Kontorlokaler for Thales Communication, Oslo

Prosjektets målsetting var å skape et nytt tidsriktig og funksjonelt hovedkontor for Thales Communication hvor funksjoner og firmaprofil kan manifesteres gjennom bygget. Utgangspunktet var tre meget ulike bygninger hvor den ene har normale kontorfunksjoner, den andre (12-kantbygget) består av en kombinasjon av kontor og datalaboratorium, mens det tredje – mellombygget – utgjorde et bindeledd mellom disse. 


 
Kantinen

Kantinen

Canteen

 
Kontorlokaler for Thales Communication, Oslo
 
Oversiktsplan

Oversiktsplan

Main plan

 
Detaljplan av det nye mellombygget.

Detaljplan av det nye mellombygget.

Detail plan of the new connecting structure.

 
Fra resepsjonen

Fra resepsjonen

From the reception

 
Kontorlokaler for Thales Communication, Oslo
 
Møteplass

Møteplass

Seating space

 
Ny trapp

Ny trapp

New stair

 
Sterke farger preger de nye møbelelementene.

Sterke farger preger de nye møbelelementene.

The new furnishings are picked out in strong colours.

 
Kontorlokaler for Thales Communication, Oslo
 
Kontorlokaler for Thales Communication, Oslo
 
Perspektivsnitt med den røde «ledeveggen».

Perspektivsnitt med den røde «ledeveggen».

Perspective section with the red «leading wall».

 
Kontorlokaler for Thales Communication, Oslo
Arkitektens beskrivelse

Oppgaven var å rehabilitere byggene samt å knytte dem bedre sammen med et nytt påog tilbygg. Det nye bygget omfatter hovedinngang med resepsjon, hovedtrapp, møterom, pausearealer og forbindelse til ny kantine. Det samlende elementet i prosjektet er en rød «ledevegg» som går tvers gjennom bygningsmassen i alle tre byggene og skaper visuell sammenheng. Veggen inneholder tekniske installasjoner. Den fremstår som et romdelende element og skal virke orienterende. 

Det nye mellombygget består av en ren stålkonstruksjon som «omslutter» murverket fra det opprinnelige toetasjes bygget. «Ærligheten » i bærekonstruksjonen er gjennomført ved at alt er synlig, fra grove sponplater, stolper og dragere i stål, alle tekniske installasjoner, korrugerte stålplater og rå betong. Denne «ærligheten» samsvarer og forsterkes med de grove murveggene i det gamle bygget. 

Fasaden består av tre sjikt: stålet, glasset og sollamellene. Thales er et høyteknologisk firma med utadrettet virksomhet, men har samtidig behov for å beskytte sin utvikling og produksjon av data-produkter for Forsvaret. Fasaden og interiørene skal avspeile dette. Den åpne trappen i stål, glass og betong står sentralt og gjør mellombygget til virksomhetens sosiale senter. Den åpne konstruksjonen gir kontakt med kantinen som ligger innenfor trappen i et innebygget atrium med overlys. Møblene er tosidige, på den ene siden har de i kraftige signalfarger, på den andre hvite. Hvite bordflater reflekterer lyset i rommet. Fargene i kombinasjon med de hvite flatene gir nye synsinntrykk avhengig av hvor i rommet man befinner seg. 

Det har vært et tett samarbeid med oppdragsgiver, brukere, arkitekt og interiørarkitekt gjennom hele prosessen. Interiøret har et formuttrykk som er enkelt og røft med få, men sterke signalfarger. Oppdraget omfattet også en rekke spesialdesignede komponenter som får prosjektet til å fremstå komplett.

Kritt Arkitekter AS / Metropolis arkitektur & design AS

English Summary
Thales communication, oslo 

Architects: Kritt arkitekter as / Metropolis arkitektur & design as 

The project connects two existing buildings, one containing offices and the other offices and computer labs, with a new structure that contains reception, main stair, meeting rooms and seating areas. A new element, a red “leading wall“, ties the three parts together. The materials and interior finishes reflect the hitech activities of the client. The furnishings are white on one side and strongly coloured on the other, changing the perception of the rooms as you move through a space.

Kontorlokaler for Thales Communication, Oslo
Publisert på nett 25. september 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.