Overbygning, Pålsbu Kraftverk

Overbygning, Pålsbu Kraftverk

Roterende strøm

Arkitekt:
Manthey Kula AS

Noen steder er sjelden gjenstand for arkitektonisk bearbeidelse. Utformingen av industri- og kraftanlegg begrenses ofte til det praktiske minimum. Kraftverket på Pålsbu i Nore og Uvdal er et unntak.


Kraftstasjonen ligger like under den eksisterende Pålsbudammen. De prefabrikkerte betongelementene antyder vannstrømmen.

Kraftstasjonen ligger like under den eksisterende Pålsbudammen. De prefabrikkerte betongelementene antyder vannstrømmen.

The generator chamber is located just below the existing Pålsbu dam. The prefabricated concrete elements minic the movement of water.

Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Arkitektens beskrivelse

Kraftverket ligger rett nedenfor Pålsbudammen, det øverste av reservoarene som forsyner Nore Kraftverk øverst i Numedal. Det nye Pålsbu Kraftverk utnytter potensialet i fallhøyden mellom den eksisterende dammen og Pålsbufjorden som ligger 15 meter lavere. Fra et bærekraftperspektiv er det å optimalisere effekten av allerede eksisterende damanlegg, i stedet for å anlegge nye, et viktig bidrag til å bevare natur og dyreliv.

Kraftstasjonen er plassert fritt foran den 530 meter lange damveggen, en ubrutt menneskeskapt flate på tvers av det åpne dallandskapet. Det er lagt vekt på å opprettholde og forsterke de eksisterende kvalitetene ved situasjonen: solide former, begrensede virkemidler og grovt håndverk.  

Overbygningen inneholder maskinhall med generator og turbin, høyspentrom med transformator og personalrom. I fundamentet ligger vannveien, den plasstøpte trakten som leder vannet gjennom damveggen, via turbinen og ut i elveløpet. Bygningens hovedkonstruksjon består av 15 prefabrikkerte, isolerte betongelementer, satt opp omkring generator og turbin. Kranen som skal løfte det 52 tonns tunge utstyret på plass bæres av en plasstøpt konstruksjon. Den utvendige delen av kranbanen er kledd med sprøytebetong. Et ståltak spenner mellom betongelementene og kranbanen. 

Vår intensjon er at betongelementenes geometri vil forsterke skyggenes bevegelse over fasaden, og at bygningens hovedform vil indikere vannets roterende strøm gjennom anlegget. Bygningen har ikke takrenner; syrefaste stålprofiler som er sveiset til betongelementene fører vannet som renner langs fasaden vekk fra vindus- og ventilasjonsåpninger. Regn og smeltevann vil føre til vekst av alger og lav, og over tid vil naturen ta seg til rette på de grove betongoverflatene. 

English Summary
Generator chamber, Pålsbu power station

Architect: Manthey Kula ANS

This hydroelectric power generating station is located just below the Pålsbu dam in the Numedal valley. It adds a new generator to the larger power station below, avoiding the need for a completely new dam and plant.

The new structure aims to enhance the qualities of the existing situation. It contains turbine, generator, transformer and staff facilities, and consists of 15 prefabricated insulated concrete elements, covered by a steel beam roof. The shape indicates the rotating flow of the water, and the shadows on the façade chart the course of the sun across the 530-metre stretch of the dam. Stainless steel profiles lead rainwater away from openings, but allow it to run over the large concrete surfaces, that over time will be covered with lichen and algae.

Overbygning, Pålsbu Kraftverk
Publisert på nett 28. juni 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.