Bygget og kirken. 

Nordvegen historiesenter

Prosjektet er en videreføring av vårt vinnerutkast «Mimes Kilde» fra arkitektkonkurransen i 2001. Tomten utgjør en del av et større kulturlandskap i Avaldsnes på Karmøy, med Olavskirken fra siste del av 1200-tallet som hovedfokus. 


Mot adkomstgården

Mot adkomstgården

Approach and entrance.

Situasjonsskisse.
 

Situasjonsskisse.

Site sketch.

 
Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Site plan.

Fasade syd.

Fasade syd.

South-facing facade.

Bakkeplan cote +18.501: Adkomstvei  2: Varemottak  3: Overlys  4: Åpen adkomstgård

Bakkeplan cote +18.50

1: Adkomstvei  2: Varemottak  3: Overlys  4: Åpen adkomstgård

Entrance plan, level +18.50

Access road, 2. Goods delivery, 3. Rooflight, 4. Open access yard

Plan U-1 cote +14.00
5: Vestibyle  6: Vindushall  7: Kafé 8: Klasserom  9: Galleri  10: Øvre del utstilling 

Plan U-1 cote +14.00

5: Vestibyle  6: Vindushall  7: Kafé 8: Klasserom  9: Galleri  10: Øvre del utstilling 

Plan -1, level +14.00

5. Vestibule, 6. Main hall, 7. Café, 8. Class room, 9. Gallery, 10. Exhibition, upper part 

Plan U-2 cote +10.0011: Utstilling, 12: Filmrom  13: Teknisk rom 

Plan U-2 cote +10.00

11: Utstilling, 12: Filmrom  13: Teknisk rom 

Plan -2, level +10.00

11. Exhibition,  12. Film room, 13. Plant

Fra vindushall.

Fra vindushall.

From the main hall.

Kirken sett fra adkomsttrappen. 

Kirken sett fra adkomsttrappen. 

The church seen from the entry stair.

Takflaten med bitrapp.

Takflaten med bitrapp.

Roof level with secondary stair.

Adkomst på taknivå.

Adkomst på taknivå.

Access on roof level.

Bygget og kirken. 

Bygget og kirken. 

The church and the new building.

 
Adkomstgården

Adkomstgården

Access court.

Vestibylen.

Vestibylen.

Foyer.

Arkitektens beskrivelse

Avaldsnes er et gammelt kongesete fra Harald Hårfagres tid og har i tillegg til kirken en rekke gravhauger. Senteret skal formidle stedets spesielle plass i Norgeshistorien gjennom en opplevelsesutstilling, og formidle pågående arkeologiske undersøkelser i området, både i sjøen og på land.

Landskap og beliggenhet

Landskapet er småkupert med gresskledde bakker og åpen beitemark. Mot øst er en karakteristisk bratt fjellskrent. For å opprettholde kirkens betydning både visuelt og historisk er det nye anlegget lagt under bakken. Slik vil også det opprinnelige, åpne kulturlandskapet med sine hauger og bautasteiner fortsatt være intakt.

Form, konstruksjon og detaljer

Adkomsten skjer fra en forplass felles med kirken, via en gangvei som fører ned på det gressdekkede taket av senteret. En vertikal, dobbel sylinder markerer anleggets inngang og de besøkende bringes ned i en sirkulær, åpen forgård. Fra denne føres de inn til vestibylen og vindushallen, som åpner seg mot Karmsundet – Nordvegens seilingsled.

Anlegget under bakken er todelt med kafé, kontorer etc. i forkant mot lyset og utsikten, mens utstillings- og opplevelses­arealet, som ikke er avhengig av dagslys, er plassert i bakkant og kjelleretasje. En smal slisse i bakken markerer en trapp ned til varemottaket.

Anlegget er i plasstøpt betong, utvendig ubehandlet og innvendig sandsparklet og malt. All trekledning innvendig i gulv, vegger og tak er i bøk, mens trappesylinderen innvendig, vestibylegulvet og den åpen adkomstgården er forblendet med hvit granitt. Glassveggen i vindushallen er Pilkingtons Planar-system, mens de øvrige vinduene er i kobberkledt, malt tre. Utvendig rekkverk er i herdet 12 mm glass, innspent i bunn.

Fakta

Gjenreisingen av Avaldsnes kirke (Olavskirken) ble presentert i Byggekunst nr 2 1931.

Nordvegen historiesenter
Publisert på nett 10. januar 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2006. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.