Sønderhagen, Stange

Hus for et usynlig boligmarked

I dagens hete boligmarked er det en stor gruppe som aldri får kjøpt seg en bolig. Er det mulig å bygge for dette markedet? Og hva slags kvaliteter kan man klare å tilby?


Byggetrinn 1. Inngangsparti med boder. Foto: Are Carlsen

Byggetrinn 1. Inngangsparti med boder.

Stage 1. Entrance areas with shed.

Foto: Are Carlsen
 
Godlove og Prudencia Bai er fra Kamerun. Godlove jobber som forsker ved Biohuset på Hamar. De bor i et enderekkehus i byggetrinn 4 med grunnflate 30 kvm, to plan. Foto: Are Carlsen

Godlove og Prudencia Bai er fra Kamerun. Godlove jobber som forsker ved Biohuset på Hamar. De bor i et enderekkehus i byggetrinn 4 med grunnflate 30 kvm, to plan.

Godlove and Prudencia Bai from Cameroon live in a two level, 60 sq.m. end row house.

Foto: Are Carlsen
 
Grete Hubred bor i en rekkehusleilighet på 80 kvm ved siden av. Hun er pensjonist, og har innredet ett av soverommene til barnebarna. Foto: Are Carlsen

Grete Hubred bor i en rekkehusleilighet på 80 kvm ved siden av. Hun er pensjonist, og har innredet ett av soverommene til barnebarna.

Grete Hubred is a pensioner, and her grandchildren use one of the bedrooms.

Foto: Are Carlsen
 
Fra Grete Hubreds hus. Foto: Are Carlsen

Fra Grete Hubreds hus.

From Grete Hubred’s house.

Foto: Are Carlsen
 
Ninos Talia med kona Ninwa Khayo fra Syria og nyfødt barn bor i en enhet på 50 kvm i en firemannsbolig i byggetrinn 5. Han er nå ferdig utdannet rørlegger. Foto: Are Carlsen

Ninos Talia med kona Ninwa Khayo fra Syria og nyfødt barn bor i en enhet på 50 kvm i en firemannsbolig i byggetrinn 5. Han er nå ferdig utdannet rørlegger.

Ninos Thalia and his wife live in a 50 sq.m. unit in a four-unit house in B5.

Foto: Are Carlsen
Felles hageområde i byggetrinn 1. Alle enheter har store vinduer mot fellesområdet. Foto: Are Carlsen

Felles hageområde i byggetrinn 1. Alle enheter har store vinduer mot fellesområdet.

Communal garden area in stage 1. All units have large windows facing the communal area.

Foto: Are Carlsen
Fellesområde med lekeplass i byggetrinn 3-4. Foto: Are Carlsen

Fellesområde med lekeplass i byggetrinn 3-4.

Communal area with playground, stage 3-4.

Foto: Are Carlsen
 
Byggetrinn 2-3-4.  Foto: Are Carlsen

Byggetrinn 2-3-4. 

Stage 2-3-4.

Foto: Are Carlsen
 
Byggetrinn 2-3-4. Inngangssiden med overdekket inngangsparti og vindu inn til kjøkkenet. Foto: Are Carlsen

Byggetrinn 2-3-4. Inngangssiden med overdekket inngangsparti og vindu inn til kjøkkenet.

Stage 2-3-4. Covered entrances overlooked by the kitchen window.

Foto: Are Carlsen
 
Byggetrinn 4. Flere rekkehus ble solgt til venne­par. Foto: Are Carlsen

Byggetrinn 4. Flere rekkehus ble solgt til venne­par.

Stage 4. Many of the row houses were sold to people who knew each other.

Foto: Are Carlsen
 
Byggetrinn 4. Foto: Are Carlsen

Byggetrinn 4.

Stage 4.

Foto: Are Carlsen
Det var stor etterspørsel etter de minste enhetene, så i byggetrinn 5 er det bygget firemannsboliger med enda mindre enheter.

Det var stor etterspørsel etter de minste enhetene, så i byggetrinn 5 er det bygget firemannsboliger med enda mindre enheter.

The smallest units were the most sought-after, so stage 5 is made up of even smaller units, organised in blocks of four.

 
Enhetene i byggetrinn 5 har balkong mot fellesområdet. Foto: Are Carlsen

Enhetene i byggetrinn 5 har balkong mot fellesområdet.

The units in stage 5 have balconies facing the communal area.

Foto: Are Carlsen
 
Situasjonsplan. B1-4 er realiserte bygge­trinn. B5 er under bygging. B6 er et ­fremtidig byggetrinn.

Situasjonsplan. B1-4 er realiserte bygge­trinn. B5 er under bygging. B6 er et ­fremtidig byggetrinn.

Site plan. Stage 1.-4. are built, stage 5 is under construction, stage 6 is planned.

Byggetrinn 1, plan 1.

Byggetrinn 1, plan 1.

Stage 1, level 1.

Byggetrinn 4, plan 1 og 2.

Byggetrinn 4, plan 1 og 2.

Stage 4, plan level 1 and 2.

Byggetrinn 5, plan 1 og 2.

Byggetrinn 5, plan 1 og 2.

Stage 5, plan level 1 and 2.

Kortsnitt og langsnitt gjennom boliger i B5. 

Kortsnitt og langsnitt gjennom boliger i B5. 

Short and long section through house in B5.

Arkitektens beskrivelse

Det er snart seks år siden Sten Kvanvik fra Follaug & Kvanvik eiendom ringte og lurte på om vi kunne ta en kikk på en 100 mål stor tomt beliggende nær Stange sentrum. Eiendommen var alle­rede regulert til eneboliger og rekkehus. Utbyggerne hadde en enkel idé: de så at det var en stor gruppe som aldri kom seg inn på boligmarkedet. Dette gjaldt først og fremst førstegangsetablerende: unge mennesker som ikke hadde arvet. Var det mulig å bygge rimelige boliger for dette markedet? Hva kunne man få til av bokvalitet innenfor stramme rammer?

Ganske raskt ble det gitt klarsignal fra kommunen om muligheten for å se bort fra en del byggegrenser som lå i reguleringen. Vi ønsket å lage små rekkehus, og ville at et begrenset innvendig areal skulle oppveies av store, grønne fellesarealer som alle boligene kunne se ut på og bruke. Parkering og boder ble lagt i bakkant av husene, slik at alle fikk stue og en privat uteplass på 20-30 kvm inn mot felleshagen. Planløsningene er rasjonelle med kjøkken og adkomst mot nordøst, og stue mot sør og vest og soverom og bad i annen etasje. 

De første fire byggetrinnene, totalt 75 boliger, består av rekke­husleiligheter på 60, 80 og 100 kvadratmeter med henholdsvis to, tre og fire soverom. Prisen på en 60 kvm leilighet var i overkant av 1,5 millioner, en på 80 kvm i underkant av 2 millioner.

Husene er plassbygget, og alle entrepriser er utført av lokale firmaer. Mange valg er et direkte resultat av at man ville holde kostnader nede: Det er gulv på grunn og bindingsverkskonstruksjoner med små spenn. Alt isolert areal er samlet innenfor enkle rektangulære volumer. Tette vegger mellom boenhetene og kompakte hus gir svært lave oppvarmingskostnader innenfor krav gitt av Teknisk forskrift. 

Når målet var å bygge svært rimelige boliger, ble det viktig å prioritere hardt når det gjelder hvilke kvaliteter man ville tilby: Alle boliger har store vinduer mot hagene, lange vinduer over kjøkkenbenk og opplegg for peis. Det var fint å få til enkelte litt spesielle løsninger, som steppede hjørneglass der omgivelsene tillater det. Mange av husene er svartbeiset med svart blikk og beslag, men det er også brukt farger som skiller enhetene fra hverandre, på vinduer, carporter og boder. 

Det viste seg at særlig de minste og rimeligste enhetene raskt ble solgt. Blant kjøperne var det mange andre enn unge par med barn. Flere rekkehus ble solgt til vennepar, mange til enslige med og uten barn, og flere til eldre som flyttet fra større eneboliger til mindre og mer lettstelte boforhold. I det sist oppførte byggetrinnet prøvde vi derfor å lage enda mindre enheter, der hver boenhet var på ett plan.

Området består av 10 firemannsboliger i skrånende terreng, som sammen lager en vinkel om en vestvendt felles hage. Husene er fargesatt for at de skal få en form for individualitet. Alle enheter på første etasjeplan har universell standard. Utvendige trapper mellom byggene gir adkomst til hver side, slik at to leiligheter i to forskjellige hus ligger på samme nivå. Trappingen som tar opp terrengfallet foregår midt i hvert bygg, og nivåene privatiserer og deler terrassene mot hagen. På denne måten blir det kjøkkenbenk og inngang som vender mot felles svalgang, mens soverommene ligger usjenert mot baksiden. Prisene for disse enhetene begynner på 1,3 millioner.

Til sammen er nesten hundre boliger i dag flyttet inn i, og 115 boliger solgt, alle lenge før ferdigstillelse. Grunnarbeidene for byggetrinn nummer seks er i gang i disse dager, med mer enn 50 boliger. Det er planlagt ytterligere 150 boliger i tilliggende områder. Som følge av dette har politikerne i Hamar invitert utbyggerne til å bygge et tilsvarende konsept der, og prosjekteringen av dette er også i gang.

English Summary

Sønderhagen Housing, Stange
Architects: Lie Øyen Arkitekter AS

This housing development is built on a simple idea: Affordable quality homes for first-time buyers, a large group of potential customers who are currently having great difficulty breaking into the market. The approved plan allowed a few significant exceptions from normal practice: limited indoor space is balanced by generous communal outdoor areas, and a private terrace adjoining the communal space extends each living room. The first four building phases consist of 60, 80 and 100 sq.m. row houses. As it became clear that the smaller units sold first, the last building phases has more smaller units – 10 quadruplets facing a communal garden. All ground floor units have universal access. All 115 units were sold well before completion, and a further 150 units are in planning.

Forsiden: Munkedamsveien 62, OsloArkitekt: LPO Arkitekter A Foto: Ivan Brodey
Publisert på nett 02. november 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.