M62 - Munkedamsveien 62, Oslo

Bortgjemt og sentralt

Arkitekt:
LPO arkitekter AS

Langs kanten av en gammel park på Oslo vest har LPO tegnet et kontorbygg som tar hensyn til både fortid og framtid.


 
Solavskjermingen er løst med glassbokser montert på fasaden. 

Solavskjermingen er løst med glassbokser montert på fasaden. 

The sunshading is solved with externally mounted glass boxes. 

 
Bygningen følger den buede trerekken. Above: The sunshading is solved with externally mounted glass boxes. 

Bygningen følger den buede trerekken. Above: The sunshading is solved with externally mounted glass boxes. 

The building curves along a row of trees.

 
Kantinen ligger på bakkeplan med utsikt over parken.

Kantinen ligger på bakkeplan med utsikt over parken.

The canteen is at ground floor level with a view out to the park. 

 
Atriet sørger for dagslys til arbeidsarealene i alle etasjer

Atriet sørger for dagslys til arbeidsarealene i alle etasjer

The atrium ensures daylight distribution to the work zones.

 
Den eksisterende portnerboligen er rehabilitert og brukes av barnehagen. 

Den eksisterende portnerboligen er rehabilitert og brukes av barnehagen. 

The existing gatehouse has been refurbished and is being used by the kinder­garten.

 
Tomten er et smalt belte mellom en gammel park og en jernbanekulvert.

Tomten er et smalt belte mellom en gammel park og en jernbanekulvert.

The site is a narrow bend between and old park and a railway culvert.

Situasjonsplan. 1. Kontordel, 2. Barnehage. 3. Uteområde for barnehagen, 4. Den gamle portnerboligen, nå barnehagelokaler. 5. Direktørboligen, 6. Park, 7. Jernbanespor.  

Situasjonsplan. 1. Kontordel, 2. Barnehage. 3. Uteområde for barnehagen, 4. Den gamle portnerboligen, nå barnehagelokaler. 5. Direktørboligen, 6. Park, 7. Jernbanespor.  

Site plan. 1. Offices, 2. Kindergarten. 3. Outdoor area for kindergarten, 4. Existing gatehouse, used by the kindergarten. 5. Existing villa, 6. Park, 7. Railway. 

Situasjonssnitt, parken og direktørboligen til venstre. Togskinnene til høyre.
 

Situasjonssnitt, parken og direktørboligen til venstre. Togskinnene til høyre.

Site section, park and existing villa to the left, railway line to the right.

Plan 1. etasje. 1. Vestibyle, 2. Resepsjon, 3. Kantine, 4. Kjøkken, 5. Møterom, 6. Trimrom, 7. Kontor, 8. Garderobe, 9. Grovgarderobe, 10. Fingarderobe, lek, 11. Base, 12. Temarom, 13. Personalrom, 14. Stellerom, 15. Garderobe med dusj, 16. Bod, 17. Overdekket areal, 18. Uteområde for ­barnehagen.,19. Felles, 20. Tekjøkken

Plan 1. etasje. 1. Vestibyle, 2. Resepsjon, 3. Kantine, 4. Kjøkken, 5. Møterom, 6. Trimrom, 7. Kontor, 8. Garderobe, 9. Grovgarderobe, 10. Fingarderobe, lek, 11. Base, 12. Temarom, 13. Personalrom, 14. Stellerom, 15. Garderobe med dusj, 16. Bod, 17. Overdekket areal, 18. Uteområde for ­barnehagen.,19. Felles, 20. Tekjøkken

Ground floor plan. 1. Lobby 2. Reception 3. Canteen 4. Kitchen 5. Meeting room 6. Fitness studio 7. Office 8. Cloakroom 9. Utility room 10. Changing room, play 11. Base 12. Thematic room 13. Staff room 14. Nursery 15. Changing room with shower 16. Storage 17. Covered areas 18. Outdoor play 19. Communal area 20. Kitchenette

Plan 2.-4.- etasje. 1. Vestibyle, 2. Resepsjon, 3. Kantine, 4. Kjøkken, 5. Møterom, 6. Trimrom, 7. Kontor, 8. Garderobe, 9. Grovgarderobe, 10. Fingarderobe, lek, 11. Base, 12. Temarom, 13. Personalrom, 14. Stellerom, 15. Garderobe med dusj, 16. Bod, 17. Overdekket areal, 18. Uteområde for ­barnehagen.,19. Felles, 20. Tekjøkken

Plan 2.-4.- etasje. 1. Vestibyle, 2. Resepsjon, 3. Kantine, 4. Kjøkken, 5. Møterom, 6. Trimrom, 7. Kontor, 8. Garderobe, 9. Grovgarderobe, 10. Fingarderobe, lek, 11. Base, 12. Temarom, 13. Personalrom, 14. Stellerom, 15. Garderobe med dusj, 16. Bod, 17. Overdekket areal, 18. Uteområde for ­barnehagen.,19. Felles, 20. Tekjøkken

Plan 1st. to 3rd floor. 1. Lobby 2. Reception 3. Canteen 4. Kitchen 5. Meeting room 6. Fitness studio 7. Office 8. Cloakroom 9. Utility room 10. Changing room, play 11. Base 12. Thematic room 13. Staff room 14. Nursery 15. Changing room with shower 16. Storage 17. Covered areas 18. Outdoor play 19. Communal area 20. Kitchenette

Vertikalsnitt av vindu med solavskjerming. 

Vertikalsnitt av vindu med solavskjerming. 

Detail section through window with sunscreen box. 

Horisontalsnitt, detalj av vindu med solavskjerming.
 

Horisontalsnitt, detalj av vindu med solavskjerming.

Horizontal section through window with sunscreen box.

Situasjonsmodell.
 

Situasjonsmodell.

Site model.

Prinsippsnitt for solavskjerming. 
 

Prinsippsnitt for solavskjerming. 

Diagram section, sunscreening principle.

Arkitektens beskrivelse

Like ved Tjuvholmen, bak mektige gamle trær, ligger et grønt glasshus. Her, på et høydedrag i overgangen mellom tett kvartalsby og åpne havnearealer, finnes en liten oase med NSBs vernede direktørvilla og portnerbolig fra 1865, omgitt av en enda eldre park. Rom eiendom ga LPO utfordringen med å finne tomt og løsning for et 5000 kvm nytt kontorbygg og barnehage tilknyttet denne parken i 2007. Situasjonsgrepet er valgt med ønske om å forsterke de beste kvalitetene i dette sammensatte feltet. Fokus har vært på å lage et overgangsledd mellom ulike strukturer på stedet, vise antikvarisk hensyn og styrke det grønne. Huset ligger tilbaketrukket, som en tenkt forlengelse av Munkedamsveien, i en smal sone mellom parken og jernbanekulvert i nord. Høyder og dimensjoner er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Bygget er usynlig i fjernvirkning og konkurrerer ikke med villaens karakteristiske posisjon som fondmotiv i gaten. Formen følger den buede trerekken, og bygget er tenkt både som bølgende bakvegg for parken og som tydelig fasade mot gaten. Parken er utvidet frem til bygget, rundt det og ned mot jernbanen.  

Solfangere om dagen, lanterner i mørket

Krav til miljøsertifisering av bygget i klasse BREEAM Excellent ledet til ideen om å løse klimastyring av fasaden med et system som i seg selv har en arkitektonisk egenart. Utvendig solavskjerming ble utformet som glassbokser, som omrammer etasjehøye vinduer i de tre kontoretasjene og skjermer for sol og varme. Boksenes form er tilpasset solens innfallsvinkel på hver enkelt fasade. Mot sør og vest vil integrert mobil solduk supplere glasskjermene når det er nødvendig. Det funksjonelle målet med boksløsningen var å kombinere god avskjerming med mest mulig dagslys og fritt utsyn. Skiftende lys gir varierte skyggemønstre og speilinger i skjermene og fasadene, som også er av glass. Som et slags solur tennes og slukkes de enkelte sidene av bygget med solens vandring.  Om kvelden trekkes det innvendige lyset ut på fasadene og boksene blir som lanterner i mørket.

Kontor

Byggets usedvanlige beliggenhet i det grønne, midt i sentrum med fjordutsikt, har inspirert til åpne, gjennomsiktige interiører med maksimal kontakt ut. I kontordelen forbindes de tre arbeidsetasjene med vestibyle og kantine på bakke-planet gjennom et prismeformet atrium. Åpningen, som skjærer gjennom alle fire plan, er byggets indre kommunikasjonssone og leder dagslys ned. Trapper, heiser, våtrom, sjakter, m.m. er samlet i én kompakt, bærende og avstivende kjerne. Denne omkranses av langstrakte frie kontoretasjer. Arealene er modulært tilrettelagt for mulig inndeling i enkeltkontorer og møterom. Arbeidsplassene ligger som en kontinuerlig kjede langs hele fasaden. Sykkelparkering med garderober, samt bilparkering og alle tekniske rom er lokalisert i kjelleretasjen. 

Barnehage

Vestvingen i nybyggets 1. etasje er innredet til barnehage med fire baser. Portnerboligen i parken er rehabilitert og ombygget innvendig til supplerende rom for barnehagen. Sammen med et bodbygg og en lav støyskjerm i vest, danner disse barnehagetunet, et uteområde i direkte forlengelse av parken.

Utomhus

Målet har vært å bevare vegetasjon, utvide og styrke de grønne omgivelsene. Den gamle hagens vekster, gressmatte og grusdekke er videreført i den nye delen. Kontorbygget har fått sin forplass, og barnehagens uteområde er også nabolagets nye lekeplass. Nye tak er dekket med sedum som del av det grønne konseptet. I prosjektet er miljøhensyn på flere måter forsøkt forenet med sanselig opplevelse.

English Summary
Munkedamsveien offices, Oslo

Architects: LPO arkitekter AS

The site is an old park in the centre of Oslo, where the client wanted a new 5000 sq.m. office building and a kindergarten. The design attempts to emphasise the qualities of the place, respecting existing structures and enhancing the green elements. The new building allows the old villa to take centre stage, the main new form following the street and a row of existing trees.

As part of achieving BREEAM Excellent status, the climatic control in the façade is designed as boxes aligned with the different sun angles. Open, transparent interiors maximise contact with the park, and an atrium provides daylight throughout the plan. The modular construction allows flexible planning of the office areas.

The kindergarten is housed in the west wing and a refurbished existing gatehouse.

Forsiden: Munkedamsveien 62, OsloArkitekt: LPO Arkitekter A Foto: Ivan Brodey
Publisert på nett 22. oktober 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.