Ambassadørboligen, atriet.

Norsk ambassadørbolig, Katmandu, Nepal

Norges rom i Himalaya

Kristin Jarmund Arkitekter har bygget ambassadørbolig i Katmandu. Gårdsrom og terrasser knytter anlegget til det eksisterende kanselliet fra 2008, mens materialbruken reflekterer lokal byggeskikk.


Ambassadørboligen, fasade mot kanselliet.

Ambassadørboligen, fasade mot kanselliet.

Residence. Elevation facing the consulate.

Ambassadørboligen, fasade mot kanselliet.

Ambassadørboligen, fasade mot kanselliet.

Residence. Elevation facing the consulate.

Ambassadørboligen, atriet.

Ambassadørboligen, atriet.

Residence. Main courtyard.

Fra ambassadørens leilighet, 2. et. Teppene er lokalt håndverk.

Fra ambassadørens leilighet, 2. et. Teppene er lokalt håndverk.

Ambassador‘s apartments, first floor. The carpets were made by local craftsmen.

Fra representasjonslokalene, 1. et.

Fra representasjonslokalene, 1. et.

Representation rooms, ground floor.

Fra representasjonslokalene, 1. et.

Fra representasjonslokalene, 1. et.

Representation rooms, ground floor.

Situasjonsplan

Situasjonsplan

Site plan

Plan 1. et.

Plan 1. et.

Ground floor plan.

Plan 2. et.

Plan 2. et.

First floor plan. 

Snitt. 1. hovedinngang, 2. representasjon, 3. galleri, 4. atrium, 5. terrasse.

Snitt. 1. hovedinngang, 2. representasjon, 3. galleri, 4. atrium, 5. terrasse.

Section. 1. main entrance 2. representation 3. hall 4. atrium 5. terrace.

Øverst: Oppriss, fasade nord, av kanselliet med ambassadørboligen bak. Nederst: Situasjonssnitt av ambassaden. Fra syd mot nord. Ambassadørboligen til venstre, kanselliet til høyre.

Øverst: Oppriss, fasade nord, av kanselliet med ambassadørboligen bak. 

Nederst: Situasjonssnitt av ambassaden. Fra syd mot nord. Ambassadørboligen til venstre, kanselliet til høyre.

Top: Elevation of the consulate with the residence behind. 

Bottom: Site section of the embassy. Residence to the left, consulate to the right.

 
Norges ambassade i Katmandu, kanselliet. Presentert i Arkitektur N nr. 8-2008.

Norges ambassade i Katmandu, kanselliet. Presentert i Arkitektur N nr. 8-2008.

Consulate, the Norwegian embassy in Kathmandu. Presented in Arkitektur N no. 8-2008.

Arkitektens beskrivelse

Den norske ambassadens kanselli ble ferdigstilt i 2008, som et frittliggende bygg i hagen til en eldre villa som tidligere huset ambassadens virksomhet. Eiendommen er ca. 5 mål stor og ligger på en høyde over Katmandu, i bydelen Lalitpur. Den gamle bygningen er nå revet for å gi plass til en ny ambassadørbolig. 

Utforming

Kanselliet er lagt lavt i landskapsrommet og bygget inn i den terrasserte skråningen. Residensen er plassert på et platå bak og over kanselliet, med panoramautsikt til Himalaya-fjellene. Tomten for øvrig er omkranset av høye gjerder og nabobygg på inntil tre etasjer tett opp mot tomtegrensen. 

Residensens hovedform er en to etasjers kube med et åpent atrium som sentralt element, og med en lav fløy som er integrert i muren rundt anlegget. Husets form er egnet til å motstå jordskjelv og har referanse til tradisjonell nepalsk hustypologi.

Residensen har to funksjoner: representasjon og privat leilighet for ambassadøren. Representasjons- og servicefunksjoner er på plan 1 og leiligheten er på plan 2. På plan 2 har en overdekket privat terrasse utsikt både inn mot atriet og utover til Katmandu-dalen og Himalaya-fjellene.

En sekvens av klart definerte utvendige rom langs en sentral akse kobler residens og kanselli sammen, og knytter an til omgivelsene på hver side, der separate innganger til de to delene av anlegget er plassert. På grunn av sikkerhetsrestriksjoner og kort avstand til eiendomsgrensene, er nesten alle rom orientert inn mot atriet eller mot kanselliet. Huset er omringet av murer som delvis er integrert med vaktrom, teknisk rom og “staff quarters”.

Materialbruk og konstruktive løsninger

Utformingen av bygget skal være representativ, men nøktern – og samtidig presentere Norge på en moderne og kvalitetsbevisst måte. Det er også lagt vekt på at formgiving og detaljering ikke skal virke stedsfremmed. 

Materialbruken reflekterer den lokale byggeskikken og er tilnærmet lik materialene som ble brukt i ambassaden; en kombinasjon av yttervegger kledd med skifer, delvis satt som plater eller lagt som tørrmur, og pussete overflater. Fasadene mot atriet og enkelte kjerner i bygget er kledd i lys travertin. Glassprofiler er i pulverlakkert aluminium, og skodder og utvendige himlinger er i nepalesisk treverk (salwood og sesau).

Bygget har en hovedstruktur av stive vegger med frittspennende dekker i plasstøpt armert betong. Konstruksjonen ivaretar de ekstreme kravene som er stilt til bygging i jordskjelvutsatte områder.

Universell Utforming

Bygningen har trinnfri adkomst og heis som forbinder etasjeplanene. Etasjeplanene er oversiktlige og enkle å orientere seg i. Det er tydelig kontrast mellom gulv og vegger. Det er ramper utvendig der det er nødvendig og HCWC i hver etasje.

Gjennomføring

Nepal er et av verdens fattigste land, og det har vært en utfordring å få tilgang til materialer, utstyr og teknologi. I tillegg har det vært en del politisk uro i byggeperioden. En norsk prosjektgruppe fulgte prosjektet frem til forprosjektnivå. Lokale konsulenter har utviklet detaljprosjektet i samarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter AS. Det er benyttet den samme lokale entreprenøren som var med på kanselli-prosjektet. Erfaring fra kanselliet bidro til at prosessen ble enklere både i design- og detaljfasen og i byggeperioden.

Interiørarkitektens beskrivelse:

Interiør og møblering

Interiøroppdraget omfattet møblering av representasjonsarealene og utforming av fast innredning til kjøkken og bibliotek, samt garderobeskap til samtlige soverom i den private leiligheten.

Bygget er stramt og moderne, med enkel materialbruk og detaljering. Det er en utstrakt bruk av naturlige materialer og store vindusflater gir rommene et lyst og luftig uttrykk. Innredningen er valgt for å understreke de arkitektoniske kvalitetene i bygget. Møblene har en enkel og ren form. Ambassadene er ”et lite stykke Norge i utlandet”, og det var et ønske fra Utenriksdepartementet at norskproduserte møbler og/eller møbler tegnet av norske designere skulle brukes i størst mulig grad.

Innredningen er fleksibel og funksjonell i forhold til å kunne håndtere større eller mindre mottagelser, med blant annet et uttrekkbart spisestuebord som har plass til 22 personer, samt lette sittegrupper som kan fjernes ved behov. 

I likhet med bruken av lokale materialer i bygget, er valg av farger på deler av innredningen inspirert av den tradisjonelle fargepaletten i nepalsk og tibetansk kunsthåndverk. Nepal har en lang tradisjon for håndknyttede tepper, og det var derfor naturlig at tepper til boligen ble produsert lokalt. Dette bidrar til ytterligere stedstilknytning og de praktfulle teppene har blitt ”talking pieces” for ambassaden og deres besøkende.

Fakta

Norwegian Ambassador’s Residence, Kathmandu, Nepal

Architects: Kristin Jarmund Arkitekter AS

Interior architects: Linda Evensen Design Ltd.

The Norwegian Embassy in Kathmandu, also designed by Kristin Jarmund, was completed in 2008. The new residence forms part of the same complex, located behind and above the embassy on a terraced slope, with a view of the Himalayas.

The two-storey building has a square plan with a central atrium, and houses representational functions on the lower level with the ambassador’s private residence above. A sequence of clearly defined exterior spaces along a central axis tie the residence to the embassy. For security reasons, and the close proximity of neighbouring buildings, most rooms open onto the atrium or face the embassy wing. The house is surrounded by walls that also integrate guardrooms, service functions and staff quarters.

The materials reflect local constructions and combine slate cladding and rendered masonry. The atrium facades have travertine cladding. The main structure, earthquake proof, is in in-situ concrete. Shutters and exterior ceilings are in Nepalese timbers, salwood and sesau.

The interior commission comprised furnishing the representation areas and designing the built-in kitchen and library elements, as well as the wardrobes of the private apartments. The furniture has been chosen to enhance the simplicity of the architecture, using Norwegian products where possible, and giving flexibility for both larger and smaller gatherings. Colours are inspired by Nepalese tradition and crafts, and the carpets were produced locally.

Norsk ambassadørbolig, Katmandu, Nepal
Publisert på nett 20. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2013. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.