Sydgående rasteplass. Arkitekt: Løvseth + partner. Landskapsarkitekt: COWI.  Foto: Tomasz Majewski
Foto: Tomasz Majewski

Rasteplasser Strandlykkja

Oppkvikkere langs veien

Rasteplassene ved Strandlykkja og de mange andre installasjonene langs veien skal holde bilistene våkne på E6-strekningen fra Gardermoen til Biri.


Sydgående rasteplass. 

Sydgående rasteplass. 

Southgoing rest stop.

Sydgående rasteplass med fortau av prefabrikkerte betongelementer.

Sydgående rasteplass med fortau av prefabrikkerte betongelementer.

Southgoing rest stop with a plateau of precast concrete slabs.

Fra sydgående rasteplass. Billedhogger Knut Wold har gjort om fem sprengsteinsblokker til sitteplasser. 

Fra sydgående rasteplass. Billedhogger Knut Wold har gjort om fem sprengsteinsblokker til sitteplasser. 

From the south-going rest stop. Sculptor Knut Wold has made seats out of five local stone blocks.

Fra sydgående rasteplass. Toalettbygget.

Fra sydgående rasteplass. Toalettbygget.

From the south-going rest stop. The toilet building.

 
Toalettet med uforstyrret utsikt over Mjøsa. 

Toalettet med uforstyrret utsikt over Mjøsa. 

Toilet with an undisturbed view of Lake Mjøsa.

 
Sydgående rasteplass med sitteamfier. 

Sydgående rasteplass med sitteamfier. 

Southgoing rest stop with amphitheatre seating.

Toalettbygg på rasteplassen for nordgående retning.

Toalettbygg på rasteplassen for nordgående retning.

Toilet at the north-going rest stop.

Nordgående rasteplass, med Knut Wolds installasjon av to traktorseter og et traktorratt.

Nordgående rasteplass, med Knut Wolds installasjon av to traktorseter og et traktorratt.

North-going rest stop, with artist Knut Wold’s installation of a tractor steering wheel and two tractor seats.

Fra nordgående rasteplass. Skjermende sittemøbler med utsikt til Mjøsa.

Fra nordgående rasteplass. Skjermende sittemøbler med utsikt til Mjøsa.

From the northgoing rest stop. Seating with a view of Lake Mjøsa. 

Fra nordgående rasteplass. Skjermende sittemøbler med utsikt til Mjøsa.

Fra nordgående rasteplass. Skjermende sittemøbler med utsikt til Mjøsa.

From the northgoing rest stop. Seating with a view of Lake Mjøsa. 

Fra nordgående rasteplass. Knut Wolds installasjon av traktorseter og et traktorratt, som fungerer som bord og krakker. 

Fra nordgående rasteplass. Knut Wolds installasjon av traktorseter og et traktorratt, som fungerer som bord og krakker. 

From the northgoing rest stop. Knut Wold’s installation of tractor parts, reused as table and seating.

Avkjøringen ut av nordgående rasteplass.

Avkjøringen ut av nordgående rasteplass.

Exit from north-going rest stop.

Lysmaster i tre, sydgående rasteplass.

Lysmaster i tre, sydgående rasteplass.

Timber lighting masts on the southgoing rest stop.

 
Lysmastene har datastyrte LED-lys som spiller i ulike farger. 

Lysmastene har datastyrte LED-lys som spiller i ulike farger. 

The masts have computer-controlled LED lights that play in different colours.

 
Sydgående rasteplass.

Sydgående rasteplass.

Southgoing rest stop.

 
Fra sydgående rasteplass. Lysmastene med datastyrte LED-armaturer.

Fra sydgående rasteplass. Lysmastene med datastyrte LED-armaturer.

From the south-going rest stop. Lighting masts. 

Plan over rasteplass, sydgående retning på E6. 

Plan over rasteplass, sydgående retning på E6. 

Plan of rest stop in the southerly direction on the E6 road. 

Perspektiv fra 3D-modell og plan over rasteplassene på Strandlykkja. 1. Rasteplass for sydgående retning. 2. Rasteplass for nordgående retning. 3. Jernbane. 4. E6. 5. Tekniske bygg.

Perspektiv fra 3D-modell og plan over rasteplassene på Strandlykkja. 1. Rasteplass for sydgående retning. 2. Rasteplass for nordgående retning. 3. Jernbane. 4. E6. 5. Tekniske bygg.

Perspective from 3D-model and plan of the Strandlykkja rest stops. 1. Southgoing rest stop. 2. Northgoing rest stop. 3. Railway. 4. E6. 5. Technical services.

3D-modell av toalettbyggets konstruksjon og fundament.

3D-modell av toalettbyggets konstruksjon og fundament.

3D model of the structure and foundations of the toilet building.

Plan av toalettbygg med servicerom, på sydgående rasteplass. 

Plan av toalettbygg med servicerom, på sydgående rasteplass. 

Plan of toilet building on southgoing rest stop.

Arkitektens beskrivelse

De to rasteplassene ved Strandlykkja er en del av motorvegprosjektet E6 fra Gardermoen til Biri, en strekning på 10 mil. Vegvesenets prosjektledelse har i særlig grad fokusert på å bygge en vakker veg, og det strategiske virkemidlet har vært en mer konkret formingsveileder enn det som er vanlig for vegprosjekter. Ett av basispremissene har vært å gi de kjørende visuelle oppkvikkere hvert tredje minutt, for å motvirke at bilistene blir sløve og søvnige. Langs motorvegen er det derfor med jevne mellomrom sørget for utsikt til vakre landskap, iøynefallende bruer samt forseggjorte servicebygg og støyskjermer. Deler av strekningen har vært definert som et FOU-prosjekt for å prøve ut ny teknologi, som LED-belysning plassert på autovernet til erstatning for energikrevende, tradisjonelle lysmaster.  Vegutstyr og mange konstruksjoner er i rusttregt stål, blant annet for å være tilpasset naturens farger og for å unngå miljøskadelig galvanisering. 

Strandlykkja

Rasteplassen nærmest Mjøsa ligger på et smalt platå i den bratte skråningen mot innsjøen. Platået har store parkeringsflater, som er oppdelt av vegetasjonsfelt og bevart svaberg. Vegføringer og parkeringsarealer er gitt av trafikktekniske premisser og utformet av trafikkplanleggere i samarbeid med landskapsarkitekten. 

“Ett av basispremissene har vært å gi de kjørende visuelle oppkvikkere hvert tredje minutt.”

På brinken mot Mjøsa er det et 100 meter langt fortau i prefabrikkerte betongelementer. I skråningen inntil fortauet er det tre betongamfier for opphold og utsikt. Fortauet leder til en hage i sør, der det er utplassert spesial-designede trebenker i eik og polykarbonat. På fortauet er det plassert fem sprengsteinsblokker fra vegbyggingen, som billedhogger Knut Wold har omgjort til skulpturer og sittemøbler. Det røde toalettbygget inntil fortauet er plassens fokus, med ekspressiv arkitektur og Ferrarirød farge. Også nattestid er bygget synlig der det ligger badet i rødt lys. 

Mellom motorvegen og raste-plassen er det en skjermende, gresskledd støyvoll. Integrert i vollen er det plassert høye lysmaster i tre med datastyrte lysarmaturer, som både gir generell belysing og skiftende farge-effekter.

Den andre rasteplassen ligger i lia på motsatt side av motorvegen, og er formet over samme lest. Også her er det lagt hovedvekt på å dempe støy fra motorveien. På denne plassen har Knut Wold laget en installasjon av traktor-seter og et traktorratt som fungerer som bord og krakker. På siden av plassen kan man oppleve bruset fra bekken, og det er jobbet mye med å ta vare på eksisterende skogsbunn og furutrær.

“Vegføringer og parkeringsarealer er gitt av trafikktekniske premisser.”

Rasteplassenes toalettbygg har en fasettert geometri basert på trekanter, som gjenfinnes i enklere form i to andre servicebygninger på vegstrekningen, i flere av bruene langs motorveien og i trebenkene på rasteplassen. Byggenes bærekonstruksjon er stålrør, og fasade og innervegger er kledd med lakkerte Steniplater. Den Ferrarirøde fargen er også anvendt i flere av byggene på vegstrekningen, likeså rusttregt stål og kreosotbehandlet treverk. 

English Summary
E6, rest stops at Strandlykkja

Architects: Løvseth + Partner AS, landscape architects: COWI AS

The two rest stops at Strandlykkja are part of the project for the E6 motorway from Gardermoen to Biri. One of the design aims has been to give drivers a visual pick-me-up every three minutes, in the form of views, bridges, service buildings or other installations. Part of the stretch has also been a research project using LED lights instead of the conventional energy-intensive motorway lighting. Many of the installations are in corrosion retarding steel, to avoid galvanisation and blend in with the colours of the landscape. 

The rest stops include seating with a view of Lake Mjøsa, grass banks for acoustic separation, expressive red toilet buildings, computer controlled LED lighting masts and rocks sculpted by artist Knut Wold.

Rasteplasser Strandlykkja
Publisert på nett 02. mai 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.