Norway – Powered by Nature

Norway – Powered by Nature

Norges paviljong på Expo 2010, Shanghai, Kina

Arkitekt:
Helen & Hard AS

“Livskvaliteten i en by påvirkes av nærheten til -naturen i og rundt byen”, står det på den norske paviljongens hjemmeside. Verdensutstillingen i Shanghai har gitt mulighet til å vise hvordan nordmenn tolker hovedtemaet: “Better City, Better Life”.


 
Aksonometri av elementene i paviljongen: Takene av tekstil, yttervegger i glass, “trærne” av norsk limtre og landskapet av bambus-“røtter” som gir rom for 
utstillinger og andre funksjoner.

Aksonometri av elementene i paviljongen: Takene av tekstil, yttervegger i glass, “trærne” av norsk limtre og landskapet av bambus-“røtter” som gir rom for utstillinger og andre funksjoner.

Exploded axonometric of the elements of the pavilion: The fabric roofs, the outer skin of glass, the laminated timber “trees” and the landscape of bamboo “roots” that houses exhibitions and other functions.

Plan 1. etasje. 1. Mist Installation, 2. Kyst, 3. Byskogen, 4. Fjord, 5. Arktis, 6. Restaurant, 7. Trapp opp til Møterom/ VIP-terasse i 2. et., 8. Water Purification Room, 9. Toalett for besøkende, 10. Restaurantterasse, 11. Kjøkken, 12. Administrasjon/Kontor, 13. Møterom/Garderober for ansatte i paviljongen, 14. Information Desk, 15. Introtre
 

Plan 1. etasje. 1. Mist Installation, 2. Kyst, 3. Byskogen, 4. Fjord, 5. Arktis, 6. Restaurant, 7. Trapp opp til Møterom/ VIP-terasse i 2. et., 8. Water Purification Room, 9. Toalett for besøkende, 10. Restaurantterasse, 11. Kjøkken, 12. Administrasjon/Kontor, 13. Møterom/Garderober for ansatte i paviljongen, 14. Information Desk, 15. Introtre

Ground floor plan. 1. Mist Installation, 2. Coast, 3. Urban forest, 4. Fjord, 5. The Arctic, 6. Restaurant, 7. Stair to meeting room/ first floor VIP-terrace, 8. Water Purification Room, 9. Visitor toilet, 10. Restaurant terrace, 11. Kitchen, 12. Administration/offices, 13. Meeting room/staff cloakroom, 14. Information Desk, 15. Intro tree

Snitt.

Snitt.

Section.

Paviljongens hovedelementer settes sammen i hvert av de 15 “trærne”: Limtrestammen og “grenene”, duktaket over og “røttene” av bambus under.
 

Paviljongens hovedelementer settes sammen i hvert av de 15 “trærne”: Limtrestammen og “grenene”, duktaket over og “røttene” av bambus under.

Paviljongens hovedelementer settes sammen i hvert av de 15 “trærne”: Limtrestammen og “grenene”, duktaket over og “røttene” av bambus under.

Norway – Powered by Nature
 
Norway – Powered by Nature
Norway – Powered by Nature
 
Norway – Powered by Nature
Forslag til gjenbruk av ett av “trærne” som offentlig møteplass.

Forslag til gjenbruk av ett av “trærne” som offentlig møteplass.

Proposed reuse of one of the “trees” as a public meeting place.

Arkitektens beskrivelse

Expo 2010 i Shanghai er den første verdensutstillingen som har hatt bærekraftig byutvikling som tema, under mottoet ”Better City – Better Life”. Med en svært omfattende bruk av ressurser i en periode på bare 180 dager, med påfølgende riving av nesten alle paviljongene, kan man imidlertid stille spørsmål ved hvorvidt det er noen konsekvens mellom tema og form. Med dette som utgangspunkt ønsket vi å undersøke mulighetene for et overordnet konsept som kan gjenbrukes på en meningsfull måte etter at utstillingen er over.

Bruk og etterbruk

En annen intensjon var å forene de kommersielle aspektene ved Expo med sosial bærekraft, det vil si en mer langsiktig og mangfoldig bruksmulighet som også kan involvere fremtidige brukere i designprosessen. Den opprinnelige intensjonen var at innhold og utstilling ble utviklet i et samarbeid mellom fremtidige brukere og norske kunnskapsmiljøer. Ønsket om gjenbruk og sosial bærekraft ledet oss til en fleksibel struktur som lett kan deles opp i mindre enheter, demonteres, flyttes og bygges opp igjen på ulike steder i byen. Det arbeides imidlertid fremdeles med ulike muligheter for etterbruk. Tre workshoper om ulike bruks- og transformasjonsmuligheter og -lokalisering er gjennomført på ulike kinesiske universiteter. I tillegg har stor presse-dekning ført til mange interessante ideer og forespørsler om mulig etterbruk.

Paviljongen

Det norske bidraget er ment å vise det mangfoldige, rike og nære forholdet mellom norske bysamfunn og naturen. Dette formidles på to overordnede måter: ved å vise viktigheten av rekreasjonsområder og grønne offentlige rom i tette bystrøk, ved å lage et rom som gir assosiasjoner til en park eller skog, og ved å bruke tre som hovedmateriale sammen med miljøvennlige energiløsninger.

Paviljongen består av 15 prefabrikkerte ”trær”. Disse kan etter Expo stå hver for seg som offentlige installasjoner med ulike bruksmuligheter. Trærne er bygget av norsk limtre og kinesisk bambus og består av fire “røtter”, en stamme og fire greiner. Opprinnelig var hovedkonstruksjonen planlagt i det kinesiske produktet “glubam” (glue laminated bamboo), men på grunn av at produktet ennå ikke er godkjent i Kina fikk vi ikke tillatelse til å bruke det i hovedkonstruksjonen. Greinene, stammen og røttene er forbundet med innslissede stålplater. Enden av greinene er innfestingspunkt for et firepunkts seil, en forspent membrankonstruksjon av teflon. I den sammenkoplede paviljongen er det sveiset inn en linseformet membran mellom firepunktsseilene, som fjernes ved etterbruk av enkelt trær. Ett tre kan fraktes i en container og bygges opp med enkle verktøy i løpet av fem timer.

Utstillingen

På et overordnet plan ønsket vi å veve sammen arkitektur og utstilling på en sanselig og opplevelsesrik måte. Vi ville unngå den typiske splittelsen mellom en blackbox med spektakulær fasade og en innvendig utstilling. Dette ledet oss til ideen om at trærnes “røtter” danner rom for utstillingen og skaper et gjennomgående, sanselig opplevelseslandskap hvor teknologi, filmframvisning, infrastruktur og interaktive installasjoner er integrert.

Den fysiske utformingen av dette landskapet består av utvidelser og utforinger av greinene, stammene og røttene, bygget med cnc-skårne krysslimte bambusplater – såkalte “add-ons”. Mellom to “add-ons”, som hver er montert i liv med utsiden av greinene, ligger all teknisk infrastruktur; sprinklerrør, nedløpsrør, høytalere, sensorer, ventilasjon og lys. 

Trærnes røtter er utformet for å gi assosiasjoner til fire karakteristiske norske landskap: kysten, skogen, fjordene og det arktiske landskapet. De romlige trekkene og spesielle egenskapene ved hvert av disse landskapene har dannet grunnlaget for utformingen av interiøret i paviljongen.  

Landskapet fortsetter på utsiden som del av fasadene, og får skygge fra et stort takutstikk. De skrå flatene blir flittig brukt av besøkende som hvilested og som sklier for barn. Inngangen er trukket inn, slik at det første treet man møter står utenfor den klimatiserte delen og er eksponert i køarealet. VIP-delen er lagt til andre etasje, over personal- og driftsarealer, med utsikt ut over opplevelseslandskapet. Om kvelden kjøres et eget lyd- og lysshow med projiserte lyseffekter på undersiden av membrantaket, som også er synlig fra utsiden.

English Summary
Powered by Nature

The Norwegian pavilion at Expo 2010, Shanghai, China

Architects: Helen & Hard AS

The Expo 2010 in Shanghai is the first world exhibition to take sustainability as its main theme. The Norwegian pavilion relates to many of the aspects of this challenge.

The pavilion consists of 15 prefabricated timber “trees”, which make up the structural, infrastructural and experiential frame-work for the building. Each of the “trees” can work independently, and after the Expo they can be dismantled and reerected else-where, for a number of purposes.

Each “tree” consists of a fabric roof, four “branches”, a “trunk” and “roots”. The “root” design emulates the characteristics of four typical Norwegian landscape forms for the main exhibition.

Norway – Powered by Nature
Publisert på nett 11. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2010. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.