Servicebygg Akkarvikodden.

Servicebygg Akkarvikodden

Nasjonale turistveger / Servicebygg Akkarvikodden, Lofoten

Arkitekt:
Manthey Kula AS

Prosjektet ligger i Moskenes, langs Nasjonal Turistveg Lofoten, i tilslutning til rasteplassen på Akkarvikodden som er tegnet av landskapsarkitekt Inge Dahlmann/Landskapsfabrikken. Servicebygningen skulle erstatte det gamle toalettet på plassen, som en orkan hadde løftet vekk fra fundamentet. Tomten er unik. Veien går langs et smalt platå mellom havet og fjellene. Ved rasteplassen utvider platået seg, og man opplever et tydelig landskapsrom. Utsikten mot horisonten er storslagen.


Servicebygg Akkarvikodden. Bygget forholder seg til himmelen, ikke til landskapet.

Servicebygg Akkarvikodden. Bygget forholder seg til himmelen, ikke til landskapet.

Service building, Akkarvikodden. The building relates to the sky, not to the terrain.

Servicebygg Akkarvikodden.

Servicebygg Akkarvikodden.

Service building, Akkarvikodden.

 
Interiør.

Interiør.

Interior.

 
Interiør.

Interiør.

Interior.

Plan.

Plan.

Plan.

Snitt.

Snitt.

Section.

Snitt sett mot installasjonsvegg. 

Snitt sett mot installasjonsvegg. 

Section, view towards the installation wall.

Detalj av hull med rist. 

Detalj av hull med rist. 

Detail of vent hole in external wall.

 
Det ferdige hullet.

Det ferdige hullet.

The finished vent.

Stålkonstruksjonen under produksjon hos en lokal skipsindustri. 

Stålkonstruksjonen under produksjon hos en lokal skipsindustri. 

The steel structure under construction in a local shipbuilding workshop.

Montering av det prefabrikerte bygget, som er produsert av lokal skipsindustri. 

Montering av det prefabrikerte bygget, som er produsert av lokal skipsindustri. 

Erection of the prefabricated building, which is produced by local ship building industry.

Skissen.

Skissen.

Arkitektens beskrivelse

Prosjektet ligger i Moskenes, langs Nasjonal Turistveg Lofoten, i tilslutning til rasteplassen på Akkarvikodden som er tegnet av landskapsarkitekt Inge Dahlmann/Landskapsfabrikken. Servicebygningen skulle erstatte det gamle toalettet på plassen, som en orkan hadde løftet vekk fra fundamentet. Tomten er unik. Veien går langs et smalt platå mellom havet og fjellene. Ved rasteplassen utvider platået seg, og man opplever et tydelig landskapsrom. Utsikten mot horisonten er storslagen.

Konstruksjon og materialbruk

Det var to intensjoner bak utformingen av bygningen. Den ene var å lage et tungt og godt fundamentert hus, den andre var å lage et toalettrom som forholdt seg til himmelen og ikke til landskapet. Toalettet skulle kun være åpent i sommersesongen og behøvde derfor ikke være isolert. Opprinnelig var bygningen tenkt i betong, men ønsket om å utvikle en konstruksjon som kunne lages av lokal skipsindustri ledet til et helsveiset hus der de 10 og 12 mm tykke vegg- og takflatene i cortenstål er bærende konstruksjoner. Stålkonstruksjonen ble produsert og prøvemontert i sveisehallen før den ble demontert og fraktet stykkevis til byggeplassen. Der ble den boltet til betongfundamentet og til innvendige betongskiver som stiver av bygningen. Ut- og innvendige flenser stiver av stålkonstruksjonen. Flensene holder også på plass glasset i lysåpningene og glassplater som forer deler av toalettrommene for å unngå at besøkende skal få rustflekker på klærne. En glassplate i taket i det lille toalettrommet gjør det mulig å se refleksjonen av horisonten. Dørene er bygget i syrefast stål. Rustfritt sanitærutstyr og lamper i sandblåst glass er integrert i betongveggene. 

Bygningen er universelt tilgjengelig.

English Summary
Service building, Akkarvikodden, Lofoten islands

Architects: manthey kula

The building replaces a toilet that was lifted off its foundations by a hurricane. The new building needed to be heavy and well anchored. Initial plans for a concrete structure were scrapped to allow local shipbuilding industry to make the building from 10 and 12 mm sheet corten steel. The facility is for summer use only and not insulated. The building is universally accessible.

Servicebygg Akkarvikodden
Publisert på nett 31. januar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.