Mellombygget binder sammen ulike bygningsdeler og nivåer.

Mellombygg, Sognefjellshytta

Nye forbindelser

Det selvbærende mellombygget binder sammen flere tiår med utbygginger på Sognefjellshytta.


 
Mellombygget binder sammen ulike bygningsdeler og nivåer.

Mellombygget binder sammen ulike bygningsdeler og nivåer.

Above and facing page: The new extension connects several different building parts and levels.

Fasade mot nord og nordvest, adkomsten. Geometrien gjør det mulig å forbinde flere ulike konstruksjoner og nivåer.

Fasade mot nord og nordvest, adkomsten. Geometrien gjør det mulig å forbinde flere ulike konstruksjoner og nivåer.

Facade facing north and northwest. The geometry allows the connection of several different structures and levels.

Fra grusdekket ved den nederste inngangen fører betongtrappen opp mot resepsjonen.

Fra grusdekket ved den nederste inngangen fører betongtrappen opp mot resepsjonen.

From the gravel surface inside the lower entrance, a concrete stair leads up to the reception.

Mellomrommet med svill som også fungerer som benk. Det eksisterende hovedbygget på Sognefjellshytta i bakgrunnen.

Mellomrommet med svill som også fungerer som benk. Det eksisterende hovedbygget på Sognefjellshytta i bakgrunnen.

The structural footplate doubles as a bench. The existing main building of the mountain lodge in the background.

Resepsjonen og inngangen fra nord.

Resepsjonen og inngangen fra nord.

 Reception by the north entrance.

Ny konstruksjon sammen med nye og gamle vegger av tre.

Ny konstruksjon sammen med nye og gamle vegger av tre.

New column next to old and new timber walls.

Takkonstruksjonen med overlys.

Takkonstruksjonen med overlys.

Every other space in the roof structure is a glazed skylight.

Fra lobbyen ved nordinngangen, sett ned mot grusgulvet på nedre nivå. Til høyre rampen over til annekset.

Fra lobbyen ved nordinngangen, sett ned mot grusgulvet på nedre nivå. Til høyre rampen over til annekset.

From the north lobby looking down to the gravel floor. To the right a ramp leads across to the annex.

Utsikten til landskapet mot nord.

Utsikten til landskapet mot nord.

View through to the landscape to the north.

Snitt gjennom mellombygget. 

Snitt gjennom mellombygget. 

Section through the new extension.

Plan 1. etasje. 1. Adkomst, inngang, 2. Opp til lobby, oppholdsrom, peisestue m.m. 3. Bar, 4. Bålplass, 5. Skistall, 6. Anneks med soverom.

Plan 1. etasje. 1. Adkomst, inngang, 2. Opp til lobby, oppholdsrom, peisestue m.m. 3. Bar, 4. Bålplass, 5. Skistall, 6. Anneks med soverom.

Ground floor plan. 1. Entrance, 2. Up to lobby, lounge, fireplace etc. 3. Bar, 4. Fire ring, 5. Ski stall, 6. Annex with bedrooms.

Overgang tak/fasade og overgang fasade, tett felt/glass. 

Overgang tak/fasade og overgang fasade, tett felt/glass. 

Junction roof/facade and facade at junction panelling/glass.

Snitt skråsøyle gjennom glass.

Snitt skråsøyle gjennom glass.

Section where angled column penetrates glass.

Detaljer. Overgang rampe og glassfasade.

Detaljer. Overgang rampe og glassfasade.

Details. Junction of ramp and glass facade. 

Arkitektens beskrivelse

Sognefjellsvegen, fylkesveg 55, er Nord-Europas høyest beliggende fjellovergang. Her ligger Sognefjellshytta på 1400 m.o.h., en betjent privat turisthytte som åpnet i 1947. Hytta er senere utvidet flere ganger, blant annet med et frittstående bygg i 2003. Det samme bygget ble påbygget med én etasje i 2009. Det ble snart klart at det var behov for en overdekket forbindelse mellom de to byggene, og i 2010 ble vi bedt om å se på mulige løsninger. De to delene av hotellet befinner seg på til sammen fem plan, som alle ligger på forskjellige høyder. En viktig del av mulighetsstudien var å finne løsninger for universell tilgjengelighet i sammenkoblingen av de forskjellige nivåene. I løpet av denne undersøkelsen dukket tanken om et større mellombygg opp, med rampebroer mellom planene. 

“Det ble tidlig klart at vi ikke kunne ta ned noen konstruktive laster på de to eksisterende byggene.”

Den første skissen var basert på et volum som koblet de to ulike gavlene sammen ved å legge bjelker mellom de tre knekkpunktene i hver gavl i et trekantmønster, slik at vindskjevhetene i det nye volumet ble tatt opp med plane flater. Vi foreslo også at gulvet skulle forbli et grusgulv, slik at de mange nivåforskjellene langs bakkeplanet kunne tas opp uten store anstrengelser. Videre foreslo vi at dette mellombygget skulle være uklimatisert, som en slags garasje. Prosjektet og programmet utviklet seg gradvis, og etter hvert ble det klart at det mellombygget vi jobbet med også ga rom for en bedre lokalisert resepsjon og for en rekke nye aktiviteter og tilbud, som konserter, bar, utstillinger,  skismøring, grillfester, trening osv. 

Det ble også tidlig klart at vi ikke kunne ta ned noen konstruktive laster på de to eksisterende byggene, hverken vertikalt eller horisontalt, fordi det eldste bygget beveger seg flere centimeter opp og ned med telen i løpet av året. Den muligheten som gjensto var å etablere en helt selvstendig konstruksjon, fundamentert på fjell. En videreutvikling av den opprinnelige trekantkonstruksjonen var godt egnet til å bygge en slags frittstående paraply mellom de to eksisterende byggene. Det geometriske systemet tillot en nøyaktig tilpasning til gavlene på hver side, og det romlige trekantmønsteret var også godt egnet til å ta opp alle vindkrefter og horisontalkrefter fra snølast (opptil 6-7 meter snø hver vinter). Ganske tidlig i prosessen ble det bestemt at hvert annet felt i øvre del av veggen og i hele takflaten skulle være med glass, noe som passet fint med det konstruktive systemet. 

“Med konseptet vi hadde valgt ble det klart at det ville være gunstig med en stor grad av prefabrikasjon.”

Byggesesongen er kort i denne høyden, veien åpner en gang i juni og stenger en gang i september/oktober. Med konseptet vi hadde valgt ble det klart at det ville være gunstig med en stor grad av prefabrikasjon. Hovedkonstruksjonen ble bygget av kvadratiske limtrebjelker med dimensjon 225x225mm. Hele konstruksjonen ble tegnet av oss som en 3D sat-fil og sendt til Moelven, som uten mellomledd kunne benytte våre 3D-tegninger direkte og produsere alle bitene i puslespillet. En god del av tilpasningene mot eksisterende bygg var det vanskelig å forutse, mellom den nye konstruksjonen og de eksisterende gavlene, fordi tilstøtende flater ikke kunne avdekkes før de nye konstruksjonene var på plass. I disse delene av bygget ble det dermed hensiktsmessig å benytte den tegningsformen vi har erfart er den aller raskeste til slikt bruk: håndtegninger eller kombinasjoner av håndtegninger og digitale tegninger. Grusgulvet overlevde hele prosessen, til tross for en lang rekke innvendinger underveis, og viser seg å fungere strålende, både når det gjelder renhold (det spyles i blant), akustisk, og som lekeplass for barn.

English Summary

Extension to Sognefjellet Mountain Lodge
Architects: Jensen & Skodvin Arkitekter AS

Sognefjellet Mountain Lodge is located at 1434 metres above sea level, by the highest mountain road in Norway. The original building from 1947 has been extended many times, and Jensen & Skodvin were asked to propose a way to connect what has become five different levels and provide universal access to all parts. The solution is an independent structure with a triangulated timber gridshell “umbrella” that covers a new entrance lobby. In addition to the reception, the unclimatised space with a gravel floor provides room for a variety of activities, from waxing skis to holding barbeques.

The structure is made up of prefabricated square laminated timber members, all with the same cross section, produced directly from the architects’ 3D drawings. Final adjustments were made in-situ with the help of hand-drawn details.

Mellombygg, Sognefjellshytta
Publisert på nett 11. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7-8 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.