Sørli Lekepark, Oslo

Sørli Lekepark, Oslo

Nytt treffpunkt blant Tøyentrær

En gjennoppstått park på Tøyen gir liv og lek til nabolaget.


Den store lekeplassen med vegg­malerier, Steffen Kverneland og ­Monica Tellnes: ”Munch” (2015) og Fadlabi: ”The Sky’s The Limit” (2016).

Den store lekeplassen med vegg­malerier, Steffen Kverneland og ­Monica Tellnes: ”Munch” (2015) og Fadlabi: ”The Sky’s The Limit” (2016).

Sørli lekepark har tatt mål av seg til å bli et møtested for beboere og brukere i alle aldre, som aktiviserer en større gruppe samtidig og har et variert tilbud.

Sørli lekepark har tatt mål av seg til å bli et møtested for beboere og brukere i alle aldre, som aktiviserer en større gruppe samtidig og har et variert tilbud.

Sørli lekepark har tatt mål av seg til å bli et møtested for beboere og brukere i alle aldre, som aktiviserer en større gruppe samtidig og har et variert tilbud.

Sørli lekepark har tatt mål av seg til å bli et møtested for beboere og brukere i alle aldre, som aktiviserer en større gruppe samtidig og har et variert tilbud.

Den lille lekeplassen,”Tøyentoppen”, med integrerte sklier, klatregrep, klatretau og trampoliner, omgitt av en grønn ramme og tilrettelagt for opphold. 

Den lille lekeplassen,”Tøyentoppen”, med integrerte sklier, klatregrep, klatretau og trampoliner, omgitt av en grønn ramme og tilrettelagt for opphold. 

Sørli Lekepark, Oslo
Fra brukermedvirkningen.  Foto: Rodeo arkitekter​

Fra brukermedvirkningen. 

Foto: Rodeo arkitekter​
Landskapsplan

Landskapsplan

Landscape plan

Sørli Lekepark, Oslo
Sørli Lekepark, Oslo
Sørli Lekepark, Oslo
Sørli Lekepark, Oslo
Sørli Lekepark, Oslo
Sørli Lekepark, Oslo
Redaksjonell omtale:

Ved Sørli plass på Tøyen i Oslo, har Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) tegnet en lekepark for hele bydelen, med lekeområder og møteplasser, ny beplanting og belysning, og et stort gult lekestativ. Tomta, hvor det tidligere har stått en bensinstasjon, og som de siste årene hadde blitt en gjengrodd park, var utrygg og uoversiktlig og lite relevant for dagens bruk. Gjennom Områdeløft Tøyen ble SOLA sammen med Rodeo Arkitekter hyret inn til å utvikle og forbedre uterommene på Tøyen – i det som ble døpt Parkløft Tøyen.

I en bydel hvor mange beboere har lav inntekt, bor trangt og ikke blir værende lenge, kan parkområder ha mye å bidra med. Behov som man ikke får tilfredsstilt i hjemmet, kan man få oppfylt ute i stedet. I forbindelse med parkløftet ble elleve ulike plasser kartlagt, gjennom intervjuer, workshops, nettundersøkelser og samtaler. Konklusjonen ble at Sørli var en av tre ­plasser som det hastet mest med å oppgradere.

Beboerne var tett på utformingen gjennom egne brukermøter, med særlig fokus på barn og unge. De fikk definere behov og kommentere forslagene underveis. Foreldregrupper, Tøyen skole, uteseksjonen mfl. fikk alle komme med innspill, og alt ble samlet sammen og vurdert og forelagt Bydel Gamle Oslo. 

For SOLA var det viktig å tidlig fastslå at man ikke kan møte alle ønsker. Alle uterom skal ikke gjøre alt – da vil man ikke klare å skape et godt byrom. For Sørlis del var det viktig at parken kunne sees som en forlengelse av skolegården på Tøyen skole. Plassen er et viktig oppholdssted før og etter skoletid og aktivitetsskole, og skolen hadde mange innspill på hvordan dette kunne bli en del av deres nærområde. Gjennom brukermedvirkning og demokratiske designprosesser fikk landskaps­arkitektene forankret ideer, behov og ønsker hos de som skulle bruke stedet.

Områdets vegetasjon bestod av høye trær som ga mye skygge og plen som var slitt og lite brukbar. I samråd med Bymiljøetaten ble fjorten trær fjernet for å gi mer lys og åpenhet. Nye trær har blitt plantet for å avløse de gamle. Plassen har fått staudebed med god årstidsvariasjon, med planter som er viktige for pollinerende insekter, og et system for overvannshåndtering med en vannrenne med håndpumpe som også fungerer som et leke- og opplevelseselement.

Sørli lekepark skal aktivisere både små og store, og være en møteplass for lokalbefolkningen, med god belysning, estetiske kvaliteter og fysiske utfordringer i form av klatretårn, sklier og andre leke­apparater. Det har de nok lykkes med – bydelen måtte sette opp vakter like før åpningen av området, fordi barn og unge brøt seg inn for å leke. Det 25 m lange lekestativet skal være et særegent og identitetsskapende element for både parken og Tøyen i sin helhet. Det skal kunne tilfredsstille ulike brukere og aldersgrupper gjennom hele døgnet og kunne brukes av mange samtidig. Lekestativet er plassert i et naturlig amfi, som et samlingspunkt i parken, blant veggmaleriene som omgir det. Kunsten var ­allerede en del av stedet, men prosjektet har inkludert lyssetting av veggmaleriene for å fremheve dem som en del av parken.

English Summary
Sørli Play Park 

Landscape Architect: Studio Oslo Landskaps­arkitekter

The upgrade of Sørli is part of a larger plan by local authorities to make Tøyen a safe and inclusive neighbourhood. Prior to this process, the area was an overgrown park with poor lighting, worn surfaces and a poorly developed playground. Users did not feel safe and the park did not meet their needs. During the design process the community’s involvement indicated that the park should be a place for people of all ages to enjoy, well lit and with several different activities and meeting places.

Sørli Lekepark, Oslo
Publisert på nett 08. september 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2020. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.