Fra produksjonen av prototype til Blossom. Stilkene er runde i begge ender for å være gode å ta i. Foto: Andreas Bergsaker
Foto: Andreas Bergsaker

Blossom og Piedistallo

Hverdags­objekter med en skulpturell appell

Form, materialitet, taktilitet - relasjoner mellom bruker og produkt


 
Blossom Foto: Siren Lauvdal

Blossom

Blossom

Foto: Siren Lauvdal
Materialvalget til Blossom er basert på erfaringer med bjørk og bøk. Foto: Andreas Bergsaker

Materialvalget til Blossom er basert på erfaringer med bjørk og bøk.

The choice of materials for Blossom is based on experience with birch and beech.

Foto: Andreas Bergsaker
 
Fra produksjonen av prototype til Blossom. Stilkene er runde i begge ender for å være gode å ta i. Foto: Andreas Bergsaker

Fra produksjonen av prototype til Blossom. Stilkene er runde i begge ender for å være gode å ta i.

Production of prototype for Blossom.

Foto: Andreas Bergsaker
 
Fatet i bøk er grovfrest med CNC-fres, og bearbeidet med sandpapir. Foto: Andreas Bergsaker

Fatet i bøk er grovfrest med CNC-fres, og bearbeidet med sandpapir.

The beech tray was milled out with a CNC router and finished with sandpaper.

Foto: Andreas Bergsaker
Arbeidstegninger i full målestokk ble også brukt som mal for utskjæring og hulltaking. Foto: Andreas Bergsaker

Arbeidstegninger i full målestokk ble også brukt som mal for utskjæring og hulltaking.

Full-scale working drawings.

Foto: Andreas Bergsaker
En første mock-up for å undersøke størrelsesforholdet mellom komponentene. Foto: Andreas Bergsaker

En første mock-up for å undersøke størrelsesforholdet mellom komponentene.

An initial mock-up to check the scale of the components.

Foto: Andreas Bergsaker
 
Lampehodet er uthult for å gi plass for LED-lys­kilden. Foto: Andreas Bergsaker

Lampehodet er uthult for å gi plass for LED-lys­kilden.

The lamp head with the LED lamp.

Foto: Andreas Bergsaker
 
Detalj av det stillbare lampehodet, med skjult vridningspunkt. Foto: Lasse Fløde

Detalj av det stillbare lampehodet, med skjult vridningspunkt.

Detail of tiltable lamp head.

Foto: Lasse Fløde
 
De to speilene kan brukes hver for seg. Det ene forstørrer, det andre er normalt. Foto: Lasse Fløde

De to speilene kan brukes hver for seg. Det ene forstørrer, det andre er normalt.

The mirrors can be used separately.

Foto: Lasse Fløde
Utstillingen i Milano ga mulighet til å observere brukernes interaksjoner med objektet. Foto: Andreas Bergsaker

Utstillingen i Milano ga mulighet til å observere brukernes interaksjoner med objektet.

The exhibition in Milan was an opportunity to observe the users’ interactions with the piece.

Foto: Andreas Bergsaker
 
Piedistallo, lampe i bjørk med brent overflate. Lyset som fremhever det som ligger på basen (pidestall). Foto: Lasse Fløde

Piedistallo, lampe i bjørk med brent overflate. Lyset som fremhever det som ligger på basen (pidestall).

Piedistallo, lamp in charred birch. The light enhances whatever is placed on the base.

Foto: Lasse Fløde
 
Den dreide lampeskjermen pusses ferdig med fint sandpapir. Foto: Andreas Bergsaker

Den dreide lampeskjermen pusses ferdig med fint sandpapir.

The turned lampshade is finished with fine sandpaper.

Foto: Andreas Bergsaker
Delene til lampen settes inn med linolje. Foto: Andreas Bergsaker

Delene til lampen settes inn med linolje.

The parts of the lamp are treated with linseed oil.

Foto: Andreas Bergsaker
 
Delene får en overflatebrenning. Det er oljen som brenner, slik at treet ikke forkulles. Foto: Andreas Bergsaker

Delene får en overflatebrenning. Det er oljen som brenner, slik at treet ikke forkulles.

The parts are superficially burnt, so the wood doesn’t char.

Foto: Andreas Bergsaker
Fra utstillingen i Milano. En besøkende prøver å ta bilde inn i lampeskjermen. Foto: Andreas Bergsaker

Fra utstillingen i Milano. En besøkende prøver å ta bilde inn i lampeskjermen.

From the exhibition in Milan. A visitor tries to take a picture into the lamp.

Foto: Andreas Bergsaker
Designerens beskrivelse
Av Andreas Bergsaker

Hverdagsobjekter med en skulpturell appell kan bidra til relasjoner og emosjonell tilknytning mellom bruker og produkt. På den måten kan man fremme nytelse og skape brukerglede og bærekraftige løsninger for fremtiden. Disse produktene er utarbeidet som avsluttende del av mastergradstudiet i produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) våren 2015. Som metode er det lagt stor vekt på utviklingen av konsepter og det fysiske arbeidet med materialer og fremstilling av funksjonelle prototyper på skolens verksted. Et delmål var presentasjon av produktene på Salone Satellite i Milano i april 2015. Oppgaven resulterte i fem hverdagsobjekter som er utviklet med tanke på bærekraft gjennom økt tilknytning. Dette er forsøkt gjort ved fokus på form, materialitet, taktilitet, funksjon og assosiasjoner som fremmer interaksjon og nytelse.

“Emosjonell tilknytning til produkter kan skape brukerglede og gi bærekraftige løsninger for fremtiden.”

Presentasjonen for et bredt publikum i Milano ga et inntrykk av hvordan taktilitet og skulpturell utforming appellerer til interaksjon med og fysisk berøring av produktene. Oppgaven gir likevel ingen entydig oppskrift på hvordan slike produkter kan skapes eller bør være, men den er et lite bidrag i debatten om hvilke kvaliteter et produkt kan ha for å fremme varig tilknytning til bruker og et langt livsløp for produktet.

Blossom

Assosiasjoner var en sentral del av konseptet. Blossom er et produkt bestående av to speil og en lampe plassert i et fat. I utviklingen av Blossom ble det arbeidet med en poetisk metafor: ”Blomster som vokser og strekker seg mot solen”. De to speilene og lampen kan gi assosiasjoner til tre ”blomster” som vokser ut av et ”blomsterbed”. I forlengelsen av denne assosiasjonen kan man også se dette som et bilde på at brukeren selv kan ”blomstre” i interaksjonen med produktet. 

Form, funksjon og interaksjon

Ett av speilene har forstørrende effekt og ett er normalt, og lampen har en dimmbar lyskilde. Speilene kan tas ut og byttes om og brukes som individuelle objekter. Fatet som de tre objektene står i, er ment å kunne være et sted å legge sminkesaker, smykker, ringer og andre småting.

“Assosiasjoner var en sentral del av konseptet.”

Plasseringen av hull til lampe og speil kan ved første øyekast virke tilfeldig, men her har impulser fra japanske estetiske tradisjoner som wabi-sabi og shibui vært en inspirasjon. Her vektlegges blant annet det vakre i asymmetri som et sentralt element.

Materialvalg

Materialvalget til Blossom er basert på erfaringer med bøk, som er kjennetegnet ved en dyp, gylden fargetone. Dette trevirket er relativt hardt, og strukturen er jevn. Valget av tre som materiale er basert på formbarheten, den taktile kvaliteten, det naturlige spillet i treverket og miljø- og bærekraftsaspektet.

Tre er et vanlig materiale med stor anvendelighet og lange tradisjoner. Materialet er rent og naturlig og gir assosiasjoner til det lyse og nordiske. I tillegg til det formmessige ved et produkt i tre, kan treet som materiale i seg selv virke appellerende og innby til interaksjon.

Produksjon av prototype

Etter enkle skisser ble det laget en rask mock-up for bedre å kunne vurdere størrelsesforhold mellom komponentene.

Emnet fatet skulle lages av, ble først stavlimt for å minske risikoen for at det skulle slå seg. Fatet ble deretter grovfrest med overfres før en endelig CNC-fresing av den indre formen. Utsiden ble manuelt bearbeidet ved hjelp av båndsag, bordfres og sandpapir.

Speilhoder og lampehode er dreid i tverrved av heltre bøk for å fremheve det vakre spillet i treet. Stilkene er dreid i langved bøk, for å utnytte styrken i treet, men også for å fremheve et annet uttrykk i materialet. To trestykker med frest spor til ledningen er limt sammen og utgjør emnet til stilken til lampen.

Speilhodene og lampehodet er delvis uthult for å minske vekt, men også for å få plass til komponenter som lyskilde, lysdiffusor og speil. Til de tre ”hodene” er det utviklet et ledd bestående av et gjennomhullet stykke aluminium og en aluminiumsbolt festet i henholdsvis stilken/trepinnen og ”hodet”. Det måtte freses spor både i trepinner og “hoder”. Her er det meningen at brukeren skal kunne tilte speilene i ønsket vinkel.

På utstilling, Salone Satellite: Hva sa de besøkende?

Om Blossom:

 • Wow! (under demonstrasjon av speilene)
 • Wow! (når lyset ble dimmet opp) 
 • What material is that? 
 • Yes, they are like flowers and that must be the pot! (mens hun pekte på fatet)
 • Is it all made of wood?

Om Piedistallo:

 • Where is the switch?
 • It’s not paint?! (om brent overflate)
 • Is this a special type of wood from Norway? 
 • Sorry, I just had to touch!
English Summary
Everyday objects with sculptural appeal

By Andreas Bergsaker

Everyday objects with a sculptural and tactile appeal can contribute to an emotional attachment between user and product, says designer Andreas Bergsaker. The lasting joy offered by such products can also increase their sustainability. For his masters thesis at the Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Bergsaker designed and produced five everyday objects in wood, which were presented to a wide audience at the Salone Satelite in Milan in 2015. The objects invited interaction and physical handling. The project is a small contribution to the debate about sustainable product design.

Blossom og Piedistallo
Publisert på nett 13. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7-8 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.