Hovedtrappen.

Lærernes Hus, Utdanningsforbundets konferansesenter

Lys og energi

Det er ikke bare miljømessige ulemper forbundet med store glassflater. I Lærernes Hus i Oslo har Element Arkitekter kombinert store glassfasader med et ambisiøst lavenergikonsept.


 
Utsmykningen av hovedfasaden fungerer også som solavskjerming. Fra trappereposet ut mot Osterhaus gate. Utsmykning ved Jorunn Sannes.

Utsmykningen av hovedfasaden fungerer også som solavskjerming. Fra trappereposet ut mot Osterhaus gate. Utsmykning ved Jorunn Sannes.

The artwork on the main facade doubles as a sunscreen. From the landing on the main stair. Artist: Jorunn Sannes.

 
Fasade mot Osterhaus gate. Utsmykningen på glasset fungerer som solavskjerming. Utsmykning: Jorunn Sannes.

Fasade mot Osterhaus gate. Utsmykningen på glasset fungerer som solavskjerming. Utsmykning: Jorunn Sannes.

Front facade towards Osterhaus gate. The screen printing on the glass doubles as a sun screen. Artwork by Jorunn Sannes.

 
Fra bakgården som deles med Undervisningsforbundets eksisterende lokaler.

Fra bakgården som deles med Undervisningsforbundets eksisterende lokaler.

The rear yard is shared with the existing Union of Education headquarters. 

 
Den brede, slake trappen rundt konferansesalen er tenkt som pauseareal. LED-belysningen i håndløperen bruker svært lite energi.

Den brede, slake trappen rundt konferansesalen er tenkt som pauseareal. LED-belysningen i håndløperen bruker svært lite energi.

The wide, shallow stair is part of the mingling area outside the conference hall.

 
Hovedtrappen.

Hovedtrappen.

From the main stair.

 
Hovedtrappen, mot kafeen. 

Hovedtrappen, mot kafeen. 

From the main stair, towards the café.

Situasjonsplan. Utdanningsforbundets lokaler.

Situasjonsplan. Utdanningsforbundets lokaler.

Location plan. The union buildings.

Situasjonsplan. Tomten

Situasjonsplan. Tomten

Location plan. The site.

Situasjonsplan.Gjennomgang mellom gatene.
Location plan. Cross access.

Situasjonsplan.Gjennomgang mellom gatene.

Location plan. Cross access.

Location plan. Cross access.

Lengdesnitt som viser fasaden, trappen, konferansesal og lobby.

Lengdesnitt som viser fasaden, trappen, konferansesal og lobby.

Long section showing facade, staircase, conference hall and lobby.

1. etasje. 1. Inngang, 2. Resepsjon, 3. Lobby, 4. Gangvei til eksisterende lokaler, 5. Gjennomgang, 6. Lager,7. Eksisterende bygård.

1. etasje. 1. Inngang, 2. Resepsjon, 3. Lobby, 4. Gangvei til eksisterende lokaler, 5. Gjennomgang, 6. Lager,7. Eksisterende bygård.

Ground floor. 1. Entrance, 2. Reception, 3. Lobby, 4. Pedestrian access to existing building, 5. Vehicle access, 6. Store, 7. Existing building.

2. etasje. 6. Lager, 8. Konferansesal.

2. etasje. 6. Lager, 8. Konferansesal.

1st floor. 6. Store, 8. Conference hall.

3. etasje. 10. Kafé ,11. Terrasse, 12. Kjøkken.

3. etasje. 10. Kafé ,11. Terrasse, 12. Kjøkken.

2nd floor. 10. Café ,11. Terrace ,12. Kitchen.

Snitt med prinsippdiagram for energisystemer.

Snitt med prinsippdiagram for energisystemer.

Section showing principles of energy system.

Arkitektens beskrivelse

Lærernes Hus ligger i Oslo sentrum med forbindelse gjennom kvartalet til Utdanningsforbundets hovedkontor i parallellgaten. Konferansesenteret fungerer således som en utvidelse av eksisterende funksjoner. Lærernes Hus er organisert over fire etasjer med lobby i 1. etasje, konferansesal i 2. etasje og kafé med takterrasse i 3. etasje. Garderobe, toaletter og teknisk rom er plassert i underetasjen. Bakbygningen i en eksisterende bevaringsverdig bygård rommer blant annet rømningstrapp, lager og kjøkken. 

Energi

Ett hovedfokus i det nye konferansesenteret var å skape et energi- og miljøvennlig bygg. Resultatet ble et lavenergihus med et energiforbruk beregnet til 80 kwt/kvm/år. Et så godt resultat er mulig takket være en kombinasjon av materialvalget kombinert med en effektiv energiløsning: ti energibrønner, varmepumpe og innstøpte vannrør i dekker og hovedtrapp. Merkostnadene til energibrønner og varmepumpe har en inntjeningstid på tre til fem år. I og med at det også eksporteres termisk energi fra Lærernes Hus til Utdanningsforbundets eksisterende lokaler, skal det på sikt være mulig å bringe energiforbruket i den totale bygningsmassen ned ytterligere . I tillegg er det brukt LED-belysning som har lang levetid og lavt energiforbruk. Utsmykningen i hovedfasaden, som også fungerer som solavskjerming, bidrar til å forbedre energiregnskapet ytterligere.

Hovedgrep

Hovedgrepet forsøker å skape et samspill mellom en stor konferansesal og den integrerte kunsten i fasaden, som symboliserer Utdanningsforbundets viktige rolle innen utdanning og opplæring. Huset er tilpasset høyder og hovedlinjer i nabobyggene både mot gate og mot gårdsrom. Huset er gjennomlyst i hele tomtens dybde og i alle etasjer, og kafeen er tilbaketrukket for å sikre dagslys og åpenhet mot omkringliggende gårdsrom. En slak hovedtrapp starter i lobbyen og går på tvers av volumet parallelt med glassfasaden. Trinnene er lave og dype for å gi en langsom bevegelse. Det er plassert to drikkestasjoner på reposene for å invitere til bruk av trapprommet som en vertikal lobby. 

Materialer og konstruksjoner

Hovedmaterialene er lys plasstøpt betong, kombinert med rene glassfasader mot konferansesal, gate og gårdsrom. Gatefasaden er båret av gjennomgående vertikale glassfinner. Faste innredninger som resepsjon, garderober, drikkestasjoner, kafédisk og talerstoler er spesialtegnet for Lærernes Hus.

Integrert kunst

Kunstneren Jorunn Sannes har vært samarbeidspartner for utsmykningen av hovedfasaden. I lobbyen har May Bente Aronsen designet et 17 meter langt kunstverk i tofarget filt. Kunstverket har en avgjørende akustisk funksjon og er en viktig del av uttrykket i lobbyen.

English Summary
“Teachers’ House” conference centre for the Union of Education, Oslo

Architects: Element Arkitekter AS

The new conference facility is connected with the existing Union of Education headquarters across the block, and contains a lobby, a conference hall wrapped by a low-rise stair, and a rooftop café.

Energy use has been a main focus. The building is a low energy structure with a calculated consumption of 80 kWh/sq.m./year. This is achieved through a solution combining a heat pump, ten energy wells and in-floor water-borne heating/cooling. The building will also supply energy to the existing headquarters. LED lighting throughout, lowers energy requirements. The artwork on the main glazed façade doubles as a sun screen.

The main structure is in light in-situ concrete; the full-height glazed façade is supported by glass fins. Fixed furnishings such as reception, cloakrooms and lecterns are designed specially.

Lærernes Hus, Utdanningsforbundets konferansesenter
Publisert på nett 28. april 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.