Det åtte meter lange bordet danner et naturlig samlingssted. Det har plass til alle, alene eller sammen. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Sølvberget bibliotek, Stavanger

Byens dagligstue

Stavanger har fått en ny møteplass. KAP har åpnet første etasje av Lund & Slaattos strukturalistiske praktverk for byborgere i alle aldre – biblioteket er blitt en forlengelse av gaten.


Det åtte meter lange bordet danner et naturlig samlingssted. Det har plass til alle, alene eller sammen. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Det åtte meter lange bordet danner et naturlig samlingssted. Det har plass til alle, alene eller sammen.

The eight metre long table has room for everyone.

Resepsjonen er en del av gaten. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Resepsjonen er en del av gaten.

The library reception and checkout desk is part of the street.

Utformingen av benkene er inspirert av ungdomsgjenger som “ligger i en haug”, men fungerer fint for langt flere.  Foto: Ivan Brodey

Utformingen av benkene er inspirert av ungdomsgjenger som “ligger i en haug”, men fungerer fint for langt flere. 

The benches were designed with lounging teenagers in mind, but work just fine for a lot of different users.

Foto: Ivan Brodey
Sølvberget bibliotek. Foto: Ivan Brodey

Sølvberget bibliotek.

Sølvberget library.

Foto: Ivan Brodey
 
Fra “den nye gaten”. Et stort mykt teppe inviterer til kroppslig utfoldelse for store og små. Teppet er laget av Ledaal Teppeveveri, en lokal bedrift som bl.a. har levert tepper til Nidarosdomen.  Foto: Ivan Brodey

Fra “den nye gaten”. Et stort mykt teppe inviterer til kroppslig utfoldelse for store og små. Teppet er laget av Ledaal Teppeveveri, en lokal bedrift som bl.a. har levert tepper til Nidarosdomen. 

The new “street”, where a carpeted area encourages physical activity.

Foto: Ivan Brodey
Hovedgaten gjennom Sølvberget kulturhus. Foto: Ivan Brodey

Hovedgaten gjennom Sølvberget kulturhus.

Main street through Sølvberget Cultural Centre.

Foto: Ivan Brodey
Plandiagrammer som viser adkomst og forskjellge soner i 1. etasje. Foto: KAP
Foto: KAP

Plandiagrammer som viser adkomst og forskjellge soner i 1. etasje.

Plan diagrams showing the access and the different zones on the ground floor.

Plan 1. etasje, med det nye biblioteket. 1. Gata, 2. Puls – aktualitet og nyhetssone, 3. Aktuelt, 4. Aviser, 5. Nyheter, 6. Gråsonen, 7. Galleri – fordypning, 8. Arena for arrangementer, 9. Mosen, 10. Bokøyer,11. Tidsskrifter, 12. Infopunkt, 13.   Oppslagsvegg, 14. Bokheis, 15. Infoskjermer, 16. Innlevering, 17. Lyttestasjon, 18. Barnehule, 19. Stillerom, 20. Trapp til bibliotekets etasjer, 21. Kafé, 22. Bokhyller, 23. Lounge, 24.    Kiosk, 25. Kino-kiosk, 26. Heis, 27. Parkering for barnevogn. Foto: KAP

Plan 1. etasje, med det nye biblioteket. 1. Gata, 2. Puls – aktualitet og nyhetssone, 3. Aktuelt, 4. Aviser, 5. Nyheter, 6. Gråsonen, 7. Galleri – fordypning, 8. Arena for arrangementer, 9. Mosen, 10. Bokøyer,11. Tidsskrifter, 12. Infopunkt, 13.   Oppslagsvegg, 14. Bokheis, 15. Infoskjermer, 16. Innlevering, 17. Lyttestasjon, 18. Barnehule, 19. Stillerom, 20. Trapp til bibliotekets etasjer, 21. Kafé, 22. Bokhyller, 23. Lounge, 24.    Kiosk, 25. Kino-kiosk, 26. Heis, 27. Parkering for 
barnevogn.

Ground floor plan with the new library interior. 1. The street, 2. Pulse – news zone, 3. Current affairs, 4. Newspapers, 5. News, 6. Grey zone, 7. Gallery – study area, 8. Arena for events, 9. The moss, 10. Book islands, 11. Magazines, 12. Info point, 13. Noticeboard, 14. Book lift, 15. Info screens, 16. Book drop, 17. Listening station, 18. Childrens’ cave, 19. Quiet zone, 20. Stairs, 21. Café, 22. Bookshelves, 23. Lounge, 24. News agent, 25. Snack bar, 26. Elevator, 27. Parking for
prams.

Foto: KAP
Perspektiv. Målet var å kople biblioteket både til resten av huset og til byen. Foto: KAP

Perspektiv. Målet var å kople biblioteket både til resten av huset og til byen.

Perspective. The aim of the project was to connect the library to the rest of the building as well as to the street.

Foto: KAP
Illustrasjoner og materialpalett for et utvalg av plassbygde møbler. Foto: KAP
Foto: KAP

Illustrasjoner og materialpalett for et utvalg av plassbygde møbler.

Illustrations and material samples for a selection of the built-in furniture.

Plan og snitt for bokøy. Bokøyene har stadig skiftende tematisk innhold og tilbyr sittemuligheter. Slik inviterer de til tilfeldige møter mellom ­besøkende med samme interesser. Lys i møblenes sokkel skal bidra til å strekke det relativt lave rommet ut. Foto: KAP
Foto: KAP

Plan og snitt for bokøy. Bokøyene har stadig skiftende tematisk innhold og tilbyr sittemuligheter. Slik inviterer de til tilfeldige møter mellom ­besøkende med samme interesser. Lys i møblenes sokkel skal bidra til å strekke det relativt lave rommet ut.

Plan and section of “book island”. The book islands showcase different themes and include seating, encouraging meetings of people who share the same interests. The low light in the base give emphasis in the space, which has a relatively low ceiling height.

Arkitektens beskrivelse

Prosjektet er et vinnerforslag i en invitert arkitektkonkurranse om rehabilitering av 1. etasje i Kulturhuset Sølvberget. Mottoet for vårt prosjekt var ”Byens Dagligstue”. Målet var todelt: å åpne huset for omgivelsene og kople det bedre på byen, og å åpne biblioteket inn mot resten av huset. Biblioteket skulle tilby en generøs lobby som inviterer den forbipasserende inn. Utformingen skulle være som en stue, der alle følte seg hjemme. Prosjektet skulle både senke terskelen for bruk og gi de besøkende nye attraksjoner. 

Utfordringen var å formgi rom som kunne hjelpe biblioteket med skiftet fra papirbaserte samlinger til digitale medier. Det handlet ikke kun om å møte den teknologiske utviklingen, men om å forholde seg til bibliotekets rolleskifte fra forvalter av informasjon og kultur til aktiv formidler og redaktør. De romlige løsningene skulle levendegjøre et stadig skiftende program og åpne for varierte formidlingsverktøy.

“Besøkstallet steg betraktelig, fra 740 000 til over 1,2 millioner i året.”

Biblioteket er en av få ikke-kommersielle møteplasser i byen. I Stavanger har biblioteket inntatt en aktiv posisjon. Det er strategisk lokalisert sammen med kinoen midt i sentrumskjernen. Samlokaliseringen gir synergier og besøkspotensiale også på kveldstid. Biblioteket satser omfattende på formidling, og doblet antallet årlige arrangementer til over 500 gjennom ombyggingen. Besøkstallet steg også betraktelig, fra 740 000 til over 1,2 millioner i året.

Sølvberget kulturhus er tegnet av Lund og Slaatto og stod ferdig i 1987. Bygget er sentralt i kontorets strukturalistiske periode, og har absolutt tålt tidens tann. Arkitektonisk formspråk og materialitet er tett sammenvevd.

Bygget er organisert rundt et romlig grid, der ortogonale akser danner sirkulasjonslinjene. Hovedaksen kommer inn fra Arneager-­torget og går gjennom bygget. Kinoen ligger på den ene siden og biblioteket på den andre. Vårt konsept var å hente frem en glemt akse som lå vinkelrett på hovedaksen; den nye gata, som er gjennomgående og knytter de ulike bibliotekssonene sammen med hovedaksen.

Interiøret i den nye biblioteks­etasjen er også preget av åpenhet. Etasjen er uten skillevegger eller tyverisikringsalarmer. Det store rommet er utformet med ulike, overlappende soner; hver med en egen karakter og appell til ulike brukere. Et tjukt teppe på gulvet gir boltreplass for de nest minste, en tjukkas er base for de små og ammende, en hule er bokrede for de litt større, organiske benker inviterer til ungdomskroppslighet, presise benker er trygge for den vanlige bruker, bokøyer kan regissere tilfeldige møter en-til-en og et åtte meter langt lesebord gir mulighet for gruppesamlinger eller for å være alene sammen. Møblene henter inspirasjon fra byggets formspråk og materialpalett.

English Summary

Sølvberget Library, Stavanger
Architects: KAP. Existing building by Lund & Slaatto, 1987.

The refurbishment of the public library in the heart of Stavanger’s old town follows a design competition, won by local architects KAP with a project entitled “A Living Room for the City”. The aim was to open the library to the rest of the building and to the surrounding streets, and to embody the changing status of the library from a distributor of knowledge to an ­active editor and communicator. The new library is an active meeting place, and the adjacent ­cinema and other attractions ­means activity around the clock.

The original structuralist building is arranged on a strict grid, with a main axis stretching from the front square to the back street. The library re-establishes a new cross-axis, opening to the public areas without walls, barriers or checkpoints.

Sølvberget bibliotek, Stavanger
Publisert på nett 17. august 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.