I 1970 tegnet Sverre Fehn en oppblåsbar, pustende paviljong, et utkast i konkurransen om den nordiske paviljongen på verdensutstillingen i Osaka. Manthey Kula har realisert ideen i en ny installasjon.


 
Manthey Kulas installasjon er ikke en fullskala reproduksjon av Fehns paviljongutkast, men kan oppleves som et rom. 

Manthey Kulas installasjon er ikke en fullskala reproduksjon av Fehns paviljongutkast, men kan oppleves som et rom. 

Manthey Kula’s installation is not a full-scale realisation of Fehn’s proposal, but can be experienced as a space.

 
Den nye installasjonen er utstyrt med en stålbenk der man kan sitte og merke rommet “puste”. 

Den nye installasjonen er utstyrt med en stålbenk der man kan sitte og merke rommet “puste”. 

Den nye installasjonen er utstyrt med en stålbenk der man kan sitte og merke rommet “puste”.

Den nye installasjonen er utstyrt med en stålbenk der man kan sitte og merke rommet “puste”.

Ode til Osaka
Ode til Osaka
 
Fra slusen inn i det oppblåste rommet. 

Fra slusen inn i det oppblåste rommet. 

View from the airlock into the interior.

 
Ode til Osaka
Ode til Osaka
Osaka-installasjonen er plassert inne i Sverre Fehns utstillingspaviljong på arkitekturmuseet. 

Osaka-installasjonen er plassert inne i Sverre Fehns utstillingspaviljong på arkitekturmuseet. 

Tthe Osaka installation is inflated inside the Fehn-pavilion at the architecture museum.

 
Fehns skisse. Osaka-paviljongen var tenkt som en pustende lunge full av ren luft, en kommentar til 70-tallets fokus på forurensningsproblematikken. 

Fehns skisse. Osaka-paviljongen var tenkt som en pustende lunge full av ren luft, en kommentar til 70-tallets fokus på forurensningsproblematikken. 

Fehn’s sketch. The Osaka pavilion was conceived as a breathing, moving lung filled with clean air, a comment to the 1970’s focus on polllution.

Bilder av modellarbeidene til Fehn’s konkurranseutkast, 1970. Konkurransepaviljongen var større, og det skulle projiseres bilder på den oppblåste duken. 

Bilder av modellarbeidene til Fehn’s konkurranseutkast, 1970. Konkurransepaviljongen var større, og det skulle projiseres bilder på den oppblåste duken. 

Bilder av modellarbeidene til Fehn’s konkurranseutkast, 1970. Konkurransepaviljongen var større, og det skulle projiseres bilder på den oppblåste duken. 

Bilder av modellarbeidene til Fehn’s konkurranseutkast, 1970. Konkurransepaviljongen var større, og det skulle projiseres bilder på den oppblåste duken. 

Bilder av modellarbeidene til Fehn’s konkurranseutkast, 1970. Konkurransepaviljongen var større, og det skulle projiseres bilder på den oppblåste duken. Over: Den nye installasjonen er utstyrt med en stålbenk der man kan sitte og merke rommet “puste”. 

Bilder av modellarbeidene til Fehn’s konkurranseutkast, 1970. Konkurransepaviljongen var større, og det skulle projiseres bilder på den oppblåste duken. Over: Den nye installasjonen er utstyrt med en stålbenk der man kan sitte og merke rommet “puste”. 

Bilder av modellarbeidene til Fehn’s konkurranseutkast, 1970. Konkurransepaviljongen var større, og det skulle projiseres bilder på den oppblåste duken. 

Bilder av modellarbeidene til Fehn’s konkurranseutkast, 1970. Konkurransepaviljongen var større, og det skulle projiseres bilder på den oppblåste duken. 

Ode til Osaka
 
Ode til Osaka
Ode til Osaka
Ode til Osaka
Snitt gjennom Fehn-paviljongen med installasjonen “Ode til Osaka”.

Snitt gjennom Fehn-paviljongen med installasjonen “Ode til Osaka”.

Section through the Fehn pavilion with the installation “Ode to Osaka”. 

Ode til Osaka
Ode til Osaka
 
Ode til Osaka
Arkitektens beskrivelse

Sverre Fehns konkurranseutkast til den skandinaviske pavil-jongen på verdensutstillingen i Osaka i 1970 er en del av samlingene til Nasjonalmuseet – arkitektur.  Fehns forslag til en pustende konstruksjon, der bilder av skandinavisk natur skulle projiseres på vegger som langsomt utvidet seg og trakk seg sammen, nådde ikke opp i konkurransen og ble aldri realisert. Den oppblåsbare konstruksjonen er atypisk for Fehns arbeider, men de ikoniske bildene av det myke, bevegelige rommet har fremdeles stor kraft.

Som et ledd i arbeidet med å aktivisere samlingene, engasjerte Nasjonalmuseet–arkitektur Manthey Kula arkitekter til å utvikle et konsept for en realisering Sverre Fehns konkurranse-utkast. Oppgaven var svært åpen: en slags funksjonell skala-modell til sommerutstillingen 2015. Tanken på å utvikle prosjektet til en fullskala installasjon inne i museets paviljong, som er Sverre Fehns siste verk, ble presentert tidlig i arbeidet, og museet støttet ideen.

Installasjonen er et resultat av en prosess der vi måtte forholde oss til viktige spørsmål om det som skulle bygges og sammenhengen med det opprinnelige konkurranseforslaget: tekniske løsninger, form og geometri, størrelse og plassering, og til sist også utstillingens innhold.

Det som kan oppleves i museet er ikke Sverre Fehns prosjekt for verdensutstillingen i Osaka. Det er en nåtidig installasjon, som er basert på og respekterer hans idé om et pustende rom. Konstruksjonen består av en sluset konstruksjon og et oppblåst bevegelig rom. Alle detaljer er utviklet for at konstruksjonen skal kunne de- og remonteres. Det er ingen ting utstilt – bare rommet.

Fakta

1. Konkurranseutkastet består av seks plansjer som viser en plan, tre snitt, fire modellbilder og en beskrivelse. I tillegg eier museet Fehns arkiv, der det finnes skisser og negativer av testingen av modellen. Den foreslåtte ballong-konstruksjonen på ca. 25 x 15 meter skulle plasseres inni en eksisterende bygning på utstillingsområdet.

English Summary
Ode to Osaka

Architects: Sverre Fehn 1970, Manthey Kula AS 2015

Architect Sverre Fehn’s competition entry for the Scandinavian pavilion at the World Fair in Osaka 1970 is now in the collection of the Norwegian National Museum – Architecture. As part of a strategy for activating its collection, the museum commissioned architects Manthey Kula to develop a concept for some kind of realization of Sverre Fehn’s competition entry.

The installation now on show is a contemporary installation based on and honoring Fehn’s idea of a breathing space. The structure consists of a timber airlock and an inflated, moving textile structure.

Ode til Osaka
Publisert på nett 10. mars 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.