Adkomstsiden av skatehallen sett fra Stavangergata. Fasaden har aluminiumsplater perforerte med morsetegn. 

Oslo skatehall

Et eget sted

Arkitekt:
Dark Arkitekter AS

Grasrotmiljøet har jobbet iherdig gjennom mange år for å få etablert et innendørs skateanlegg og samlingssted i Oslo. Endelig er Oslo skatehall ferdigstilt.


 
Fra adkomstfasaden mot vest. Skatehallen er utformet som to motstående volumer, ett lyst og ett mørkt, som åpner seg i hver sin retning mot vest og øst. 

Fra adkomstfasaden mot vest. Skatehallen er utformet som to motstående volumer, ett lyst og ett mørkt, som åpner seg i hver sin retning mot vest og øst. 

West-facing facade.

Fra innsiden av skatehallen. Alle skateelementer i hallen er spesialdesignet av Glifberg+Lycke og IOU Ramps.

Fra innsiden av skatehallen. Alle skateelementer i hallen er spesialdesignet av Glifberg+Lycke og IOU Ramps.

The skate hall.

 En skater på rampene. Under til venstre: Undersiden av “The Bowl”. 

 En skater på rampene. Under til venstre: Undersiden av “The Bowl”. 

Skating the ramps.

Oslo skatehall
 
Oslo skatehall
 
Undersiden av “The Bowl”. 

Undersiden av “The Bowl”. 

The underside of “The Bowl”.

Undersiden av “The Bowl”. 

Undersiden av “The Bowl”. 

The underside of “The Bowl”.  

Oslo skatehall
En skater ruller på uteområdet ved skatehallen. 

En skater ruller på uteområdet ved skatehallen. 

Outdoor skating.

Resepsjonen.

Resepsjonen.

The reception.

Kafé.

Kafé.

Café.

Adkomstsiden av skatehallen sett fra Stavangergata. Fasaden har aluminiumsplater perforerte med morsetegn. 

Adkomstsiden av skatehallen sett fra Stavangergata. Fasaden har aluminiumsplater perforerte med morsetegn. 

The skate hall seen from Stavangergata. The aluminium facade is perforated with a pattern of morse code.

Utendørs skatepark mot øst og nord. 

Utendørs skatepark mot øst og nord. 

Outdoor skate park to the north and east. 

Oslo skatehall
Oslo skatehall
Situasjonsplan. I tillegg til de 2300 kvm med innendørs skatehall består landskapsplanen, utarbeidet av Rambøll, av ytterligere 640 kvm utendørs skatepark. 1. Hovedinngang 6. Kafé 7. Skatehall 22. Skateareal 23. Opphold og ­skateareal 24. Parkering 25. Turvei

Situasjonsplan. I tillegg til de 2300 kvm med innendørs skatehall består landskapsplanen, utarbeidet av Rambøll, av ytterligere 640 kvm utendørs skatepark. 1. Hovedinngang 6. Kafé 7. Skatehall 22. Skateareal 23. Opphold og ­skateareal 24. Parkering 25. Turvei

Site plan. The landscaping includes a 640 sq.m. outdoor skate park. 1. Main entrance 6. Café 7. Skate hall 22. Skating area 23. Hangout and skating 24. Parking 25. Footpath

Plan 1. etasje. 1. Hovedinngang 2. Resepsjon 3. Lobby 4. Ventesone 6. Kafé 7. Skatehall 8. Avfallsrom 10. Teknisk rom 11. Street 12. Bowl 13. Vert 14. Minirampe 15. Garderober  21. Port 

Plan 1. etasje. 1. Hovedinngang 2. Resepsjon 3. Lobby 4. Ventesone 6. Kafé 7. Skatehall 8. Avfallsrom 10. Teknisk rom 11. Street 12. Bowl 13. Vert 14. Minirampe 15. Garderober  21. Port 

Ground floor plan. 1. Main entrance 2. Reception 3. Lobby 4. Waiting zone 6. Café 7. Skate hall 8. Refuse store 10. Plant room 11. Street 12. Bowl 13. Vert 14. Mini ramp 15. Changing rooms 21. Port

Plan 2. etasje. 15. Garderober  Åpent ned 17. Gangareal 18. Aktivitetsrom 19. Mediarom 20. Driftsrom

Plan 2. etasje. 15. Garderober  Åpent ned 17. Gangareal 18. Aktivitetsrom 19. Mediarom 20. Driftsrom

First floor plan. 15. Changing rooms 16. Void 17. Circulation 18. Activity space 19. Media room 20. Technical room

Snitt. 3. Lobby 6. Kafé 7. Skatehall 15. Garderober 17. Gangareal 18. Aktivitetsrom.

Snitt. 3. Lobby 6. Kafé 7. Skatehall 15. Garderober 17. Gangareal 18. Aktivitetsrom.

Section. 3. Lobby 6. Café 7. Skate hall 15. Changing rooms 17. Circulation 18. Activity space

Nordøst fasade
 

Nordøst fasade

North-east fasade

Sørøst fasade
 

Sørøst fasade

South-east fasade

Arkitektens beskrivelse

Under forbudstiden mot skateboard i Norge dannet det seg en sterk undergrunnskultur, som på tross av protester og motstand vokste seg større og større, helt til forbudet ble opphevet i 1989. I tiårene siden har et grasrotmiljø jobbet iherdig for å få etablert et innendørs skateanlegg i Oslo. Da programmet til Oslo Skatehall ble vedtatt, og prosjektet satt i gang, var det en selvfølge at dette miljøet skulle spille en viktig rolle i planleggingen og utformingen. Prosjektet har derfor blitt til gjennom kontinuerlig og tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt og ekspertene – skaterne selv. 

“Gjennom en serie workshops og samtaler har miljøet vært tilstede gjennom hele prosessen.”

Intensjonen med prosjektet var å lage et hus skreddersydd for skating; av og for skaterne. Men da de omsider skulle få gi form til sitt eget samlingssted, etter nesten 30 år uten, bidro innspillene fra skatemiljøet til at Oslo Skatehall ble et åpent hus, et hus for hele nabolaget. Oslo Skatehall har derfor blitt en bygget representant for et miljø som alltid har hatt sin forankring i fellesskap, inkludering og gjestfrihet. 

Det arkitektoniske hovedgrepet for hallen er basert på en idé om at bruken skal gjenspeiles i form, funksjon og uttrykk. Materialvalg, fargebruk og detaljering skal ha et enkelt, rått og ærlig uttrykk. Flyt, variasjon, bevegelse og elementer fra skatemiljøets egen formverden har gitt viktige føringer i idéutviklingen. Både unge og voksne skatere med lang erfaring har vært med på å gi innspill til viktige rammebetingelser og ideer. Gjennom en serie workshops og samtaler har miljøet vært tilstede gjennom hele prosessen.

Hallen er utformet som to motstående volumer; en mørk og en lys side som løftes fra terrenget mot henholdsvis øst og vest, og åpner seg opp i begge retninger med store glassfasader. Hallen er utformet i to plan, der skatingen i hovedsak foregår på første plan, møblert med spesialdesignede skateelementer. Et særpreget element er den hevede Bowlen, med et synlig konstruktivt understell. Plan to er et adskilt tilskuergalleri, der besøkende eller skatere som tar seg en pause kan iaktta aktivitetene under. Det er også direkte sikt inn i hallen fra vestibyle, kaféområde og ventesoner. I sommerhalvåret kan kafeen åpnes mot et solrikt og overdekt uteareal. Åpenheten bidrar til at skatingen kan bli til inspirasjon for andre aktive utøvere og forbipasserende.

Hallen med uteområder er utformet for å gi brukerne synlig adkomst, god oversikt og et lett leselig bevegelsesmønster. Åpenheten og oversiktligheten skal bidra til å skape trygghet og naturlig sosial kontroll. Utendørs er det anlagt tre nivåer som formidler overgangen fra utendørs skatepark til det grønne turveidraget på Voldsløkka. Terrasseringen har oppholds- og -sittesoner som gir oversikt både over skatingen utendørs og i hallen. English Summary
Oslo Skatehall

Architects: Dark Arkitekter AS

Skateboarding was banned in Norway until 1989. During the ban, a strong underground skateboarding culture developed and grew, and their efforts during the recent decades to establish an indoor skating arena have finally come to fruition. This project has been designed with and for the skaters, but they also wanted it to be an arena for the whole neighbourhood.

The hall consists of two opposing volumes, which open in two directions and divide the hall into two levels. The first level is for skating, furnished with specialist elements, and the second level is a viewing gallery. In the summer, the café opens onto a sunny covered outdoor area with terraced seating.

Oslo skatehall
Publisert på nett 12. november 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.