Søre Ål kirke

Arkitekt: Bjarne B. Ellefsen

Arkitektens intensjon med Søre Al kirke var å integrere den i Gubrandsdalslandskapet, i det kirkens hovedform gjentatt og aksentuerer terrengformene. Bruken av materialer har også en lokal karakter, med bruk av uhøvlet panel og takspon sammen med betong hvor steintilslaget er frilagt med meisling. I interiøret er de samme materialene gjentatt, panelet er dor høvlet og flatene belivet med sagspor med vekslende avstand.

Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
Søre Ål kirke
1
Søre Ål kirke
Publisert på nett 18. august 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 1964. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.