Minnehallen for krigsforliste sjømenn

Arkitekt: Andre H. Bjercke, Georg Eliassen

En landsomfattende arkitekt konkurranse ble satt i gang i april 1923 og det var innkommet 84 utkast ved fristens utløp i oktober 1923. Utkast nr. 12 kalt «Bifrost» utført av Oslo arkitektene Andre Bjærcke og Georg Eliassen, ble tildelt 1. premien. Bifrost skal, etter de norrøne guders utsagn, uttrykke veien (broen) fra jorden og opp til Valhalla. Dette symboliseres ved den spesielle utformingen av inngangspartiet, med den brede trappen med to felt i bunnen, smalnende til ett felt og inn i Minnehallen. Den tidløse og pyramediale formen gir også utrykk for så vel mausoleet som sjømerket, samt den mest monumentale og historiske gravform pyramiden.

Arbeidet ble påbegynt 4. juni 1924 og grunnstenen nedlagt 4. oktober 1924. Byggematerialet (stenen) ble tatt ut fra stedet, hugget og tilpasset. Hallen har en bredde på 16 meter og er 22 meter høy. Bygget sto ferdig i 1926 og den offisielle åpning ble foretatt av Kong Haakon VII  den 1. August 1926.

Minnehallen for krigsforliste sjømenn
Minnehallen for krigsforliste sjømenn
Minnehallen for krigsforliste sjømenn
1
Minnehallen for krigsforliste sjømenn
Minnehallen for krigsforliste sjømenn
2
Minnehallen for krigsforliste sjømenn
Minnehallen for krigsforliste sjømenn
Publisert på nett 27. mai 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 9 – 1927. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
3