Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka

Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka

Mellom inne og ute

De tidligere fabrikklokalene til Mills på Grünerløkka er bygget om til kontorer og matfaglig senter. Ledsten Arkitektur og Element Arkitekter har vært sammen om transformasjonen, som forbinder interiør, fasade og byparken utenfor.


Fra 1. etasje ser man ned til utviklingskjøkkenet. 

Fra 1. etasje ser man ned til utviklingskjøkkenet. 

View from the ground floor down into the demo kitchen.

 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Loungen for de besøkende er forbundet via en lav mesanin og trapp til hovedinngangen mot parken.

Loungen for de besøkende er forbundet via en lav mesanin og trapp til hovedinngangen mot parken.

The visitors’ lounge is connected via a low mezzanine and stair to the main entrance.

 
Trapp fra hovedinngangen via mesanin ned til publikumsarealene.

Trapp fra hovedinngangen via mesanin ned til publikumsarealene.

Stair from the main entrance via a mezzanine down into the public areas.

 
Nærmest fasaden mot parken er det romsekvenser i flere etasjer som gir et variert forhold mellom inne og ute.

Nærmest fasaden mot parken er det romsekvenser i flere etasjer som gir et variert forhold mellom inne og ute.

Along the facade facing the park a number of different spaces forms a transition from inside to outside.

 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Materialplansje med hovedmaterialene i interiøret. 1. Varmvalset råstål med owatrolbehandling, 2. Råstål, 3. Børstet rustfritt stål, 4. Råstål dørkeplate, 5. Valcromat lys grå klarlakkert, 6. Valcromat gul klar- lakkert, 7. Valcromat mørk grå klarlakkert, 8. Valcromat med farget vannbeis, klarlakkert, 9. Gul RAL lakkfarge, 10. Treulit lys grå, 11. Akustisk himlingsplate, 12. Eik, finér og heltre, 13. Messingplater, 14. Trådglass, 15. Matte, 16. Matte med gummiriller, 17. Betong, ny og gammel, 18. Ny betong, svakt hvitpigmentert, 19. Ribbeteppe, ull, 20. Hvite fliser.

Materialplansje med hovedmaterialene i interiøret. 1. Varmvalset råstål med owatrolbehandling, 2. Råstål, 3. Børstet rustfritt stål, 4. Råstål dørkeplate, 5. Valcromat lys grå klarlakkert, 6. Valcromat gul klar- lakkert, 7. Valcromat mørk grå klarlakkert, 8. Valcromat med farget vannbeis, klarlakkert, 9. Gul RAL lakkfarge, 10. Treulit lys grå, 11. Akustisk himlingsplate, 12. Eik, finér og heltre, 13. Messingplater, 14. Trådglass, 15. Matte, 16. Matte med gummiriller, 17. Betong, ny og gammel, 18. Ny betong, svakt hvitpigmentert, 19. Ribbeteppe, ull, 20. Hvite fliser.

Sample board showing the main interior materials. 1. Hot rolled raw steel, owatrol coated, 2. Raw steel, 3. Brushed stainless steel, 4. Steel flooring, 5. Valgromat board, light grey, varnished, 6. Valgromat board, yellow, varnished, 7. Valgromat board, dark grey, varnished, 8. Valgromat board with water-based stain varnished, 9. Yellow RAL coat, 10. Treulit, light grey, 11. Acoustic ceiling, 12. Oak wood, 13. Brass sheet, 14. Wire glass, 15. Matting, 16. Matting with rubber, 17. Old and new concrete, 18. New concrete with white pigment, 19. Ribbed wool carpet, 20. White tiles.

 
Fasaden på kveldstid sett fra Sofienbergparken. 

Fasaden på kveldstid sett fra Sofienbergparken. 

The facade at night, seen from the Sofienberg Park.

 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Detalj av glassfasaden, sett fra utsiden.

Detalj av glassfasaden, sett fra utsiden.

Details of the glass facade, seen from the outside.

 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Detalj av glassfasaden, sett fra innsiden. 

Detalj av glassfasaden, sett fra innsiden. 

Details of the glass facade, seen from the inside.

 
Fasadedetaljer, glassfinner.

Fasadedetaljer, glassfinner.

Facade detail, glass fins.

Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Plan underetasje. 1. Fagkjøkken, 2. Mobilt møte- og arbeidsbord, 3. Lager, 4. Demokjøkken, 5. Kaffestasjon, lounge og garderobe for besøkende, 6. Vrimlesone med mobilt bord for presentasjoner, 7. Kjøl, frys, tørkevare, 8. Skrubb, 9. Teknisk rom, 10. Båser for smakstesting, 11. Adgang til datarom, vaskesentral og lager i sidebygg, 12. Garderober.

Plan underetasje. 1. Fagkjøkken, 2. Mobilt møte- og arbeidsbord, 3. Lager, 4. Demokjøkken, 5. Kaffestasjon, lounge og garderobe for besøkende, 6. Vrimlesone med mobilt bord for presentasjoner, 7. Kjøl, frys, tørkevare, 8. Skrubb, 9. Teknisk rom, 10. Båser for smakstesting, 11. Adgang til datarom, vaskesentral og lager i sidebygg, 12. Garderober.

Plan lower floor. 1. Kitchen, 2. Mobile meeting- and worktable, 3. Store, 4. Demo kitchen, 5. Coffee station, lounge and visitor’s cloakroom, 6. Mingling and presentation area, 7. Cold store, freezer, dry goods, 8. Scrub, 9. Plant room, 10. Tasting booths, 11. Access to computer room and side building, 12. Cloakrooms.

Plan 1. etasje. 13. Resepsjon, 14. Ventesone med utstilling, 15. Trapp ned til underetasje via lav messanin, 16. Hovedinngang, 17. Ny interntrapp, 18. Resepsjon, 19. Kontor, 20. Varelevering til heis, 21. Kantinekjøkken, 22. Mills-butikk for de ansatte, 23. Serverings- og sitteområder for kantine, 24. Adgang sidebygg, 25. Rampe til høy mesanin, 26. Høy mesanin med spise- og loungeplasser tilknyttet kantina, 27. Trapp ned til lav mesanin.

Plan 1. etasje. 13. Resepsjon, 14. Ventesone med utstilling, 15. Trapp ned til underetasje via lav messanin, 16. Hovedinngang, 17. Ny interntrapp, 18. Resepsjon, 19. Kontor, 20. Varelevering til heis, 21. Kantinekjøkken, 22. Mills-butikk for de ansatte, 23. Serverings- og sitteområder for kantine, 24. Adgang sidebygg, 25. Rampe til høy mesanin, 26. Høy mesanin med spise- og loungeplasser tilknyttet kantina, 27. Trapp ned til lav mesanin.

Plan ground floor. 13. Reception, 14. Waiting zone and exhibition, 15. Stair, 16. Main entrance, 17. New stair, 18. Reception, 19. Office, 20. Goods delivery to lift, 21. Canteen kitchen, 22. Mills-shop for staff, 23. Servery and seating for canteen, 24. Access to side building, 25. Ramp to upper mezzanine, 26. Upper mezzanine, 27. Stair to lower mezzanine.

Plan 3. etasje, typisk etasje 28. Sosial sone, kaffestasjon, 29. Møterom, 30. Åpne garderober, 31. Arbeidsplasser, 32. Samtalerom, 33. Kopirom.

Plan 3. etasje, typisk etasje 28. Sosial sone, kaffestasjon, 29. Møterom, 30. Åpne garderober, 31. Arbeidsplasser, 32. Samtalerom, 33. Kopirom.

Plan second floor, typical floor plan. 28. Social zone, coffee station, 29. Meeting room, 30. Open cloakrooms, 31. Workspaces, 32. Meeting room, 33. Copier room.

Sofienberggaten 19, kortsnitt. Sofienberggaten til venstre. 1. Hovedinngang, 2. Kantinekjøkken, 3. Varelevering via rampe. 4. Garderobe, lager, 5. Lesesal, 6. Arbeidsplasser, 7. Interntrapp, 8. Møterom, 9. Teknisk rom, 10. Eksisterende emballasjebygg. 11. Ventilasjon. 

Sofienberggaten 19, kortsnitt. Sofienberggaten til venstre. 1. Hovedinngang, 2. Kantinekjøkken, 3. Varelevering via rampe. 4. Garderobe, lager, 5. Lesesal, 6. Arbeidsplasser, 7. Interntrapp, 8. Møterom, 9. Teknisk rom, 10. Eksisterende emballasjebygg. 11. Ventilasjon. 

Sofienberggaten 19, short section. 1. Main entrance, 2. Canteen kitchen, 3. Goods delivery, 4. Cloakroom, storage, 5. Reading room, 6. Workspaces, 7. Internal stair, 8. Meeting room, 9. Plant room, 10. Existing packing plant. 11. Ventilation.

Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
 
Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Interiørarkitektens beskrivelse:

Sofienberggaten 19 var tidligere produksjonslokaler for Mills. Bygget består av kraftige plasstøpte betongdekker og søylekonstruksjoner med store etasjehøyder, og gjennomgående vindusrekker i fasaden. Den enkle, solide industribygningen var et godt utgangspunkt for en transformasjon til kontorbygg.

Mills-administrasjonen var spredd over fire sammenhengende bygg, men ønsket samlokalisering i ett komprimert område. Etter et omfattende programmeringsarbeid ble romprogram og logistikk løst innenfor det gamle fabrikkbygget og et mindre tilbygg mot bakgården. 

Oppdragsgivers behov for store tilgjengelige fellesarealer med kantine og et matfaglig senter var bakgrunnen for ideen om en åpen glassfasade mot gateplan og åpning av dekket mellom plan 1 og underetasjen. Matfaglig senter er Mills’ utviklingskjøkken, der det blant annet testes nye oppskrifter og holdes kurs og presentasjoner om mat. Denne funksjonen, som tidligere lå bortgjemt, er nå tydelig eksponert med innsyn fra gateplan. Ved å fjerne 1/3 av dekket over den høye underetasjen kommer dagslyset ned i de tidligere mørklagte lokalene. 

Prosess og samarbeid

Den omfattende ombyggingen, programmeringen og interiørkonseptet er utformet av Ledsten Arkitektur AS, i tett samarbeid med bruker, byggherre og tekniske fag. Innledningsvis var tanken å beholde 2.-5.etg fasadene som de var, men etter hvert ble det naturlig med en komplettering av hele bygget og Element arkitekter ble engasjert til å utforme en fasade. De to kontorene har hatt tett dialog og samkjørt overgangene mellom inne og ute hele veien. Grensesnittet mellom kontorene har gått på innside yttervegg, og overgangene mellom de nye presise glassforingene i vindussmygene og møtet med den røffe eksisterende betongen på innsiden har blitt behandlet i nært samarbeid mellom arkitekt og interiørarkitekt. Åpningen av og materialbruk i fasade på gateplan er en konsekvens av det innvendige konseptet, men Element har tatt detaljeringen inn i arbeidet med fasaden og løst treelementene i dør- og vindusomramminger slik at overgangen mellom inne og ute blir sømløs. 

“De to kontorene har hatt tett dialog og samkjørt overgangene mellom inne og ute hele veien.”

Effektivitet og fleksibilitet

En åpen interntrapp er etablert sentralt i bygget for å knytte fellesarealer og kontoretasjer sammen. Kontoretasjene fra 2. til 5. etg. er mest mulig like. Møterommene er lagt i midtsonen, mens arbeidsplassene ligger ut mot fasaden for optimalt dagslys. Heis, interntrapp og sosial sone er samlet, slik at det ikke skal være unødig gangtrafikk eller støy rundt de åpne arbeidsplassene. Kantinen har AV-utstyr og god akustisk demping, og kan dermed benyttes som et åpent auditorium.

Materialbruk og akustikk

Store deler av den innvendige betongen er eksponert og sandblåst, med unntak av gulv i åpne kontorområder, som av akustiske hensyn er dekket av tepper. Betongen er eksponert for å utnytte materialets kapasitet som termisk masse, men også for å understreke byggets fortid som industrilokale. Nye betongkonstruksjoner i trapper, rekkverk og mesanin er skilt fra de gamle betongelementene ved at det er benyttet lysere betong og glatte støpeplater. I tillegg til betong har vi bevart brystninger av hvit flis som et dekormateriale i kontorarealene.

For å kompensere for klanglyd i den eksponerte betongen er det akustisk demping direkte i dekket, med nedhengte trebafler som himling. Disse skjuler belysningsarmaturer, sprinkling, ventilasjon og øvrige tekniske innstallasjoner. Ved å la føringer over kontorarealene ligge åpent, har vi kunnet bevare fabrikkens store dekkehøyder. 

Det er benyttet miljøvennlige og slitesterke gjennomfargede valkromatplater rundt heissjakter og tilliggende minikjøkken, og på store skyvedørsflater som dekker for lagerfunksjoner lagt direkte i lokalene. Unødige gangsoner i egne lagerområder er dermed minimert. Kraftige råstålkonstruksjoner er brukt som omramming på møteromsfrontene og i den store rampen og messaninen i 1. etg. Store doble slagdører av glass og stål gir fleksibilitet til å utvide møterommene ved behov. 

Som kontrast til den røffe betongen og råstålet er det innført ca. 750 kvm funklende messing, i himlinger i første etasje og i omkransende vegger i møteromsboksene i etasjene oppover. Perforeringen av messingplatene bidrar til god akustikk. 

Møblering

Alle pulter og skap til arbeidsplassen og samtlige møtebord er spesialtegnet. Møtebordene har røffe råstålsrammer til understell og delikate eiketopper i heltre eller finér. I kantinen er også understellene i heltre. 

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Fra hovedinngangen er det etablert rampe fra bakkenivå til høy 1. etg. og videre opp til mesaninen. I stedet for å gjemme vekk UU-funksjonene, er HC-rampen blitt et viktig formalt grep for hele 1. og u .etg. Det er etablert ny stor kombinert vare- og personheis med adgang til alle etasjer.

HC-toalett med dusj er lagt til fellesareal i U1, i tilknytning til øvrige garderober og toaletter. Store åpne arealer er ment å gi generelt god tilgjengelighet for rullestol på alle plan.

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka – fasaden

Den nye nordfasaden er Mills’ og Agras ansikt ut mot Sofienbergparken. Glass- og lyskunst, utviklet av Element Arkitekter, er integrert i arkitekturen. Kunsten og den egenutviklede løsningen gjør fasaden til en ”lysfanger” om dagen og ”lyskaster” om kvelden. 

Fasaden har en sprossefri utforming med store vindusflater og glassfinner som fanger og reflekterer så mye av dagslyset som mulig inn i de dype lokalene som tidligere var industrilokaler. 

Utsynet mot Sofienbergparken har også stått sentralt i utviklingen av fasaden. De grå feltene man ser i en del av finnene er toveisspeil som slipper lyset igjennom; hardcoatede mikrometertynne lag av metall som ligger i lamineringssjiktet i finnene. Fra mørk side er speilene gjennomsiktige, mens de fra lys side ser ut som speil. Glassfinnene stikker 90 grader ut av fasaden og toveisspeilene øker på denne måten utsynet fra kontorene. Når solen treffer trærne og parken blir dette synlig gjennom speilene, selv om man sitter på den mørkeste siden. Finnene fungerer også som ”sladrespeil” – de ansatte kan sitte ved pulten sin og se ut mot parken, samtidig som de kan følge med på hva som foregår nede på gaten.

“Fra mørk side er speilene gjennomsiktige, mens de fra lys side ser ut som speil.”

Fra utsiden ser speilfeltene ut som en abstrakt samling av ulike former. Står man derimot på riktig sted, ser man at speilfeltene samler seg til Mills’ velkjente logo. Glassfinnene, vindusfeltene og de hvite glassbrystningene speiler Sofienbergparken og det varierende skydekket. Dette gjør fasaden svært levende og den fremstår ulikt hver gang man ser den.

Sofienbergparken er stor og svært mørk på kvelds- og nattestid. Fasaden gir økt trygghet ved at den bidrar til å lyse opp parken, samtidig som den skaper et synlig orienteringspunkt for de som beveger seg her. Det meste av den eksisterende bygningsmassen rundt parken er boliger, og det er få utadvendte fasader og opplyste førsteetasjer. I Millsfasaden kastes lyset ut gjennom kantene av glassfinnene. Lysene er programmert til å danne en rekke ulike bilder, som bidrar langsomt og stillferdig til en foranderlig fasade også på kveldstid.

Fasaden er utviklet av Element Arkitekter. En mockup på 6 x 5 meter i 1:1 stod sentralt i utviklingen. Her kunne vi sammen med byggherre og utførende undersøke ulike glass med ulikt jerninnhold, speil, lys og lystemperaturer. 

English Summary
Mills main offices and test kitchen

Interior architects: Ledsten Arkitektur AS. Architects for façade: Element Arkitekter AS

The former production facilities for condiments manufacturer Mills in the eastern centre of Oslo have been transformed into  modern headquarters for the company, which includes a development kitchen and presentation centre, now clearly visible from the street.

The existing factory building, consisting of a sturdy simple concrete structure with generouc ceiling heights and continuous strip windows, was well suited for transformation into offices. Removing one third of the floor slab at street level brings daylight down into the test kitchen and development centre below. A new stairway connects the communal areas and the offices above. The rough concrete structure has been exposed in the interior and supplemented with new smooth concrete, white tiles and brass sheet. All desks and storage are custom-designed.

Ledsten Arkitektur worked with the client on the programming, the transformation and the interiors, and Element Arkitekter were engaged to do the north façade. The all-glass façade is developed by Element as an art installation, where one- and two-way mirrors stitch together inside and outside views, and finally form the Mills logo across the entire wall.

Mat- og merkevare­huset på Grünerløkka
Publisert på nett 20. juli 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.