Lysejordet, Elvefaret og Rønningen borettslag

Arkitekt: Alf Bastiansen, Alex Christiansen, Bergsvein Normann, Sven Erik Svendsen

Tre borettslag som ble oppført under prosjektet "Rett Vest". Området er et resultat av en lukket entreprenør- og arkitektkonkurranse utlyst av Oslo kommune. Etter at konkurransen var avgjort overtok OBOS som byggherre. Området ligger i en sydvendt skråning ned mot Lysakerelven og består av tre borettslag med til sammen 617 boliger fordelt på 373 i lave terrassehus og 244 i rekkehus. Bebyggelsen er gruppert i grender langs to gjennomgående gangveier. Det er full trafikkseparering og parkering skjer under terrassehusene. Et siktemål med prosjektet var å minimalisere skillet mellom rekkehus og blokk. Skoler, barnehager og annen service er intergrert i området

Lysejordet, Elvefaret og Rønningen borettslag
Lysejordet, Elvefaret og Rønningen borettslag
Lysejordet, Elvefaret og Rønningen borettslag
1
Lysejordet, Elvefaret og Rønningen borettslag
Publisert på nett 22. februar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1979. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.