Kristiania raadhus

Arkitekt: Magnus Poulsson, Arnstein Arneberg

Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson vant i 1918 konkurransen om nytt rådhus i Oslo (den tid Kristiania) med et prosjekt tydelig inspirert av Stockholms stadshus. Det bearbeidede konkurranseutkastet ble presentert i Byggekunst nr.4 1922. 

Kristiania raadhus
Kristiania raadhus
Kristiania raadhus
1
Kristiania raadhus
Kristiania raadhus
2
Fakta

Ideen om et rådhus innerst i Pipervika ble først lansert av arkitekt Oscar Hoff i 1906 – en massiv bygning mellom Rosenkrantz’ gate og Tordenskjolds gate, og en «utsiktsgate» for å gi byen den ofte etterlyste åpning mot fjorden.

I 1915 ble ideen fanget opp av den nylig avgåtte ordfører i Kristiania, Hieronymus Heyerdahl, som hadde savnet et representativt rådhus til å motta kommunens gjester under Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Han tok initiativ til en arkitektkonkurranse som fikk inn hele 44 utkast i den første av to konkurranserunder. I 1918 forelå juryens endelige avgjørelse, og Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson ble utpekt som vinnere, med et prosjekt tydelig inspirert av Stockholms stadshus.

Fortsatt pengemangel og dårlige tider gjorde at realiseringen måtte vente, og i mellomtiden forandret arkitektene prosjektet i flere omganger. I 1930 la de frem sitt endelige forslag, nå sterkt forandret under innflytelse fra funksjonalistiske ideer. Den mest slående forandringen fra de tidligere utkastene var de to store kontortårnene.

Kristiania raadhus
Publisert på nett 06. juli 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 1922. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.