Modulhus Ungbo

Modulhus Ungbo

rimelige utleieboliger for ungdom 17–23 år

 
Modulhus Ungbo
Modulhus Ungbo. Skjematisk modell. Hvert hus består av 14 moduler. Fellesfunksjoner er vist med gult, bofunksjoner med grått.

Modulhus Ungbo. Skjematisk modell. Hvert hus består av 14 moduler. Fellesfunksjoner er vist med gult, bofunksjoner med grått.

 
Modulhus Ungbo
 
Modulhus Ungbo
Modulhus Ungbo
 
Modulhus Ungbo
Modulhus Ungbo
 
Modulhus Ungbo
Arkitektens beskrivelse

Bestillingen fra oppdragsgiver var 18 boenheter ialt – bestående av tre bokollektiver og tre leiligheter. Hvert bokollektiv skulle ha fem hybler med felles kjøkken, opphold, bad og vaskerom. Boligene skulle være rimelige, og ved å bruke elementer eller moduler ønsket man å gjøre byggetiden kort. Tomten var en slette med parkmessig preg og store løvtrær. 

Alle trærne på tomten er bevart, og boligene er plassert mellom disse. Hvert hus består av 14 moduler med bredde på 2,9 m og varierende lengder på 9, 7,5, 6 og 4,5 m. Alle moduler er produsert ferdig på fab­rikk med komplett ytterkledning og inventar, deretter fraktet til byggeplass og montert sammen. Byggeprogrammet er organisert i tre hus plassert rundt et felles uterom. 1. etasje inneholder boder, vaskerom, felles kjøkken og oppholdsrom med utgang til hage. Trappen er plassert sentralt i korridoren i 2. etasje, i tilknytning til en inntrukket terrasse. De fem hyblene, med tilhørende baderom, er plassert omkring trapp og terrasse. Leiligheten i 3. etasje har et oppholdsrom med åpent kjøkken, soverom og takterrasse.

Modulbyggingen er bevisst utnyttet i det arkitektoniske uttrykket. Det er utkragede volumer over innganger og utearealer. Tilbaketrukne partier danner balkonger og terrasser. Bygningsvolumenes rytme gir varierte romdannelser og kvaliteter. Bebo­er­nes ulike behov for fellesskap og individualitet ivaretas gjennom en variasjon i organiseringen av romsoner og utearealer.

Utvendige detaljer er knappe for at hovedvolumene skal fremheves. Fellesfunk­sjoner i sokkeletasje og trapperom er synliggjort gjennom en platekledning av ubehandlet fibersement. Bofunksjoner fremstår som egne volumer med en trekledning av 3-tommers bord, behandlet med transparent oljebeis. Øvrige materialer er ubehandlet lerk og galvanisert stål. 

Alle innvendige overflater er malte plater med synlig v-fuge, og alle gulvbelegg er linoleum. Fargebruken karakteriserer felles og private rom på ulik måte. Det er benyttet glattkant i ulike dimensjoner til all innvendig belistning. Trapper og rekkverk er utført i galvaniserte gitterrister eller trådgitter. Materialer og løsninger har et enhetlig preg, en enkel standard og robust utførelse. Fellesarealene er innredet i samråd med arkitekten.

Hovedkonstruksjoner er 6 tommers stendere i vegg og bjelkelag av 240 mm limtre. I utkragede partier fungerer modulvegger som dragere og er forsterket med skråbånd i stål. Utvekslingsbjelker i limtre er skjult bak himling i romsoner over flere moduler. 

Byggemåten har gitt lave kostnader og kort byggetid. Produksjon og bygging har tatt fem måneder. Entreprisekostnad er godt under 8 000 kr. pr. kvadratmeter. Pro­sjekteringen ble utført i 1999, men innsendelse av et privat reguleringsforslag forsinket byggeprosessen med to år. Utearea­lene skal ferdigstilles i løpet av våren og sommeren 2003. 

English Summary
Module housing for young people

Architect: Askim/Lantto Arkitekter AS

The brief was a total of 18 housing units – 3 independent flats and 3 communal 5-room flats. The budget was low, and the short construction time suggested the use of pre-fabricated elements or modules.

All trees on the flat parkland site have been retained. Each of the three buildings consist of 14 modules, 2,9 metres wide and 9, 7,5, 6 or 4,5 metres long. The modules are factory made complete with outer cladding and interior fittings. The three buildings are placed around a common exterior space. Ground floor contains laund­ries, storage, communal kitchens and living rooms. The five bedrooms and the bath­rooms of the communal units are placed around the staircase and the external ter­race. The independent flat on the top has its own roof terrace. The modulised const­ruction has given the architectonic expression, with protruding or recessed elements giving spatial variation.

Exterior detailing is restrained to emphasise the main volumes. The materials are simple and robust. Common functions and circulation volumes have an external cladding of fibrous cement sheet, whilst the living areas are clad in timber.

Modulhus Ungbo
Publisert på nett 31. august 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.