Rykkinn, Bærum

Arkitekt: Selvaagbygg AS

Utbyggingen av Rykkinn innebar en del nye elementer innen boligbygging. Ideen var at det ikke skulle være tungt trafikkerte veier der innbyggerne bodde. Området ble derfor konstruert med en ringvei rundt hele boligfeltet – med bare mindre stikkveier som blindveier inn til boligene. Samtlige leiligheter fikk lukket garasjeplass eller egen parkeringsplass under bakken. Store sentrale parkeringsplasser skulle ta imot besøkende biler slik at selve boområdet ble bilfritt og trafikksikkert. Det ble også lagt vekt på å sikre store grøntarealer mellom boligene, slik at Rykkinn fremstår som langt grønnere og mer luftig enn mange senere boligfelt som ble bygget ut på 1980- og 90-tallet.

Rykkinn, Bærum
Rykkinn, Bærum
Rykkinn, Bærum
1
Rykkinn, Bærum
Rykkinn, Bærum
2
Rykkinn, Bærum
Publisert på nett 22. februar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 1975. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.