Preikestolen fjellstue

Preikestolen fjellstue

Innovativ bærekraft

Arkitekt:
Helen & Hard AS

Stavanger Turistforening har hatt høye ambisjoner i byggingen av Preikestolen Fjellstue. Prosjektet er gjennomført som en del av Stavanger europeisk kulturhovedstad 2008 og Norwegian Wood, og arkitektene hos Helen & Hard har benyttet anledningen til nybrottsarbeid i arkitektur og bærekraftig materialbruk. 


Den nye Preikestolen Fjellstue med utsikten over Refsvatnet.

Den nye Preikestolen Fjellstue med utsikten over Refsvatnet.

The new Preikestolen Mountain Lodge with the view across Lake Refsvatnet.

Hovedinngangen.

Hovedinngangen.

Main entrance.

Fasade 

Fasade 

Facade

 
Åpningsfasade ved restauranten.

Åpningsfasade ved restauranten.

Facade opening out from the restaurant.

 
Fra baksiden av bygget med trapp fra gjesterommene.

Fra baksiden av bygget med trapp fra gjesterommene.

Back of the building, staircase from the guest rooms.

Byggets bakside mot  den store fjellknausen.

Byggets bakside mot  den store fjellknausen.

Back of the building where it wraps around the big boulder.

Fellesrom over hovedinngangen.

Fellesrom over hovedinngangen.

Common room above the main entrance.

 
Fra restauranten.

Fra restauranten.

From the restaurant. 

 
Fra restauranten, skapdører i flettet spon.

Fra restauranten, skapdører i flettet spon.

From the restaurant. Cupboard doors made with woven timber strips.

 
Korridor utenfor gjesterom.

Korridor utenfor gjesterom.

 Guest wing corridor. 

 
Bad på gjesterom. 

Bad på gjesterom. 

Guest bathroom.

 
Gjesterom.

Gjesterom.

Guest room.

 
Trappen opp til 2. et. i resepsjonen.

Trappen opp til 2. et. i resepsjonen.

Staircase from reception up to the guest rooms.

 
Trappen til 2. et.

Trappen til 2. et.

Staircase.

Situasjonsplan. 

Situasjonsplan. 

Location plan. 

Plan 1. et. med utomhusområde ved inngang.
1. Inngang, 2. Resepsjon, 3. Kafé, 4. Restaurant, 5. Butikk, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Ansatte, 9. Tørkerom, 10. Toaletter, 11. Gjesterom, 12. Konferanserom, 13. Bibliotek/lounge

Plan 1. et. med utomhusområde ved inngang.

1. Inngang, 2. Resepsjon, 3. Kafé, 4. Restaurant, 5. Butikk, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Ansatte, 9. Tørkerom, 10. Toaletter, 11. Gjesterom, 12. Konferanserom, 13. Bibliotek/lounge

Ground floor plan with landscaping.

1. Entrance, 2. Reception, 3. Café, 4. Restaurant, 5. Shop, 6. Kitchen, 7. Scullery, 8. Staff, 9. Drying room, 10. Toilets, 11. Guest room, 12. Conference room, 13. Library/lounge

Plan 2. et.
1. Inngang, 2. Resepsjon, 3. Kafé, 4. Restaurant, 5. Butikk, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Ansatte, 9. Tørkerom, 10. Toaletter, 11. Gjesterom, 12. Konferanserom, 13. Bibliotek/lounge

Plan 2. et.

1. Inngang, 2. Resepsjon, 3. Kafé, 4. Restaurant, 5. Butikk, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Ansatte, 9. Tørkerom, 10. Toaletter, 11. Gjesterom, 12. Konferanserom, 13. Bibliotek/lounge

First floor plan. 

1. Entrance, 2. Reception, 3. Café, 4. Restaurant, 5. Shop, 6. Kitchen, 7. Scullery, 8. Staff, 9. Drying room, 10. Toilets, 11. Guest room, 12. Conference room, 13. Library/lounge

Plan 3. et.1. Inngang, 2. Resepsjon, 3. Kafé, 4. Restaurant, 5. Butikk, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Ansatte, 9. Tørkerom, 10. Toaletter, 11. Gjesterom, 12. Konferanserom, 13. Bibliotek/lounge

Plan 3. et.

1. Inngang, 2. Resepsjon, 3. Kafé, 4. Restaurant, 5. Butikk, 6. Kjøkken, 7. Oppvask, 8. Ansatte, 9. Tørkerom, 10. Toaletter, 11. Gjesterom, 12. Konferanserom, 13. Bibliotek/lounge

Second floor plan. 

1. Entrance, 2. Reception, 3. Café, 4. Restaurant, 5. Shop, 6. Kitchen, 7. Scullery, 8. Staff, 9. Drying room, 10. Toilets, 11. Guest room, 12. Conference room, 13. Library/lounge

Langsnitt av restauranten.

Langsnitt av restauranten.

Long section through the restaurant. 

Tverrsnitt. 

Tverrsnitt. 

Cross section.

Detalj møne. 

Detalj møne. 

Ridge detail. 

Detalj gesims.

Detalj gesims.

Eaves detail.

Detalj himling, restaurant. 

Detalj himling, restaurant. 

Ceiling detail.

Preikestolen fjellstue
Elementtransport Holz 100. Aksonometri av lasteplan. Samlet vekt på dette lasteplanet 23925 kg.

Elementtransport Holz 100. Aksonometri av lasteplan. Samlet vekt på dette lasteplanet 23925 kg.

Transportation of Holz 100 elements. Axonometric of one container load. Total loading weight 23925 kgs.

Ribbeprinsipp. Oppbyggingen av massivtreribbene, med avstivende lag på begge sider for å oppnå ønskede spenn.

Ribbeprinsipp. Oppbyggingen av massivtreribbene, med avstivende lag på begge sider for å oppnå ønskede spenn.

Rib system. The composition of the solid timber ribs, with added layer on each side to give strength for longer span.

Konstruksjonsprinsipp. Aksonometri som viser plasseringenmassivtreskiver og -dekker.

Konstruksjonsprinsipp. Aksonometri som viser plasseringenmassivtreskiver og -dekker.

Structural system. Axonometric showing the placement of solid timber elements.

Fra byggeplassen, håndtering av massivtreelementene.

Fra byggeplassen, håndtering av massivtreelementene.

Handling the timber elements during construction.

 
Detalj, møte tak-vegg-glassfelt

Detalj, møte tak-vegg-glassfelt

Detail, junction roof-wall-glazing

 
Ekspanderende lister til brannsikring gjør det mulig å benytte celluloseisolasjon.

Ekspanderende lister til brannsikring gjør det mulig å benytte celluloseisolasjon.

Expanding fire seal made it possible to use cellulose insulation.

 
Fra Base Camp, tre permanente leire som til sammen har 45 liggeplasser. Trehyttene har plass til tre personer i hver sovehytte. I tillegg er det en fjelleir og en vannleir, hver med 15 hengekøyer.

Fra Base Camp, tre permanente leire som til sammen har 45 liggeplasser. Trehyttene har plass til tre personer i hver sovehytte. I tillegg er det en fjelleir og en vannleir, hver med 15 hengekøyer.

From Base Camp, three wilderness sleeping areas. Treehouses, a cliff shelter with with hammocks and a lakeside retreat.

Fra Base Camp, tre permanente leire som til sammen har 45 liggeplasser. Trehyttene har plass til tre personer i hver sovehytte. I tillegg er det en fjelleir og en vannleir, hver med 15 hengekøyer.

Fra Base Camp, tre permanente leire som til sammen har 45 liggeplasser. Trehyttene har plass til tre personer i hver sovehytte. I tillegg er det en fjelleir og en vannleir, hver med 15 hengekøyer.

From Base Camp, three wilderness sleeping areas. Treehouses, a cliff shelter with with hammocks and a lakeside retreat.

Arkitektens beskrivelse

Norwegian Wood-prosjektet var en viktig del av Stavanger 2008. Norwegian Wood ble organisert av NAL Ecobox og Stavanger kommune, og hadde som mål å realisere 15 forbilledlige prosjekter i Stavangerområdet. Prosjektene måtte oppfylle fire hovedkriterier:

  • Innovativ bruk av tre
  • Miljøvennlig materialbruk
  • Lavt energiforbruk
  • Universell utforming

Preikestolen Fjellstue ble tatt inn som Norwegian Wood-prosjekt i 2005.

Oppdraget

Stavanger Turistforening (STF) hadde lenge lekt med tanken om et nytt bygg som kunne betjene den stadig økende turiststrømmen til Preikestolen: 120 000 besøkende i 2007, fra mer enn 30 ulike nasjonaliteter.

«Stavanger turistforening ønsket å beholde noe av den nøkternheten som preger norske fjellstuer. I tillegg hadde de høye ambisjoner i forhold til tilgjengelighet og energi- og miljøhensyn.»

Det lå allerede en turisthytte på stedet, bygget i 1949, men den var blitt for liten. Mange turister er dessuten ikke vant med nøkterne kår, som køyesenger og delt bad på gangen. STF ønsket å gi et nytt tilbud, men ville samtidig beholde noe av den nøkternheten som preger norske fjellstuer. De hadde høye ambisjoner i forhold til tilgjengelighet, energi- og miljøhensyn. I 2004 lanserte de en lokal arkitektkonkurranse, som Helen & Hard vant.

Massivtrekonstruksjonen

Prosjektet er bygget opp rundt et todelt konsept, basert på forholdet til landskapet og konstruksjonens oppbygning og muligheter.

Volumet er utformet med utgangspunkt i landskapsdrag og terrengformasjoner. Det er lagt rundt en fjellknaus, og høyder og takhelninger er avpasset og avstemt mot steile fjellsider i nordøst og slakere åser i vest. Hovedkonstruksjonen består av 15 doble massivtreribber som er plassert med 2,8 m mellomrom og skåret til for å danne fellesrommene i 1. etasje. Ribbene deler gjesterommene og gir intime sitteplasser langs fasaden i restauranten.

«Hele konstruksjonen er detaljert slik at de tykke treveggene er diffusjonsåpne. Alle materialer er gift- og emisjonsfrie.»

De prefabrikkerte massivtreelementene fra Holz100 tilvirkes uten lim, og består av 5-7 lag med planker som er lagt i ulike retninger og plugget sammen med uttørkede bøkedybler. Når dyblene tar til seg fuktighet sveller de opp, og låser stabelen til en stiv skive. Samvirket mellom trelagene skjer kun gjennom pluggene. I Preikestolen Fjellstue er systemets grenser tøyet til det ytterste, både i en kompleks geometri og i spennvidder på opp til 7,5 m. 

De statiske beregningene var svært omfattende og tok over et år. Et normalt Holz100-element består av vekselvis horisontale, vertikale og diagonale lag. De diagonale lagene ligger alltid i midten og sørger for stabilitet. For å oppnå de ønskede spennene, måtte det her etableres en statisk stiv forbindelse mellom to «søyleelementer» og et «bjelkeelement». Løsningen ble å skreddersy en type «vrengt» element, hvor doble diagonale lag ligger ytterst på hver side. Disse er montert på stedet, slik at de også binder sammen to elementer som er stablet over hverandre. Løsningen gir forsterkede statiske egenskaper og er en synliggjøring av massivtreelementenes oppbygning og konstruktive logikk.

Dekker, vegger og tak

I soveromsdelen er det hengt dekker mellom skivene. Skivene er doble for å få en optimal lydisolering mellom rommene. Baderommene er konstruert med tre glassvegger og en trevegg. Alle installasjonsveggene er like. Alle tekniske fag kunne jobbe åpent på massivtreveggen, og installasjonene ble innkledd i glass etterpå.

Hele konstruksjonen er detaljert slik at de tykke treveggene er diffusjonsåpne. Massivtreets hygroskopiske egenskaper gjør at man unngår dampsperrer, og vind- og vanntetting er løst med voksede trfiberplater. Det er lagt 200 mm isolasjon utenpå de 250 mm tykke massivtreelementene, slik at den totale veggtykkelsen nærmer seg 600 mm. Det så først ut til ikke å være mulig å benytte celluloseisolasjon på grunn av faren for brannspredning, men ekspanderende brannforseglingslister er lagt inn for å hindre brann i å spre seg under trekledningen. Vinduene har en U-verdi på 0,7. 

Byggetekninsk har saltakene et dobbelt underlag med luftsirkulasjon, og ventilasjonsåpninger i toppen og langs alle knekklinjer. I tillegg er det, i de flateste takpartiene, lagt et ekstra metalltakssjikt mellom trefiberplate og bordtak. Bygget er kledt utveldig med malmfuru, behandlet med jernvitriol. 

Alle materialer er gift- og emisjonsfrie. Oppvarming skjer via vannslynger i skifergulvet, som henter varme fra en varmepumpe i Refsvatnet. 

Interiøret

Lokal byggeskikk og håndverkstradisjoner har vært utgangspunkt for utforming og valg av interiørelementer. Sponfletting anvendes på skapfronter og skillevegger mot restauranten, stråtapet i himling benyttes som del av et lydabsorberende sjikt, stoler og benker lages av en tidligere skiprodusent, og møbeltrekk er spesiallaget på et lokalt veveri.

English Summary
Preikestolen mountain lodge

Architects: Arkitektfirma Helen & Hard AS

The Preikestolen mountain lodge is one of the 15 projects in the 2008 Norwegian Wood initiative, which was aimed at promoting an innovative and environmentally responsible use of timber and energy. The lodge is a result of a competition launched by Stavanger Tourist Association in 2004 to increase the accommodation capacity at this popular tourist site.

The project is based on the relation to the landscape and the possibilities of the structural system. The main structure is a row of solid timber elements, cut to allow for the formation of large spaces at ground floor level, and reinforced on each side with diagonal boarding. The elements are constructed entirely without chemical fastenings. The bathrooms are constructed with three glazed walls and one timber wall. All installations are identical, mounted directly on the timber elements.

The structure includes no moisture-resistant membranes, due to the hygroscopic nature of the thick timber elements, which are clad externally with waxed timber-based sheets and heartwood pine panelling. A system of expanding fire seals allows the use of cellulose-based insulation. The flattest parts of the thoroughly ventilated roof include a metal sheet layer beneath the boarding. 

Preikestolen fjellstue
Publisert på nett 16. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.