene holdt hvite. I garasjen er den gamle pussen, med alle dens skader og historiske utbedringer, beholdt slik den var, med bare en usynlig støvbinding. Den gamle trehimlingen er malt i en markant okerfarge. Likeledes valgte vi å anvende de gamle veggpanelene fra 1800-tallet i tre av rommene i huset slik de framsto da de ble gravd fram bak sponplater og vinyltapeter.

All møblering er tilpasset moderne behov for komfort og funksjonalitet, med en material- og fargepalett som tilpasser seg byggets rolige karakter. Enkelte steder er det anvendt gardiner av tungt, grovt tekstil for å dempe rommene akustisk og visuelt.

Hagen er bygget opp på ny, med nytt drenslag og gjenoppbygging av steinsetting i det originale mønsteret fra Arneberg. I tillegg er det fylt inn noen skiferflater innenfor denne strukturen. Den historiske brønnen er beholdt. Den solfylte langfasaden har klatreplanter som er med på å skape et grønt preg i hagerommet.

Funksjoner, program og brukertilpasning

For Asplan Viak var det viktig å tilføre Kongens gate 1 kvaliteter tilpasset moderne behov, både tekniske og funksjonelle, i samspill med byggets kvaliteter og potensial.

Ved utforming av funksjonelle kontorer oppstår gjerne et overordnet spørsmål om hvorvidt arealene utnyttes effektivt. I dette prosjektet har vi 2400 kvm til rådighet, inkludert innvendige vegger. I tillegg kommer kaldloft for fjernlagring og tekniske rom. Samlet kan bygget gi ca. 70 -arbeidsplasser i tillegg til en relativt stor andel ulike fellesarealer, som delvis kan gi tilleggsarbeidsplasser. 

Vår erfaring med denne snart 400 år gamle bygningen er at den definitivt ikke er fleksibel; veggene er tykke og rommene ligger fast. Romformene har derimot en type generalitet, anvendelig for mange typer bruk. Samtidig har bygningen en romsammensetning, med ulike romstørrelser, som gir stor bredde i bruksmuligheter innenfor et helhetlig og enkelt plangrep. Korridorstrukturen rundt hagen, i kombinasjon med det parallelle forbindelsessystemet med alle dørene på linje gjennom hvert rom, gir faktisk svært gode bruksmuligheter.

Romprogrammet for vårt prosjekt er ordnet i ulike funksjonsgrupper; generelle arbeidsplasser, stillerom, mindre og større møterom, seminar-/flerbruksrom, kantine, samt resepsjon og servicefunksjoner som toaletter, garderober, lager og kjøkken. Fellesfunksjonene er plassert strategisk i bygget for å gi disse en samlende funksjon. Totalt sett ser vi at vi har strukturert funksjonene nærmest som i en liten by; det finnes sosiale knutepunkter og det finnes stillere soner.

For arbeidsrommene er belysning løst ved frittstående gulvlamper, med lysretning både opp og ned. Disse er bevegelsesstyrt, dimmbare og justerer seg også etter dagslyset. I tillegg er det bordlamper samt noen spotter i takskinner. Med dette grepet ble det mulig å unngå en fastmontert, generell og ofte grell belysning over det hele med et, for denne arkitekturen, irrelevant kontorpreg.

Universelt tilpassete løsninger har vært gjennomført i den grad det har vært mulig. Siden bygningen har en ikke ubetydelig variasjon av nivåer, både med mange ulike gulvplan og med en rekke bevaringsverdige dører som har til dels svært høye terskler, har vi måttet finne tillempete løsninger. Et nødvendig grep var å definere bakporten som rullestoltilkomst. Sammen med en ny heis, samt en oppbrettbar plattformheis mellom to nivåer i 2. etasje, har vi oppnådd rullestolstilgjengelighet i de fleste arealene. Dørtersklene er tillempet med adderte kiler i eik der dette var mulig.

Tekniske løsninger

Anlegget har fått komplett ny infrastruktur; vannbåren varme fra fjernvarme til nye radiatorer i hele bygget, nytt ventilasjonsanlegg, nytt fullsprinklet anlegg for vanntåke, nytt strøm- og IT-nett, nye toaletter/bøttekott/minikjøkkener og nytt proff-kjøkken for kantinen. Skjulte føringsveier er trukket horisontalt over loft, der aggregatene er bygget inn som rom i rommet, og derfra ned gjennom en rekke gamle, ubrukbare piper til 1. etasje. Her er synlige, spesialutformete kanalmoduler for inn- og utluft koblet direkte på pipene i de fleste rommene. I 2. etasje tas luft direkte fra loftet gjennom himlingspunkter. 

Prosesser og oppfølging på byggeplass

Byggearbeidene har vært organisert som delte entrepriser styrt av en prosjektledelse som også var byggherre-representant. Kvaliteter ble forhandlet fram underveis mellom prosjektledelsen og vi som prosjekterende, og med innspill fra og tilpasning til leietakers brukerperspektiv. Utførelser og kostnader ble definert etter en først etablert kravspesifikasjon, et forprosjekt og en målsum, men så måtte prosjekteringen følge tett på under hele rive- og byggeperioden, og løsninger ble diskutert og bestemt fortløpende. Tross løpende til dels harde diskusjoner med prosjektledelsen, ble samspillet mellom arkitekt/interiørarkitekt og byggeledelse svært viktig og fungerte bra, ikke minst på grunn av en svært kompetent og motivert byggeleder.

Erfaringer og helhetsvurdering

Selv en bygning i fredningsklasse viser seg å kunne bli brukt effektivt etter dagens krav. Gjennom moderne, men skånsomt tilpasset infrastruktur er det mulig å kunne ha en vital bruk av flere hundre år gammel arkitektur. Erfaringen ved Kongens gate 1 underbygger det kjente argumentet om at det beste vern er gjennom bruk. Samtidig ser vi at gjenbruk av byens arkitektur også er en bærekraftig strategi.

English Summary
Kongens gate 1, Oslo

Architects: Asplan Viak AS

Kongens gate 1 is a two storey building in central Oslo, with a simple, rustic façade. Parts of the building date from the 1600s, and the complex was refurbished Arnstein Arneberg by the building in the 1920s. The choice of materials and colours is intended to create a fluid transition between the old and the new. Original wooden floors have been sanded and painted a warm grey, while the old timber ceiling has been painted ochre. All furniture was chosen with attention to modern standards of comfort and functionality. The garden, which includes a historic well, has also been rebuilt.

Kongensgate 1
Publisert på nett 02. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.