Hytta er lagt på en ellers ubrukelig del av tomta. I gloven blir det etterhvert en eng.  Foto: Knut Hjeltnes
Foto: Knut Hjeltnes

Sommerhytte Hansen/Lindstad

Form follows footing

Hytta på Hvaler for to familier er planlagt fra gesimsen og ned, og punktfundamentert rett i granitten.


 
Sommerhytte Hansen/Lindstad, Hvaler.  Foto: Knut Hjeltnes

Sommerhytte Hansen/Lindstad, Hvaler. 

Summer house Hansen/Lindstad, Hvaler. 

Foto: Knut Hjeltnes
Hytta er nøye plassert for å få riktig orientering av uterommene. Foto: ​Hans Petter Smeby​

Hytta er nøye plassert for å få riktig orientering av uterommene.

The house is precisely located to get the right orientation of all the outdoor spaces.

Foto: ​Hans Petter Smeby​
Plan 1. etasje og fasader.

Plan 1. etasje og fasader.

Ground floor plan and facades.

Plan underetasje og terrengsnitt i alle fire himmelretninger. 

Plan underetasje og terrengsnitt i alle fire himmelretninger. 

Lower level plan with sections in all compass directions.

 
Fra utestuen.  Foto: Hans Petter Smeby

Fra utestuen. 

Outdoor living room.

Foto: Hans Petter Smeby
Fra utestuen sett inn i huset. Foto: ​Hans Petter Smeby​

Fra utestuen sett inn i huset.

View in from the outdoor living room,

Foto: ​Hans Petter Smeby​
Hovedbæresystemet er vanlig skurlast, eksponert innvendig. Foto: Hans Petter Smeby

Hovedbæresystemet er vanlig skurlast, eksponert innvendig.

The main structure is standard dimension timbers, exposed internally.

Foto: Hans Petter Smeby
 
Kjøkken og spisebord. Foto: Hans Petter Smeby

Kjøkken og spisebord.

Kitchen and dining table.

Foto: Hans Petter Smeby
Hytta er planlagt fra gesimsen og ned.  Foto: Knut Hjeltnes

Hytta er planlagt fra gesimsen og ned. 

Model. The house is planned from eaves level down.

Foto: Knut Hjeltnes
Fra den veldig presise oppmålingen av tomten. Foto: Knut Hjeltnes

Fra den veldig presise oppmålingen av tomten.

From the very precise survey of the site. 

Foto: Knut Hjeltnes
Bærekonstruksjonen består av 57 stolper som er fundamentert rett i granitten, uten å sprenge. Foto: Lars Damhaug

Bærekonstruksjonen består av 57 stolper som er fundamentert rett i granitten, uten å sprenge.

The main structure consists of 57 posts, all fixed to the granite boulders, without blasting.

Foto: Lars Damhaug
Fasadestudier.

Fasadestudier.

Facade studies.

 
Detalj av fasaden. Foto: Hans Petter Smeby

Detalj av fasaden.

Facade detail.

Foto: Hans Petter Smeby
Hytta er lagt på en ellers ubrukelig del av tomta. I gloven blir det etterhvert en eng.  Foto: Knut Hjeltnes

Hytta er lagt på en ellers ubrukelig del av tomta. I gloven blir det etterhvert en eng. 

The house is located on an otherwise unuseable part of the site.

Foto: Knut Hjeltnes
Arkitektens beskrivelse

Hytta ligger på en regulert tomt i strandsonen på Nordre Sandøy på Hvaler. Tomta har svært kompleks mikrotopografi, og for slike tomter har Hvaler kommune strenge føringer for maks bruksareal (70 kvm), maks gesimshøyde (seks meter), maks fasadelengde (ti meter) og maks terrasseareal (30 kvm). I tillegg ligger tomta på en øy med vanskelige transportforhold.

Hytta er plassert på tomtas minst brukbare sted og fungerer som et bindeledd mellom gloven mot nord og den flate fjellryggen mot sør. Tomta er bevart helt urørt, mens gloven naturlig vil utvikles til en kultivert eng over tid.

For å kunne planlegge hyttas plassering og utforming med tilstrekkelig nøyaktighet ble topografien målt inn med 20 cm ekvidistanse. Hyttas nøyaktige posisjon og organisering er et resultat av utallige finjusteringer. Den måtte knytte seg til viktige topografiske holdepunkter, få riktig orientering av uterommene, ha sjøutsikt, gi le og samtidig forholde seg til de strenge reguleringsbegrensningene. I tillegg var det et ønske om at to familier skulle kunne bebo hytta med en viss grad av uavhengighet, til tross for hyttas beskjedne størrelse. Løsningen ble en kvadratisk plan, planlagt fra gesimsen og ned. 

Hytta har ytre mål 10m x 10m, med to uterom integrert i kvadratet. Det ene uterommet er overdekket inngang og kveldsterrasse, mens det andre atriet har utekjøkken og knytter hytta til ryggen ut mot Gravningsund og sjøutsikten. Hytta er todelt, med oppholdsrom, soverom, bad og skrivestue i den ene delen og to gjesterom i en egen separat fløy. Snittet har større og mindre sprang for å tilpasses terrenget, noe som gir innvendige romhøyder på mellom 3,73 meter og 1,89 meter. Under hytta er det teknisk rom og diverse mindre lagerrom og -steder.

Hyttas hovedbæresystem er limtrestolper og -bjelker. De 57 stolpene er fundamentert med rundstål boret rett ned i granitten. Ingenting er sprengt. Sekundærbæringen er vanlig skurlast, hvor takbjelkene hele tiden har samme dimensjon, men ulik senteravstand alt etter spennvidden. Inn­vendige vegger og innredning er av poppelkryssfinér, mens gulvene er av hard, senvokst gran fra Begna. Kjøkkenbenkene er i Kebony. Badet har hvit fibersement på veggene, mens dusjgulvet er et coriankar plassert over det tekniske rommet. Utvendig er hytta kledd med vedlikeholdsfrie fibersementplater i fire ulike farger.

English Summary

Summer house Hansen/Lindstad

Architect: Knut Hjeltnes ­sivilarkitekter MNAL AS

The summer house by the seaside at Hvaler is set on a site with a very complex microtopography. As the local authorities have very specific planning restrictions for such sites, the building is located in the least useable place, leaving most of the natural ground untouched. The structure is fixed to point foundations drilled into the rock, with no blasting or excavation. The 10 x 10 metre gridded plan is organised to house two different families simultaneously with a certain degree of independence, each with an outdoor terrace. The section is stepped around the rock formation, giving different internal ceiling heights and a variety of storage possibilities.

Sommerhytte Hansen/Lindstad
Publisert på nett 15. august 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
Stikkord Hytter