Trapperom i Kjørbo blokk 4. Trapperommene brukes også til luftdistribusjon.

Powerhouse Kjørbo

Plusshuset i Sandvika

Arkitekt:
Snøhetta AS

Powerhouse-samarbeidets rehabilitering av to kontorblokker i Kjørboanlegget reduserte byggenes energibehov med 90 prosent.


 
Fasadematerialene er valgt for å gi minimal bunden energi: osp, forkullet med energi fra avkapp.

Fasadematerialene er valgt for å gi minimal bunden energi: osp, forkullet med energi fra avkapp.

The façade panels have been charred using local waste wood

 
Trappe-løp ved resepsjonen, blokk 4. 

Trappe-løp ved resepsjonen, blokk 4. 

Stairway by reception, block 4.

Trapperom i Kjørbo blokk 4. Trapperommene brukes også til luftdistribusjon.

Trapperom i Kjørbo blokk 4. Trapperommene brukes også til luftdistribusjon.

Stairway in Kjørbo block 4. The stairs are also used as ventilation shafts.

Trappe-løpene brukes i fortrengningsventilasjonssystemet.

Trappe-løpene brukes i fortrengningsventilasjonssystemet.

The stairways are part of the displacement ventilation system.

Fellesområde og kjøkken.

Fellesområde og kjøkken.

Common area and kitchen.

Fra resepsjonen i blokk 4, første etasje. Akustiske bafler sørger for gode lydforhold inne i den eksponerte betongkonstruksjonen.

Fra resepsjonen i blokk 4, første etasje. Akustiske bafler sørger for gode lydforhold inne i den eksponerte betongkonstruksjonen.

Ground floor reception, block 4. Suspended acoustic baffles ensure a good sound environment inside the exposed concrete structure. 

Den nye arkitekturen i de rehabiliterte blokkene kommer først og fremst til uttrykk i interiøret. 

Den nye arkitekturen i de rehabiliterte blokkene kommer først og fremst til uttrykk i interiøret. 

The new architecture of the refurbished blocks is most present in the interior.

Nye akustiske bafler og vegglameller ivaretar lydkrav og opprettholder konstruksjonens varmelagringskapasitet. 

Nye akustiske bafler og vegglameller ivaretar lydkrav og opprettholder konstruksjonens varmelagringskapasitet. 

New acoustic elements are mounted directly to the slab, to retain the thermal capacity of the concrete.

Fra det åpne kontorarealet. Hovedleietaker Asplan Viak har vært en del av Powerhousesamarbeidet.

Fra det åpne kontorarealet. Hovedleietaker Asplan Viak har vært en del av Powerhousesamarbeidet.

Landscape office area. The main tenant, Asplan Viak, has been a partner in the Powerhouse alliance. 

Vindusåpningene er dimensjonert så store som mulig uten at U-verdien av veggen ble for dårlig. 

Vindusåpningene er dimensjonert så store som mulig uten at U-verdien av veggen ble for dårlig. 

Window openings are made as large as possible, given the required U-value of the façade. 

Interiør fra det største møterommet. 

Interiør fra det største møterommet. 

Interior, large meeting room.

Vinduene er dimensjonert for å gi maksimalt dagslys

Vinduene er dimensjonert for å gi maksimalt dagslys

The windows are dimensioned to maximize daylight.

Solcelleanlegget. Etter at de største trærne i parken ble fredet er en del paneler plassert på taket av garasjebygget for maksimal lyseksponering.

Solcelleanlegget. Etter at de største trærne i parken ble fredet er en del paneler plassert på taket av garasjebygget for maksimal lyseksponering.

Solar panels on the roof. Some panels are located on the adjacent garage to maximize exposure.

 
Ospekledning med forkullet overflate.

Ospekledning med forkullet overflate.

Charred aspen panelling.

Blokk 4 sett fra taket av blokk 5. Fasaden på de rehabiliterte blokkene har en vedlikeholdsfri forkullet treoverflate, som har lav bundet energi, i motsetning til glassplatene i de opprinnelige fasadene. 

Blokk 4 sett fra taket av blokk 5. Fasaden på de rehabiliterte blokkene har en vedlikeholdsfri forkullet treoverflate, som har lav bundet energi, i motsetning til glassplatene i de opprinnelige fasadene. 

Block 4 seen from the roof of block 5. The façades of the two Powerhouse blocks have been given a maintenance-free charred surface treatment.

Situasjonsplan for del av Kjørboanlegget. Powerhouse Kjørbo-prosjektet inkluderer bygg 4 og 5.

Situasjonsplan for del av Kjørboanlegget. Powerhouse Kjørbo-prosjektet inkluderer bygg 4 og 5.

Site plan showing part of the Kjørbo office park. The Powerhouse Kjørbo project comprises blocks 4 and 5.

Snitt A-A, gjennom bygg 4 (til høyre) og bygg 5 (til venstre). 

Snitt A-A, gjennom bygg 4 (til høyre) og bygg 5 (til venstre). 

Section A-A through block 4 (right) and block 5 (left). 

Plan første etasje, bygg 4 og 5.1. 	Inngang til bygg 4 og 5, 2. 	Resepsjon, 3. 	Bibliotek, 4. 	Møterom, 5. 	Stillerom, 6. 	Kjøkken, 7. 	Kontorlandskap, 8. 	Cellekontor, 9. 	Kopirom, 10. 	Datasentral, 11.	Garderobe, 12. 	Heis, 13. 	Trapp, åpent opp, 14. 	Rømningsvei

Plan første etasje, bygg 4 og 5.

1. Inngang til bygg 4 og 5, 2. Resepsjon, 3. Bibliotek, 4. Møterom, 5. Stillerom, 6. Kjøkken, 7. Kontorlandskap, 8. Cellekontor, 9. Kopirom, 10. Datasentral, 11. Garderobe, 12. Heis, 13. Trapp, åpent opp, 14. Rømningsvei

Ground floor plan, blocks 4 and 5. 

1. Entrance to blocks 4 and 5, 2. Reception, 3. Library, 4. Meeting room, 5. Quiet room, 6. Kitchen, 7. Open plan offices, 8. Cell offices, 9. Print room, 10. Computer room, 11. Cloakroom, 2. Elevator, 13. Staircase, open, 14. Escape route

Plan 2. etasje. Bygg 5. Planløsningen er senere utviklet til å tilpasses Aktivitetsbasert kontor (ABK). 

Plan 2. etasje. Bygg 5. Planløsningen er senere utviklet til å tilpasses Aktivitetsbasert kontor (ABK). 

First floor plan, block 5. The plan has now been developed to allow activity-based organisation. 

Plan 2. etasje. Bygg 4. 

Plan 2. etasje. Bygg 4. 

First floor plan, block 4.

Gesimsdetalj. 

Gesimsdetalj. 

Parapet detail. 

Sokkeldetalj. 

Sokkeldetalj. 

Detail at base.

Diagram, produksjon av varme fra energibrønner. Energibrønnene i parken forsyner byggene med kjøling om sommeren, og varme om vinteren. 

Diagram, produksjon av varme fra energibrønner. Energibrønnene i parken forsyner byggene med kjøling om sommeren, og varme om vinteren. 

Diagram showing energy wells. The wells in the park provide cooling in the summer, and heating in the winter.

Diagram, ventilasjon. Avtrekk (rødt) og tilluft (blått).

Diagram, ventilasjon. Avtrekk (rødt) og tilluft (blått).

Diagram sing ventilation. Exhaust (red) and intake (blue).

Diagram ventilasjon. Blå piler viser distribusjon av tilluft (kjøling) fra midten av byggene og ut til de kontor-lokalene som har størst varmebelastning. 

Diagram ventilasjon. Blå piler viser distribusjon av tilluft (kjøling) fra midten av byggene og ut til de kontor-lokalene som har størst varmebelastning. 

Diagram showing distribution of cool intake air (blue) from the centre of the block to the hotter areas by the façade.

Diagram, lydabsorberende bølgevegger. 

Diagram, lydabsorberende bølgevegger. 

Diagram showing acoustic wall baffles.

Diagram, lydabsorberende himling. 

Diagram, lydabsorberende himling. 

Diagram showing acoustic ceiling baffles.

Arkitektens beskrivelse

Powerhouse Kjørbo, som ligger i Sandvika utenfor Oslo, åpnet i april 2014 og er Powerhouse-samarbeidets første ferdigstilte prosjekt. 

Kjørboanlegget består av en fredet gård med bygninger fra 17- og 1800-tallet og en kontorpark fra tidlig 1980-tall, opprinnelig fem bygninger tegnet av F.S. Platou Arkitekter AS for Norconsult, senere utvidet. Anlegget ble til slutt overtatt av Entra Eiendom, og hadde fra 2009 politiet i Asker og Bærum som viktigste leietaker.

To av blokkene i Platous anlegg er nå utviklet til Powerhouse Kjørbo. Leietaker Asplan Viak, en av deltakerne i Powerhousesamarbeidet, trengte at begrenset areal, derfor er prosjektet i første omgang avgrenset til to av blokkene. Ved å optimalisere og kombinere kjent teknologi på nye måter er de to kontorbyggene, til sammen 5200 kvm, rehabilitert til plusshus – bygg som produserer mer energi enn de bruker over livsløpet.

Etter rehabiliteringen er byggenes energibehov redusert med ca. 90 prosent. Solcellepanelene på byggenes tak kan produsere mer enn 200 000 kWh per år – det dobbelte av byggenes behov. Energibrønner boret i fjell forsyner byggene med kjøling om sommeren, og fungerer som energikilde for byggenes varmepumpeanlegg om vinteren. En varmepumpe benyttes til opp-varming av varmt tappevann. Energibrønner sørger også for varme til radiatorer og ventilasjonsluft. 

Powerhouse Kjørbo har fått miljøsertifiseringen BREEAM-NOR “Outstanding” for prosjekteringsfasen. Etter det gruppen kjenner til er prosjektet det første rehabiliterte kontorbygget i verden som mottar denne sertifiseringen. 

Utvikling av et godt innemiljø har vært et viktig fokusområde, og alle innvendige arealer er oppgradert til moderne kontorlokaler av høy kvalitet. Ventilasjonsløsninger som kombinerer høy-effektiv varmegjenvinning, særdeles lavt trykkfall og effektiv, behovsstyrt ventilasjon på en måte som minimerer behovet for ventilasjonskanaler, spjeld og tilhørende automatikk for styring, sikrer et godt inneklima med lavest mulig energiforbruk. I fasaden er det brukt brent tre, som beholder bygningenes mørke uttrykk. Dette er et miljøvennlig materiale som er gunstig i forhold til mengden bunden energi. 

Vegger, tak og vinduer har god tetthet og isolasjonsevne. Utvendig solavskjerming og innvendige løsninger, som eksponering av betongen i dekkene, bidrar til redusert behov for kjøling sommerstid. 

Flere faktorer er med på å gjøre dette prosjektet unikt, blant annet eksponert betong, halvering av ventilasjonslufthastighet og bruk av eksisterende sjakter og trapper som ventilasjonskanaler. Elektrisitetsbehovet til belysning er redusert gjennom effektiv utnyttelse av dagslys og bruk av energi-effektive belysnings-systemer, styrt etter behov. 

Snøhetta er en av partnerne i Powerhouse, sammen med entreprenøren Skanska, miljøorganisasjonen ZERO, aluminiumselskapet Hydro, Entra Eiendom, rådgivingsselskapet Asplan Viak og aluminiumsprofilselskapet Sapa. 

English Summary
Powerhouse Kjørbo, Sandvika

Architects: Snøhetta Oslo AS

Powerhouse Kjørbo in Sandvika outside of Oslo opened in April 2014 and is the first finished project of the Powerhouse collaboration. Two office buildings from the early 1980s have been refurbished, reducing their energy use by 90 percent. The solar panels on the roofs can produce more than 200 000 kWh per year – twice the amount needed to operate the buildings. Developing a good indoor environment with low energy consumption has been a priority. Ventilation, insulation and energy-efficient lighting systems are just a few of the features that contributed to Powerhouse Kjørbo receiving a BREEAM Outstanding certification for the design phase.

Powerhouse Kjørbo
Publisert på nett 31. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.